Markaziy harbiy klinik gospitalida pullik tibbiy xizmat koʻrsatish boʻyicha belgilangan narxlar

1496

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI MARKAZIY HARBIY KLINIK GOSPITALI PULLIK TIBBIY XIZMAT KOʻRSATISH BOʻYICHA BELGILANGAN NARXLAR

 

 

 

T/r

 

 

 

Pullik tibbiy xizmatlar nomlari

 

 

Imtiyozsiz mijozlar uchun belgilangan narxlar 100% toʻlov

 

 

Imtiyozli mijozlar uchun belgilangan narxlar 75% toʻlov

1

2

3

4

1 KOYKA KUN NARXI

1

Oddiy palata

147,675

110,756

2

Lyuks palata – alohida san. uzel, dushxona, muzlatgich, televizor va

konditsioner

209,600

157,200

3

Yarim lyuks palata – alohida san. uzel, dushxona, televizor

210,770

158,078

4

Reanimatsiya va intensiv davolash boʻlinmasi (1 soat)

22,100

16,575

MUTAXASSISLAR KONSULTATSIYASI NARXLARI

5

Pulmonolog konsultatsiyasi

49,433

37,075

6

Xirurg konsultatsiyasi va koʻrigi

48,860

36,645

7

Nevropatolog konsultatsiyasi

44,883

33,663

8

Kardiolog konsultatsiyasi

44,460

33,345

9

Terapevt konsultatsiyasi

37,567

28,175

10

Gastroenterolog konsultatsiyasi

46,767

35,075

11

Ginekolog konsultatsiyasi va koʻrigi

51,000

38,250

12

Oftalmolog konsultatsiyasi

44,283

33,213

13

Otolaringolog konsultatsiyasi

42,620

31,965

14

Xirurg konsultatsiyasi va koʻrigi

48,860

36,645

15

Travmatolog konsultatsiyasi

46,000

34,500

16

Stomatolog konsultatsiyasi

40,625

30,469

17

Terapevt konsultatsiyasi

45,080

33,810

18

Urolog konsultatsiyasi

49,775

37,331

19

Endokrinolog konsultatsiyasi

41,017

30,763

20

Terapevt konsultatsiyasi

45,080

33,810

21

Fizioterapevt konsultatsiyasi

33,950

25,463

22

Dermatolog konsultatsiyasi

36,833

27,625

23

Anesteziolog konsultatsiyasi

43,333

32,500

24

Neyroxirurg koʻrigi

122,600

91,950

KOʻKRAK QAFASI JARROHLIK AMALIYOTLARI

25

Torakotsentez

202,300

151,725

26

Oʻpkaning kistoz hosilalari

713,567

535,175

27

Oʻpka boʻlagi sekvestratsiyasi

713,567

535,175

28

Exinokokektomiya

1,031,710

773,783

29

Perikard punksiyasi

506,075

379,556

30

Mediastinotomiya

754,575

565,931

31

Strumektomiya

814,617

610,963

32

Gemistrumektomiya

897,500

673,125

33

Plevropnevmonektomiya

1,205,400

904,050

34

Pnevmonektomiya

1,205,400

904,050

35

Bilobektomiya

1,175,513

881,634

36

Lobektomiya

1,175,513

881,634

37

Timektomiya

1,157,513

868,134

38

Oʻpkadagi oʻsma va kistalarni olib tashlash

846,963

635,222

39

Koʻks oraligʻidagi oʻsma va kistalarni olib tashlash

1,128,613

846,459

40

Diagnostik torakotomiya

829,700

622,275

41

Mastektomiya (1 tomon)

771,050

578,288

QON-TOMIRLAR JARROHLIK AMALIYOTLARI

42

Flebektomiya

850,380

637,785

43

PSE va TSE operatsiyasi

817,933

613,450

44

Aorta-son protezi

941,767

706,325

45

Buyrak arteriyasini rekonstruksiya qilish

1,038,300

778,725

46

Trombektomiya

879,867

659,900

47

Oyoq (qoʻl)tomirlarida rekonstruktiv operatsiyalar

883,150

662,363

48

Laparoskopik PSE va TSE operatsiyasi

674,167

505,625

49

Skleroterapiya

609,325

456,994

50

Karotid endoarterektomiya

774,525

580,894

51

Aorta anevrizmasini rezeksiyasi protezlash bilan

1,020,300

765,225

52

Krossektomiya. Katta teri osti venasi ogʻzini bogʻlash

609,400

457,050

 

ABDOMINAL JARROHLIK AMALIYOTLARI

53

Oshqozon rezeksiyasi

1,078,288

808,716

54

Xoletsistektomiya

779,740

584,805

55

Exinokokektomiya

804,600

603,450

56

Gastrostoma

858,075

643,556

57

Churrani olib tashlash (kindik, ventral, son, chov)

950,825

713,119

58

Duodenoplastika

1,124,713

843,534

59

Piloroplastika

1,124,713

843,534

60

Xoledoxoduodenoanastomoz

1,055,063

791,297

61

Kron kasalligi

887,283

665,463

62

Girshprung kasalligida koloektomiya

887,283

665,463

63

Splenektomiya (portal gipertenziyadan tashqari)

868,290

651,218

64

Bitishma kasalligida Nobel operatsiyasi

997,338

748,003

65

Qiziloʻngach churralarida Nissen boʻyicha fundoplikatsiya

1,120,125

840,094

66

Kardiomiotomiya (kardiospazmda)

1,147,913

860,934

67

Laparotsentez

421,625

316,219

68

Exinokokektomiya (jigar, qorin boʻshligʻi)

965,340

724,005

69

Qorin boʻshligʻi aʼzolari abssess va kistalari

838,690

629,018

70

Qorin parda orti hosilani olib tashlash

1,160,313

870,234

71

Qiziloʻngach ekstripatsiyasi ezofagoplastika bilan birga

1,590,888

1,193,166

72

Shuntlovchi ezofagoplastika

1,438,713

1,079,034

73

Qiziloʻngach rekonstruktiv plastik operatsiyasi

1,590,888

1,193,166

74

Qiziloʻngach divertikuli boʻyicha operatsiyalar

1,207,238

905,428

75

Qiziloʻngach oʻsmasini olib tashlash

1,346,538

1,009,903

76

Oshqozon va qiziloʻngachdagi polipni olib tashlash

593,675

445,256

77

Yoʻgʻon ichakdagi polipni olib tashlash

616,225

462,169

78

Jigar rezeksiyasi

1,587,813

1,190,859

79

Pankreatogastroduodenal rezeksiya

1,629,650

1,222,238

80

Pankretektomiya, rezeksiya

1,629,650

1,222,238

81

Abdominoplastika yoki qorinni plastikasi

1,046,570

784,928

LAPAROSKOPIK OPERATSIYALAR

82

Diagnostik laparoskopiya

369,600

277,200

83

Laparoskopik xoletsistektomiya

570,000

427,500

84

Laparoskopik appendektomiya

599,533

449,650

85

Laparoskopik tuxumdan kistasini olib tashlash

506,667

380,000

86

Laparoskopik kistektomiya

1,032,967

774,725

87

Laparoskopik churrani olib tashlash

661,433

496,075

88

Laparoskopik fundoplikatsiya

886,633

664,975

89

Laparoskopik oshqozon rezeksiyasi

994,967

746,225

90

Laparoskopiya DXS

696,750

522,563

91

Laparoskopik salpingovarilizis

1,032,967

774,725

92

Laparoskopik adrenalektomiya, nefrektomiya

804,975

603,731

YIRINGLI JARROHLIK AMALIYOTLARI

93

Pararektal oqmalarni kesish

396,117

297,088

94

Paraproktit

728,975

546,731

95

Pararektal oqmalar (trans-, intrasfinkter)

748,667

561,500

96

Dumgʻaza kistasi

500,000

375,000

97

Gangrena va nekroz sababli oyoq va qoʻl barmoqlari ekzoartikulyasi

629,883

472,413

98

Yiringli mastitni ochish

608,333

456,250

99

Gemorroidektomiya, trombektomiya

557,200

417,900

100

Yiringlagan epitelial dumgʻaza yoʻlini ochish (yiringnit tozalash)

1,075,000

806,250

101

Barmoqlar yiringli yalligʻlanish kasalliklari, panaritsiyalar

360,660

270,495

102

Toʻgʻri ichak poliplarini olib tashlash

641,667

481,250

103

Gemikolektomiya, total kolektomiya

800,784

600,588

OTOLARINGOLOGIYA XIZMATLARI

104

Quloqni yuvish, oltingugurt tiqinini olib tashlash

34,600

25,950

105

Bodomcha bezlar lakunalarini yuvish

40,000

30,000

106

Frontotomiya bir tomonlama

608,900

456,675

107

Quloqdagi yiring sanatsiyasi

32,400

24,300

108

Gaymorotomiya bir tomonlama

534,700

401,025

109

Gaymorotomiya ikki tomonlama

819,800

614,850

110

Gaymor (peshona) boʻshligʻi punksiyasi

54,650

40,988

111

Burun ichi chigʻanoqlarini dorili qamali

37,000

27,750

112

Hiqildoqqa dori vositalarini yuborish

45,300

33,975

113

Eshitish (Yevstaxiyev) naylariga dori yuborish bilan kateterlash

49,500

37,125

114

Eshitish (Yevstaxiyev) naylariga havo yuborish

32,133

24,100

115

Tomoq, quloq va burundan yot jismlarni olib tashlash

47,633

35,725

116

Paratonzillyar abssessni ochish

76,667

57,500

117

Quloq orti sohasi yiringli ateromasini ochish

246,000

184,500

118

Tashqi eshituv yoʻlidagi furunkulni ochish

246,100

184,575

119

Tonzilloektomiya

464,150

348,113

120

Burundagi polipni olib tashlash

366,500

274,875

121

Quloqdagi polipni olib tashlash

121,333

91,000

122

Burun toʻsigʻi rezeksiyasi

371,533

278,650

123

Konxotomiya

601,433

451,075

124

Quloqda radikal operatsiya bir tomonda

380,000

285,000

125

Gaymor boʻshligʻida radikal operatsiya bir tomonda

799,225

599,419

126

Adenotomiya

75,100

56,325

127

Rinoplastika

638,960

479,220

 

128

Otoplastika

967,875

725,906

YUZ-JAGʻ JARROHLIGI XIZMATLARI

129

Yuqori jagʻ tishini olib tashlash

73,100

54,825

130

Pastki jagʻ tishini olib tashlash

80,433

60,325

131

Sakkizinchi murakkab tish

123,100

92,325

132

Xavfsiz oʻsmalarni olib tashlash

394,333

295,750

133

Yumshoq toʻqimalar oʻsmalarini olib tashlash

375,333

281,500

134

Suyak toʻqimalar oʻsmalarini olib tashlash

460,000

345,000

135

10 sm.gacha chandiqlari kesish

331,000

248,250

136

Sistektomiya

508,667

381,500

137

Suyak-plastika operatsiyalari (yonoqda, koʻz kosasi, peshona)

1,044,333

783,250

138

Gaymorotomiya plastika bilan

932,667

699,500

139

Rexeyoloplastika

807,000

605,250

140

Sekvestrektomiya

292,000

219,000

141

Yuz-jagʻ sohasi suyaklari singanda osteosintez

1,045,000

783,750

142

Yonoq suyagini ochiq repozitsiyasi

702,333

526,750

143

Yonoq suyagini yopiq repozitsiyasi

420,333

315,250

144

Yuqori qovoqlarni plastikasi

713,425

535,069

145

Pastki qovoqlarni plastikasi

713,425

535,069

NEYROXIRURGIYA XIZMATLARI

146

Kalla suyaklari sinishi, oʻtkir kalla ichi gematomalarida rezeksiyali va

kostno-plastik trepanatsiya

1,376,240

1,032,180

147

Umurtqa kanali torayishi, umurtqa suyaklari va nerv ildizchalari oʻsmasida

laminektomiya

1,059,533

794,650

148

Orqa miya oʻsmasida laminektomiya

1,156,733

867,550

149

Bosh va orqa miya qattiq pardasi plastikasi

1,296,847

972,635

150

Umurtqa yoki boshdan metall moslama, plastik modda, yot jismni olib tashlash

894,082

670,561

151

Kalla suyagi defektini 1 tomonlama plastikasi(titan yoki plastik modda

narxidan tashqari)

1,293,180

969,885

152

Disk churrasini interlaminar olib tashlash

893,867

670,400

153

Bosh miya oʻsmalarida trepanatsiya

2,080,085

1,560,064

154

Kalla suyaklari osteomasi

976,047

732,035

155

Markaziy asab tizimi abssessi va parazitar kasalliklarida trepanatsiya,

laminektomiya

1,363,740

1,022,805

156

Bosh yumshoq toʻqimalarining yuzaki hajmli hosilalari(ateroma, mioma,

anevrizma…)

604,745

453,559

157

Boʻyin umurtqalararo disk churrasini olib tashlash va tanalararo

spondilodez(keydj narxidan tashqari)

1,009,980

757,485

158

Gemilaminektomiya. Bel umurtqalari disk churrasini olib tashlash

1,012,470

759,353

 

159

Orqa miya oldingi dekompressiyasi, tanalararo spondilodez, rekonstruktiv stabilizatsiyasi(keydj va TPF sistema narxidan tashqari)

 

1,102,060

 

826,545

160

Arnold-Kiari anomaliyasida ensa-boʻyin sohasi suyak-dural dekompressiyasi,

miyacha bodomchasini kesish

1,329,573

997,180

161

Orqa miya subaraxnoidal kistasini boʻshatishda laminektomiya

1,348,983

1,011,738

162

Surunkali yoki oʻtkir osti kalla ichi gematoma, gigromani drenajlash

1,002,673

752,005

163

Surunkali yoki oʻtkir osti epidural gematomani suyak-plastik trepanatsiya

orqali olib tashlash

1,246,533

934,900

164

Gipofiz adenomasini transnazal-transsfenoidal olib tashlash

1,200,007

900,005

165

Yuz, uch shoxli, oyoq-qoʻl nervlari mikro qon-tomirli dekompressiyasi va

nevrolizi

1,048,360

786,270

166

Yuz nervi plastikasi

693,950

520,463

167

Spondilolistezda orqa spondilodez, transpedikulyar konstruksiya bilan

stabillash (TPF va keydj narxidan tashqari)

1,363,673

1,022,755

168

Bosh miya arteriovenoz malformatsiya yoki anevrizmasida klips qoʻyish(klips

narxidan tashqari)

1,589,940

1,192,455

169

Pnevmoensefalografiya, ventrikulopunksiya, sakral blokada, lyumbal

punksiya

95,100

71,325

170

Vertebroplastika 1ta sohada, biopsiya-mahaliy ogʻriqsizlantirish ostida

498,857

374,143

 

171

Ventrikulo-sisternostomiya(Arend, Tarkeldson boʻyicha), bosh miyani shuntlash yoki shuntni olib tashlash jarrohlik amaliyoti(shunt narxidan

tashqari)

 

1,011,333

 

758,500

TRAVMATOLOGIYA

172

1 toifa Ogʻriq sindromida davolovchi blokadalar bajarish

92,467

69,350

173

1 toifa KD apparatlarga qoʻshimcha sixlar oʻtkazish

399,433

299,575

174

1 toifa Sonning keltiruvchi mushaklarini kesish

449,433

337,075

175

1 toifa KD apparatlarni yechish

391,433

293,575

176

2 toifa Metall moslama (sixlar) larni olish

388,100

291,075

177

2 toifa Metall moslama (plastina) larni olish

521,467

391,100

178

2 toifa Oʻmrov suyagining chiqishlari (akromial, sternal)

684,600

513,450

179

3 toifa Oʻmrov suyagining diafizar sinishlari

727,600

545,700

180

4 toifa Oʻmrov suyagi shikastlanishlari oqibatlari (shakl buzilishlari,

notoʻgʻri bitish, sohta boʻgʻim)

808,133

606,100

 

181

2 toifa Yelka suyagi boshchasini yopiq joyiga solish va sixlar bilan

transartikulyar fiksatsiyalash

990,800

743,100

182

3 toifa Yelka suyagi boshchasini ochiq joyiga solish va sixlar bilan

transartikulyar fiksatsiyalash

990,800

743,100

183

3 toifa Yelka suyagi doʻnglarusti izolyatsiyalangan sinishlari

866,800

650,100

184

3 toifa Yelka suyagi xirurgik boʻyinchasi sinishlari

824,133

618,100

185

4 toifa Yelka suyagi proksimal va distal qismlarining sinishlari

osteosintezi

810,133

607,600

186

4 toifa Yelka suyagi bir yuzali diafizar sinishlari osteosintezi, OʻTKDO

882,467

661,850

187

5 toifa Suyak plastikali sohta boʻgʻim rezeksiyasi, plastina, Ilizarov

apparati bilan osteosintez

923,133

692,350

188

5 toifa Bilak nervi shikastlanishi bilan yelka suyagi sinishlari

960,467

720,350

189

5 toifa Suyakning murakkab koʻp boʻlakli diafizar sinishlari osteosintezi,

OʻTKDO

864,467

648,350

190

5 toifa Yelka va tirsak boʻgʻimlari artrorizi

750,133

562,600

191

6 toifa Ochiq repozitsiya, plastina bilan osteosintez, BIOS, OʻTKDO

865,133

648,850

192

6 toifa Yelka odatiy chiqishida plastik operatsiya

990,800

743,100

193

7 toifa Bilak nervi nevrolizi bilan ochiq repozitsiya, plastina bilan

osteosintez, BIOS, OʻTKDO

924,133

693,100

194

7 toifa Sohta boʻgʻim rezeksiyasi, plastina bilan osteosintez, BIOS, OʻTKDO

923,133

692,350

195

2 toifa Bilak suyagi boshchasi ochiq repozitsiyasi, sixlar bilan fiksatsiyasi,

rezeksiyasi

591,467

443,600

196

2 toifa Tirsak oʻsigʻi sinishlari

693,800

520,350

197

2 toifa bilak suyaklari distal qismi sinishlari

980,133

735,100

198

3 toifa Ochiq repozitsiya, sixlar, sim, plastina, Ilizarov apparati bilan

osteosintez

600,133

450,100

199

3 toifa Bilak suyagi boshchasi sinib chiqishi bilan tirsak oʻsigʻining

sinishlari

902,133

676,600

200

3 toifa Tirsak yoki bilak suyagining alohida sinishi

693,800

520,350

201

4 toifa Bilak suyaklari distal qismining eskirgan siniqlari

1,010,133

757,600

202

4 toifa Bilakning ikkala suyaklari sinishlari

997,800

748,350

203

4 toifa Bilak suyaklari sohta boʻgʻimlari

1,100,133

825,100

204

1 toifa Ochiq repozitsiya va sixlar bilan osteosintez

547,800

410,850

205

1 toifa Qoʻl oyoq va barmoqlar kichik boʻgʻimlari redressatsiyasi

684,800

513,600

206

2 toifa Oyoq yirik boʻgʻimining redressatsiyasi

684,800

513,600

207

2 toifa Qoʻl kaft va boshqa sohalarda gigromani olish

591,133

443,350

208

2 toifa Mahalliy toʻqima bilan plastikali qoʻl yoki oyoq kaft soxasida

tortuvchi chandiqni kesish

576,467

432,350

209

6 toifa Quymich kosasi osteosintezi

1,148,800

861,600

210

8 toifa tos suyaklari (oʻtirgʻich, qov, yonbosh, quymich kosasi, qov simfizi

uzilishi) sinishlari

1,236,967

927,725

211

5 toifa Son suyagi proksimal qismi (kichik koʻst uzilish bilan koʻstlararo,

koʻstosti) sinishlarini plastina bilan osteosintezi

1,021,800

766,350

212

7 toifa Son suyagi proksimal qismi boʻlakli sinishlarida plastina bilan

osteosintezi, BIOS

1,101,133

825,850

213

7 toifa Son suyagi proksimal qismi boʻlakli sinishlarida chanoq son boʻgʻimi

total endoprotezlash

1,442,633

1,081,975

214

7 toifa Son suyagi yuqori uchligi sinishlari (ochiq va yopiq)

1,003,133

752,350

215

7 toifa Son suyagi oʻrta uchligi sinishlari (ochiq va yopiq)

1,003,133

752,350

216

7 toifa Son suyagi pastki uchligi sinishlari (ochiq va yopiq)

1,003,133

752,350

217

7 toifa Son suyagi distal qismi (boʻgʻim ichi va distal epimetafizi)

sinishlari (ochiq va yopiq)

987,133

740,350

218

7 toifa Son suyagi shikastlanishlari oqibatlari (kontraktura, shakl

buzilishi, notoʻgʻri bitish, sohta boʻgʻim)

1,048,800

786,600

 

219

8 toifa Tugʻma va shikastdan keyingi chiqishlar, chanoq son boʻgʻimi soxasida sinib chiqishlar, ochiq joyiga solish, quymich kosasi tomi osteosintezi

bilan sixli transartikulyar fiksatsiya

 

962,467

 

721,850

220

8 toifa Tugʻma va shikastdan keyingi chiqishlar, chanoq son boʻgʻimi soxasida

sinib chiqishlar, endoprotezlash

1,442,633

1,081,975

221

4 toifa Tizza qopqogʻi sinishlari (ochiq va yopiq)

743,800

557,850

222

2 toifa Distal boldirlararo sindesmozi uzilishida bolt tortgichli

osteosintez

678,133

508,600

223

4 toifa Boldir oshiq boʻgʻimi artrodezi

706,467

529,850

 

224

4 toifa Boldir suyaklari distal qismi (toʻpiqlar, DBAS uzilishi bilan katta boldir suyagi orqa qirgʻogʻi sinishlari) sinishlari (ochiq va yopiq)

 

806,467

 

604,850

 

225

4 toifa Boldir suyaklari proksimal qismi (boʻgʻim ichi, proksimal epimetafizi sinishlari) sinishlari (ochiq va yopiq), OʻTKDO, bolt tortgich,

burama mixlar

 

959,467

 

719,600

 

226

5 toifa Boldir suyaklari proksimal qismi (boʻgʻim ichi, proksimal epimetafizi sinishlari) boʻlakli sinishlari (ochiq va yopiq), OʻTKDO,

plastina

 

825,800

 

619,350

 

227

5 toifa Boldir suyaklari diafizar sinishlari (ochiq va yopiq), OʻTKDO

759,133

569,350

228

5 toifa Boldir suyaklari diafizar sinishlari (ochiq va yopiq), BIOS

834,467

625,850

229

7 toifa Boldir suyaklari shikastlanishlari oqibatlari (kontraktura, shakl

buzilishi, notoʻgʻri bitish, sohta boʻgʻim)

1,048,467

786,350

230

4 toifa Bitayotgan yarada erkin teri plastikasi

539,933

404,950

231

5 toifa Erkin teri plastikali qoʻl yoki oyoq soxasida tortuvchi chandiqni

kesish

539,933

404,950

232

2 toifa Oyoq kaft suyaklari sinishlari (ochiq va yopiq)

646,467

484,850

233

3 toifa Oyoq kaft barmoqlarida ekzostozni olish

591,133

443,350

234

3 toifa Tovon suyagi sinishlari

684,133

513,100

235

4 toifa Oshiq suyagi sinishlari

813,133

609,850

236

4 toifa Oyoq kaft suyaklari koʻplab sinishlari (ochiq va yopiq)

706,133

529,600

237

4 toifa Hallux valgus, oyoq kafti yassi valgusli shakl buzilishi

627,467

470,600

238

5 toifa Oyoq kaft suyaklari shikastlanishlarining oqibatlari (kontraktura,

shakl buzilishi, notoʻgʻri bitish, sohta boʻgʻim)

796,467

597,350

239

7 toifa Oyoq suyaklari shikastdan keyingi kaltaligi va (yoki) shakl buzilishi

(son, katta va kichik boldir)

826,467

619,850

240

2 toifa Qoʻl oyoq tortuvchi mushagining ochiq miotomiyasi

547,467

410,600

241

3 toifa Axilloplastika

725,467

544,100

242

3 toifa Katta boʻlmagan ekzostozni olish

574,133

430,600

243

3 toifa Beyker kistasini olish

725,800

544,350

244

4 toifa Suyak plastikasiz suyak oʻsimtasini olish

591,133

443,350

245

5 toifa Sinovkapsulektomiya

725,800

544,350

246

5 toifa Nevroliz

734,800

551,100

247

5 toifa Magistral tomirlar proyeksiyasidan tashqarida yirik ekzostozlarni

olish

740,133

555,100

248

5 toifa Osteoma yoki osteoid osteomani olish

731,133

548,350

249

6 toifa Suyak katta boʻlmagan oʻsimtalarini olish va autoplastika yoki tibbiy

sement bilan plastikasi

748,467

561,350

250

6 toifa Suyaklarning diafizar qismida yirik oʻlchamdagi oʻsimtalarni

(fibrozli displaziya) olish

757,467

568,100

251

7 toifa Chanoq son yoki tirsak boʻgʻimi artroplastikasi

781,133

585,850

252

7 toifa Yirik boʻgʻimlar boʻgʻim suyaklaridan oʻsimtani olish

792,133

594,100

253

7 toifa Katta va kichik boldir suyaklari osteotomiyasi va oyoqni uzaytirish

uchun Ilizarov apparatini qoʻyish

750,467

562,850

 

254

7 toifa Varusli yoki valgusli shakl buzilishda son yoki katta boldir suyagini

korreksiyalovchi osteotomiyasi va Ilizarov apparati yoki plastina bilan fiksatsiyalash

 

792,133

 

594,100

255

7 toifa Yirik boʻgʻimlar boʻgʻim suyaklaridan oʻsimtani olish va

autoplastikasi

809,467

607,100

256

7 toifa Magistral tomirlar proyeksiyasida yirik ekzostozlarni olish

812,133

609,100

257

8 toifa Chanoq son boʻgʻimini endoprotezlash

1,442,300

1,081,725

 

258

8 toifa Son suyagi shikastdan keyingi chiqishini ochiq joyiga solish, quymich kosasi devorlarini tiklash va sixlar bilan transartikulyar fiksatsiyasi

 

1,610,967

 

1,208,225

259

8 toifa Tizza boʻgʻimini endoprotezlash

1,639,300

1,229,475

260

4 toifa Dum suyagini olish

739,767

554,825

261

4 toifa Diagnostik artroskopiya

578,733

434,050

262

5 toifa Menisklar shikastlanishlari, artroskopiya

670,400

502,800

263

5 toifa Meniskopatiya, menissit, artroskopiya

670,400

502,800

264

5 toifa Paylar shikastlanishlari, artroskopiya

670,400

502,800

265

5 toifa Menisk kistalari, artroskopiya

670,400

502,800

266

5 toifa Xondrom tanalarni olish, artroskopiya

670,400

502,800

267

5 toifa Tizza qopqogʻi tugʻma yoki odatiy chiqishi, artroskopiya

713,733

535,300

268

6 toifa Yelka aylantiruvchi manjetasining shikastlanishi, artroskopiya

747,067

560,300

269

6 toifa Shikastlangan hochsimon boylamlar plastikasi, artroskopiya

829,400

622,050

270

6 toifa Tizza boʻgʻimi kontrakturasi va ankilozida artrotomiya

829,400

622,050

271

7 toifa Tizza boʻgʻimi hochsimon va kollateral boylamlari

shikastlanishlari, artroskopiya

841,733

631,300

272

7 toifa Tizza boʻgʻimi yozuvchi kontrakturasi

829,400

622,050

273

7 toifa Paylar chiqishi va uzilishi

829,400

622,050

274

7 toifa Tirsak boʻgʻimi kontrakturasi

829,400

622,050

GINEKOLOGIYA

275

Kistalarni olib tashlash (endometrioid, tuxumdon)

517,433

388,075

276

Bachadon amputatsiyasi

1,039,088

779,316

277

Bachadon ichini diagnostik qirish

168,650

126,488

278

Servikal kanaldan polipni olib tashlash

293,788

220,341

279

Tashqi jinsiy aʼzodan kandilomani olib tashlash

282,213

211,659

280

Bartolin bezi abssessini ochish

484,117

363,088

281

Bartolin bezi kistasini olib tashlash

484,117

363,088

 

282

Oldingi va orqa kolporafiya plastika bilan

681,700

511,275

283

Ovarioektomiya

646,063

484,547

284

Tuxumdonlar rezeksiyasi

793,617

595,213

285

Bachadon orqa devori plastikasi

520,067

390,050

286

Tubektomiya

642,488

481,866

287

Bachadon ventrofiksatsiyasi

437,767

328,325

288

Rektovaginal oqmalarni plastikasi

655,200

491,400

289

Konservativ miomektomiya

877,217

657,913

290

Bachadonni abdominal ekstripatsiyasi

1,145,167

858,875

291

Bachadonni qin ekstripatsiyasi

889,183

666,888

292

Jinsiy lablar plastikasi

369,633

277,225

293

Emmet operatsiyasi

746,725

560,044

294

Bachadon boʻyni amputatsiyasi

888,517

666,388

295

Bachadon boʻyni konizatsiyasi

276,200

207,150

AMBULATOR XIZMATLAR

296

Oʻsgan tirnoq

109,975

82,481

297

Toza bogʻlov

36,100

27,075

298

Yiringli bogʻlov

52,100

39,075

299

Jarohatga birlamchi ishlov berish

133,100

99,825

300

Turlicha joylashgan gemangiomani (limfangioma) olib tashlash

876,100

657,075

301

Tahlil uchun qon olish

7,850

5,888

302

Yumshoq toʻqimalar xavfsiz oʻsmalarini olib tashlash

619,167

464,375

303

Oʻtkir uchli perianal kondilomalarni olib tashlash

675,000

506,250

304

Anal yoriqlani kesish

655,175

491,381

305

Yumshoq toʻqimalar yiringli yalligʻlanish kasalliklari (karbunkul, abssess,

flegmona, adenoflegmona, gidradenit)

420,860

315,645

306

Vena ichi inyeksiya (tomchi usulida ham)

21,100

15,825

307

Parabulbar inyeksiyalar (dori narxisiz)

27,333

20,500

308

Konyuktiva ostiga inyeksiyalar (dori narxisiz)

23,267

17,450

309

Mushak orasi inyeksiyasi

13,025

9,769

310

Operatsiyadan keyin bogʻlamni qayta almashtirish

58,000

43,500

OFTALMOLOGIYA XIZMATLARI

311

Koʻrish maydonini tekshirish

23,350

17,513

312

Konyuktiva xaltasini yuvish

29,000

21,750

313

Katarakta ekstraksiyasi

428,000

321,000

314

Katarakta ekstraksiyasi IOL implantatsiya bilan (narkoz ostida)

478,333

358,750

315

Kataraktani tonnel ekstraksiyasi IOL implantatsiya bilan (narkoz ostida)

550,333

412,750

316

Fotoemulsifikatsiya katarakta ekstraksiyasi IOL implantatsiya bilan

(narkoz ostida)

577,000

432,750

317

Antiglaukomatoz operatsiya

518,767

389,075

318

Gʻilaylik

421,667

316,250

319

Daktriotsistorinostomiya

482,067

361,550

320

Koʻz kosasini enukleatsiya, evisseratsiyasi

409,333

307,000

321

Pterigiumektomiya (plastikasiz)

401,667

301,250

322

Pterigiumektomiya (plastika bilan)

451,000

338,250

323

Yuqori qovoqlarni plastikasi

863,233

647,425

324

Pastki qovoqlarni plastikasi

863,233

647,425

325

Qovoqlarni plastikasi

760,425

570,319

326

Xolyazionektomiya, govmijjani, kontakt mollyuksni olib tashlash

300,500

225,375

327

Xorioideyani revaskulyarizatsiyasi

360,667

270,500

328

Oldingi kamerani tiklash (oldingi kamerani yuvish-korneoskleral

choklarni qayta qoʻyish)

306,000

229,500

329

Tonometriya

22,960

17,220

330

Perimetriya

24,850

18,638

331

Gonioskopiya

29,267

21,950

332

Tonografiya

30,575

22,931

333

Koʻz yosh yoʻllarini yuvish

29,333

22,000

334

Refraktometriya

27,333

20,500

ANESTEZIYALAR

335

Kichik operatsiyalar uchun (vena ichi) (1 soat)

160,290

120,218

336

Epidural anesteziya (1 soat)

209,017

156,763

337

Orqa-miya anesteziyasi (1 soat)

186,338

139,753

338

Endotraxeal anesteziya (1 soat)

199,050

149,288

RENTGENOLOGIK TEKSHIRUVLAR

339

Koʻkrak qafasi rentgenoskopiyasi

41,513

31,134

340

Flyuorografiya

35,533

26,650

341

Qiziloʻngach rentgenoskopiyasi, 2 proyeksiyada, kontrastlash bilan

75,150

56,363

342

Qiziloʻngach, oshqozon, 12 barmoqli ichak rentgenoskopiyasi, ichak passaji

181,050

135,788

343

Qorin boʻshligʻi rentgenoskopiyasi

133,517

100,138

344

Irrigoskopiya kontrast bilan

177,400

133,050

345

Koʻkrak qafasi rentgenografiyasi 1 proyeksiyada

62,900

47,175

346

Koʻkrak qafasi rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

76,600

57,450

 

347

Qorin boʻshligʻi rentgenografiyasi

95,417

71,563

348

Kaft suyaklari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

52,825

39,619

349

Boldir suyaklari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

64,480

48,360

350

Tovon suyagi rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

57,525

43,144

351

Yelka suyaklari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

59,800

44,850

352

Tirsak boʻgʻimi rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

67,667

50,750

353

Bilak suyaklari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

59,800

44,850

354

Son suyagi rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

70,733

53,050

355

Ekskretor urografiya

223,833

167,875

356

Chanoq suyaklari rentgenografiyasi

61,700

46,275

357

Chanoq-son boʻgʻimi rentgenografiyasi

64,433

48,325

358

Koʻkrak umurtqalari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

67,060

50,295

359

Boʻyin umurtqalari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

56,825

42,619

360

Umurtqaning bel-dumgʻaza boʻlimi rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

71,275

53,456

361

Kalla suyaklari rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

60,160

45,120

362

Irrigografiya kontrast bilan

144,617

108,463

363

Tizza boʻgʻimini rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

59,325

44,494

364

Boldir-tovon boʻgʻimini rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

57,300

42,975

365

Dumgʻaza rentgenografiyasi 2 proyeksiyada

66,700

50,025

366

Qiziloʻngach rentgengrafiyasi, 2 proyeksiyada, kontrastlash bilan

78,767

59,075

367

Oshqozon va 12 barmoqli ichak rentgengrafiyasi, 2 proyeksiyada, kontrastlash

bilan

106,250

79,688

368

Fistulografiya

122,150

91,613

369

Plevrografiya

92,550

69,413

370

Burun yon boʻshliqlari rentgenografiyasi

42,033

31,525

371

Qiziloʻngach, oshqozon, 12 barmoqli ichakni suvda eruvchan kontrastli

rentgenografiyasi

130,850

98,138

MRT

372

Bosh miya

194,133

145,600

373

Bosh miya kontrast bilan

463,133

347,350

374

Bosh miya qon-tomirlari

234,400

175,800

375

Gipofiz

194,767

146,075

376

Gipofiz kontrast bilan

446,000

334,500

377

Koʻz kosasi sohasi

212,667

159,500

378

Pastki jagʻ boʻgʻimi

218,400

163,800

379

Burun yon boʻshliqlari

194,133

145,600

380

Boʻyin umurtqalari

195,333

146,500

381

Koʻkrak umurtqalari

195,333

146,500

382

Bel-dumgʻaza umurtqalari

195,333

146,500

383

Boʻyin umurtqalari kontrast bilan

445,667

334,250

384

Koʻkrak umurtqalari kontrast bilan

445,667

334,250

385

Bel-dumgʻaza umurtqalari kontrast bilan

445,667

334,250

386

Boʻyin yumshoq toʻqimalari

228,400

171,300

387

Boʻyin qon-tomirlari

236,567

177,425

388

Boʻyin yumshoq toʻqimalari kontrast bilan

445,667

334,250

389

Yurak va magistral qon-tomirlar

429,533

322,150

390

Yurak va magistral qon-tomirlar kontrast bilan

673,100

504,825

391

Qorin boʻshligʻi aʼzolari

242,300

181,725

392

Qorin boʻshligʻi aʼzolari kontrast bilan

549,900

412,425

393

Qorin boʻshligʻi qon-tomirlari

257,767

193,325

394

Qorin parda orti boʻshligʻi

257,767

193,325

395

Qorin parda orti boʻshligʻi kontrast bilan

529,800

397,350

396

Kichik chanoq aʼzolari

255,533

191,650

397

Kichik chanoq aʼzolari kontrast bilan

529,800

397,350

398

Chanoq-son boʻgʻimi

228,867

171,650

399

Chanoq-son boʻgʻimi v/i kontrast bilan

536,467

402,350

400

Oʻng oyoq (qoʻl) boʻgʻimlari

222,200

166,650

401

Chap oyoq (qoʻl) boʻgʻimlari

222,200

166,650

402

Oyoq (qoʻl) yumshoq toʻqimalari (tanlangan soha)

222,200

166,650

403

Oyoq (qoʻl) yumshoq toʻqimalari (tanlangan soha) v/i kontrast bilan

529,800

397,350

404

Oyoq (qoʻl) tomirlari (tanlangan soha)

259,067

194,300

405

Umurtqaning barcha boʻlimlari

386,867

290,150

406

Umurtqaning barcha boʻlimlari v/i kontrast bilan

613,667

460,250

407

Oyoqlar qon-tomirlari

486,300

364,725

408

Bitta boʻgʻim v/i kontrast bilan

495,567

371,675

409

Sut bezlari

262,733

197,050

MSKT

410

Bosh miya (kalla)

212,480

159,360

411

Oʻrta quloq

211,960

158,970

412

Koʻz kosasi sohasi

212,220

159,165

413

Burun yon boʻshliqlari

204,540

153,405

414

Koʻkrak qafasi aʼzolari

229,660

172,245

415

Boʻyin yumshoq toʻqimalari (qalqonsimon bez, xalqum, xiqildoq)

216,075

162,056

416

Koʻkrak qafasi aʼzolari virtual bronxoskopiya bilan

256,667

192,500

417

Jigar tomirlarini 3D rekonstruksiyasi bilan qorin boʻshligʻi

angiografiyasi

364,267

273,200

418

Buyraklar

215,900

161,925

419

Buyraklar va siydik yoʻllari (ekskretor urografiya), kontrastsiz

357,650

268,238

 

420

Buyrak usti bezi

216,150

162,113

421

Kichik chanoq aʼzolari

218,475

163,856

422

Bitta boʻgʻim

211,940

158,955

423

Naysimon suyaklar

211,940

158,955

424

Chanoq suyaklari

211,940

158,955

425

Umurtqaning bitta boʻlimi

211,940

158,955

426

Oyoq (qoʻl) yumshoq toʻqimalari (tanlangan soha)

216,225

162,169

427

Oyoq (qoʻl) yumshoq toʻqimalari (tanlangan soha) v/i kontrast bilan

384,950

288,713

428

Ekstrakranial arteriyalar MSKT angiografiyasi

531,500

398,625

429

Oyoq (qoʻl) distal yoki proksimal qismlari MSKT angiografiyasi

462,540

346,905

430

Aortaning koʻkrak va qorin boʻlimi MSKT angiografiyasi

594,260

445,695

431

Yurak va magistral tomirlar MSKT angiografiyasi

482,600

361,950

432

Qorin boʻshligʻi peroral kontrastlash bilan

252,700

189,525

433

Intrakranial arteriyalar MSKT angiografiyasi

519,200

389,400

434

Ekstrakranial va intrakranial arteriyalar MSKT angiografiyasi

548,740

411,555

435

Koʻkrak qafasi magistral tomirlar MSKT angiografiyasi

546,620

409,965

436

Aortaning bitta boʻlimi MSKT angiografiyasi

365,450

274,088

437

Visseral yogʻni aniqlash bilan MSKT tekshiruvi

262,533

196,900

438

MSKT Koronarografiya

629,100

471,825

439

Bosh miya perfuziyasi va tomirlari MSKT angiografiyasi

376,300

282,225

440

Umurtqaning barcha boʻlimlari

323,375

242,531

441

Yurak miokard hajmli perfuziyasi bilan

461,600

346,200

442

MSKT shuntografiya (AKSH va MKSHdan keyin)

426,033

319,525

443

Jigarni hajmli perfuziyasi

387,300

290,475

444

Koronarografiya

609,333

457,000

445

MSKT kolonoskopiya

472,567

354,425

ANGIOGRAFIYA

446

Koronarografiya (sarflanuvchi vositalarsiz)

677,400

508,050

447

Koronarografiya+stentlash (sarflanuvchi vositalarsiz)

1,467,433

1,100,575

448

Periferik qon-tomirlarni translyuminal ballonli angioplastikasi

591,433

443,575

449

Periferik qon-tomirlarni translyuminal ballonli angioplastikasi

stentlash bilan birga

1,332,033

999,025

FUNKSIONAL DIAGNOSTIKA

450

Veloergometriya

113,900

85,425

451

Qon – tomirlar dopplerografiyasi

55,960

41,970

452

Spirografiya

53,700

40,275

453

ExoKG

71,300

53,475

454

EKG

34,343

25,757

455

Arterial qon bosimni monitoringlash tizimi

96,250

72,188

456

Exoensefalogramma

34,580

25,935

457

EEG

61,760

46,320

458

Ritmogramma

30,040

22,530

459

EKG Xolter monitoringlash

114,867

86,150

460

EKG zoʻriqish bilan (Tredmill)

124,767

93,575

461

Stress ExoKG

182,450

136,838

ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI

462

Yuzaki hosilalar va limfa tugunlarini, yumshoq toʻqimalarni tekshirish

52,700

39,525

463

Jigar va oʻt qopini tekshirish

44,260

33,195

464

Buyraklar va buyrak usti bezini tekshirish

50,600

37,950

465

Taloqni tekshirish

39,580

29,685

466

Qalqonsimon bezni tekshirish

40,275

30,206

467

Buyraklar, siydik qopi va prostatani tekshirish

61,140

45,855

468

Bachadon va ortiqlarini tekshirish

54,160

40,620

469

Xomiladorlikda bachadon va ortiqlarini tekshirish

59,480

44,610

470

Oshqozon osti bezini tekshirish

39,580

29,685

471

Prostatani tekshirish

37,540

28,155

472

Siydik qopini tekshirish

38,780

29,085

473

Oyoq chuqur venalarini dopplerografiya bilan tekshirish

79,600

59,700

474

Magistral tomirlarni dopplerografiya bilan tekshirish

81,200

60,900

475

Anastomozlarni dopplerografiya bilan tekshirish

78,633

58,975

476

Oʻpkadagi yuzaki hosilalarni teshirish

44,700

33,525

477

Jigar, oʻt qopi, oshqozon osti bezi, taloqni tekshirish

65,450

49,088

478

Sut bezlarini tekshirish

47,600

35,700

479

Boʻyin tomirlarini dopplerografiya bilan tekshirish

80,650

60,488

480

Yorgʻoq aʼzolarini tekshirish

40,233

30,175

479

EFGDS

89,883

67,413

480

Kolonofibroskopiya

122,567

91,925

481

Bronxofibroskopiya

104,817

78,613

482

Rektoromonoskopiya

132,033

99,025

483

Videogastroskopiya narkoz bilan

168,917

126,688

EKSTRAKORPORAL DETOKSIKATSIYA

484

Plazmoferez filtrsiz (1 seans)

159,600

119,700

485

Filtrsiz va gemasinsiz plazmoferez seansi

105,867

79,400

 

QON PREPARATLARI

486

Konservirlangan qon, 1 litr

273,633

205,225

487

Eritrotsitar massa, 1 litr

315,033

236,275

488

Yangi muzlatilgan plazma, 1 litr

457,833

343,375

489

Izoimmun plazma, 1 litr

833,400

625,050

490

Kriopretsipitat, 1 doza

732,467

549,350

491

Albumin 10%, 1 litr

2,928,800

2,196,600

492

Trombokonsentrat, 1 doza

586,800

440,100

493

Yuvilgan eritrotsitlar, 1litr

530,700

398,025

494

Standart zardob, 1 litr

901,633

676,225

KLINIK-DIAGNOSTIK TEKSHIRUVLAR (LABORATORIYA)

495

Umumiy axlat tahlili

29,963

22,472

496

Axlatni gijja tuxumiga tekshirish

31,788

23,841

497

Qon ivish vaqtini aniqlash

16,508

12,381

498

Qonning leykoformulasini aniqlash

20,788

15,591

499

Nicheporenko usulida siydik tahlili

27,925

20,944

500

Axlatni yashirin qon ketishga tahlili

37,330

27,998

501

Xloridlar

28,550

21,413

502

Sperma tahlili

46,263

34,697

503

Prolaktin

54,093

40,570

504

Testosteron

56,390

42,293

505

Progesteron

54,440

40,830

506

Estradiol

56,880

42,660

507

FSG

52,663

39,497

508

Prostata spetsifik antigeni (PSA)

52,120

39,090

509

Prostata sekreti

52,488

39,366

510

Ginekologik surtmalar tahlili

28,513

21,384

511

Uretra surtmasini tekshirish

30,013

22,509

512

Balgʻam va bronxlar yuvindi suvlarini mikroskopiyasi

31,238

23,428

513

Plevra suyuqligini mikroskopik tekshiruvi

33,688

25,266

514

Balgʻam va bronxlar yuvindi suvlarini BKga tekshirish

40,263

30,197

515

ECHT aniqlash

23,470

17,603

516

Gemoglobinni aniqlash

17,058

12,794

517

Trombotsitlarni aniqlash

32,690

24,518

518

Umumiy qon tahlili kengaytirilgan

53,050

39,788

519

Umumiy qon tahlili

39,658

29,744

520

Siydikda amilazani aniqlash

41,025

30,769

521

Umumiy siydik tahlili

26,063

19,547

522

Siydikda oʻt pigmentlarini aniqlash

26,690

20,018

523

Siydikda glyukozani aniqlash

24,110

18,083

524

Siydikni Zimniskiy usulida tekshirish

26,430

19,823

525

Qonda kislota-ishqor muhitini (qon gazlari) aniqlash

32,913

24,684

526

Koagulogramma

48,675

36,506

527

Trombin vaqti

26,990

20,243

528

Protrombin indeksini aniqlash

24,738

18,553

529

Revma sinama

50,310

37,733

530

Revmatoid faktor

34,625

25,969

531

MNO

23,410

17,558

532

Yurak troponini I aniqlash (cTni)

63,042

47,281

533

Bilirubinni aniqlash (umumiy, bogʻlangan/bogʻlanmagan)

32,007

24,005

534

Qondagi kreatinkinaza (yurak fraksiyasi)

36,630

27,473

535

Qondagi amilazani aniqlash

30,930

23,198

536

Qondagi glyukozani aniqlash

30,792

23,094

537

Qondagi temirni aniqlash

31,013

23,259

538

Qondagi laktatdegidrogenazani aniqlash

31,613

23,709

539

Qondagi mochevinani aniqlash

29,590

22,193

540

Qondagi siydik kislotani aniqlash

28,625

21,469

541

Qondagi umumiy oqsilni aniqlash

27,942

20,956

542

Qondagi S-reaktiv oqsilni aniqlash

28,010

21,008

543

Qondagi triglitsiridlarni aniqlash

32,770

24,578

544

Qondagi ALT va AST fermentlarni aniqlash

33,121

24,841

545

Qondagi xolesterinni aniqlash

28,830

21,623

546

Qondagi yuqori (past) zichlikdagi xolesterinni aniqlash

48,100

36,075

547

Qondagi ishqoriy fosfatazani aniqlash

28,163

21,122

548

Reberg sinamasi

33,550

25,163

549

Qondagi leykotsitlarni aniqlash

19,510

14,633

550

Qondagi albuminni aniqlash

27,863

20,897

551

Qondagi kaliyni aniqlash

30,790

23,093

552

Qondagi natriyni aniqlash

33,488

25,116

553

Qondagi magniyni aniqlash

29,550

22,163

 

554

Qondagi kalsiyni aniqlash

31,690

23,768

555

Qondagi past zichlikdagi lipoproteidlarni aniqlash

39,380

29,535

556

Qondagi yuqori zichlikdagi lipoproteidlarni aniqlash

37,180

27,885

557

Qondagi fosforni aniqlash

28,413

21,309

558

Qondagi gammaglutamintransferazani aniqlash

29,125

21,844

559

Qondagi kreatininni aniqlash

29,992

22,494

560

Covid-19 Ag aniqlash uchun espress test

146,221

109,666

561

Retikulotsitlarni sanash

34,875

26,156

562

RW tahlili

42,610

31,958

563

Rezus omil va qon guruhi tahlili

45,510

34,133

564

Triada

21,563

16,172

565

Ferritin, transferrin

53,113

39,834

566

ASLO

36,950

27,713

567

Gematokrit

29,530

22,148

568

TTG

58,750

44,063

569

Bezgakka tekshirish

35,530

26,648

570

TORCH infeksiyaga tekshirish

92,150

69,113

571

TOXO “M” (IXLA)

55,650

41,738

572

TOXO “G” (IXLA)

55,050

41,288

573

SMV “G” (IXLA)

53,250

39,938

574

Likvorni tekshirish

47,583

35,688

575

Transsudat, ekssudat

66,583

49,938

576

LE hujayraga tekshirish

50,458

37,844

577

Mikoplazma

49,536

37,152

578

Ureaplazma

49,436

37,077

579

Xlamidiya

49,950

37,463

580

Oddiy gerpes (uchuq) virusi

49,764

37,323

581

Timol sinamasi

29,950

22,463

582

Erkin triyodtironin T4

54,450

40,838

583

Erkin triyodtironin T3

55,080

41,310

584

T3 (T4)

49,688

37,266

585

Fibrinogen

27,370

20,528

586

Gepatit “V” ga tekshiruvi (ekspress)

35,790

26,843

587

Gepatit “S” ga tekshiruvi (ekspress)

34,190

25,643

588

ACHTV

32,188

24,141

BAKTERIOLOGIK TEKSHIRUVLAR

589

Patologik materiallarni (siydik, yara ajralmasi, punktat, oʻt suyuqligi va b)

antibiotiklarga va mikrofloraga sezgirlikni aniqlash

63,050

47,288

590

Balgʻam mikrofloraga sezgirlik tekshirish

69,450

52,088

591

Qonni sterillikka tekshirish

68,750

51,563

592

Ginekologik, yiring quloqdan, uretradan, likvordan surtmalarni tekshirish

66,080

49,560

593

Najasni ichak florasiga tekshirish

49,567

37,175

594

Najasni disbakteriozga tekshirish

78,225

58,669

595

Rayt-Xeddelson reaksiyasi (bitta reaksiya uchun)

33,433

25,075

596

Siydikni bak. ekmasi

52,500

39,375

597

Qonni gemokultaraga tekshirish

52,733

39,550

598

Tillarang stafilakokk tashuvchanlikka bak. ekma

45,550

34,163

599

Teri, koʻz, burun, tomoq shilliq qavatidan surtmani tekshirish

62,533

46,900

IMMUNOLOGIK TAHLILLAR

600

Gepatit “V” ga tekshiruvi

47,565

35,674

601

Gepatit “S” ga tekshiruvi

47,565

35,674

602

OIV (OITS)ga tekshiruv

48,250

36,188

603

Qonni sitomegalovirusga tekshirish

39,188

29,391

604

Helicobacteri pilori antigeniga cummar antitelolarni aniqlash (IgM, IgA, IgG)

44,363

33,272

605

Qonda Chlamidophilia immunoglobulinlarni aniqlash

40,013

30,009

606

Immunoglobulin IgA

40,013

30,009

607

Immunoglobulin IgM

40,013

30,009

608

Immunoglobulin IgG

40,013

30,009

FIZIOTERAPIYA MUOLAJALARI

609

Elektromagnit tovush toʻlqini

20,913

15,684

610

Umurtqa pogʻonasini tortish

37,630

28,223

611

Miostimulyator

27,188

20,391

612

Elektroforez

20,790

15,593

613

Galvanizatsiya

22,063

16,547

614

Amplipuls

20,563

15,422

615

Diadinamik tok

22,438

16,828

616

Mikrotulqin

23,688

17,766

617

Ultratovush

19,990

14,993

618

Fonoforez

22,438

16,828

619

Dorsanval

17,670

13,253

620

Sollyuks

17,063

12,797

621

Ultrabinafsha nurlatish

16,810

12,608

622

UVCH

19,330

14,498

623

Tubus-kvars

16,010

12,008

 

624

Lazer terapiya

19,570

14,678

625

Magnitolazer

18,013

13,509

626

Franklizatsiya

21,690

16,268

627

Elektroson

21,990

16,493

628

Parafin

29,188

21,891

629

Ingalyatsiya

17,388

13,041

630

Magnitoterapiya

24,463

18,347

631

Umumiy massaj

43,210

32,408

632

Boshni massaji

22,858

17,144

633

Yuz va boʻyinni massaji

22,858

17,144

634

Qorinni massaji

22,858

17,144

635

Yelka boʻgʻimi massaji

22,858

17,144

636

Tirsak boʻgʻimi massaji

22,858

17,144

637

Koʻkrak sohasi massaji

24,192

18,144

638

1 ta oyoq massaji

24,192

18,144

639

2 ta oyoq massaji

28,192

21,144

640

1 ta qoʻl massaji

24,192

18,144

641

2 ta qoʻl massaji

28,192

21,144

642

Orqani massaji

24,192

18,144

643

Qorin oldingi devori massaji

24,358

18,269

644

Bel-dumgʻaza sohasi massaji

23,025

17,269

645

Orqa va belni massaji

25,358

19,019

646

Umurtqa sohasini massaji

25,692

19,269

647

Chanoq-son boʻgʻimi massaji

24,192

18,144

648

Tizza boʻgʻimi massaji

24,192

18,144

649

Tovon va boldir massaji

24,192

18,144

650

Sirkulyar dush

21,217

15,913

651

Dush Sharko

20,350

15,263

652

Gidromassaj

26,417

19,813

653

Koʻtariluvchi dush

23,113

17,334

654

Mexanomassaj ( NUGA BEST massaj krovati)

37,313

27,984

655

Gidrovanna

25,313

18,984

UROLOGIYA BOʻLIMI

656

Episistostomiya

265,913

199,434

657

Varikotselle (Ivanisevich, Vinkelman operatsiyasi)

470,683

353,013

658

Buyrak usti bezini olib tashlash (Adrenalektomiya)

836,075

627,056

659

Nefrektomiya

3,471,760

2,603,820

660

Moyak istisqosi operatsiyasi (plastik operatsiyasi)

627,325

470,494

661

Kriptorxizm

588,833

441,625

662

Fimoz, sirkumsiziya

312,025

234,019

663

Chov-yorgʻoq churralari

1,034,950

776,213

664

Prostata massaji

33,350

25,013

665

Sistoskopiya

249,175

186,881

666

Prostata abssessini transrektal ochish va drenajlash

2,419,750

1,814,813

667

Piyelolitotomiya birlamchi

3,443,950

2,582,963

668

Piyelolitotomiya ikkilamchi

3,486,750

2,615,063

669

Uretrolitotomiya birlamchi

3,393,950

2,545,463

670

Uretirolitotomiya ikkilamchi

3,369,750

2,527,313

671

Buyrak abssessini ochish va drenajlash

2,419,750

1,814,813

672

Siydik qopi atrofi boʻshligʻi flegmonalarini drenajlash

2,400,850

1,800,638

673

Siydik qopi divertikulini, polipini olib tashlash

3,493,117

2,619,838

674

Nefrolitotomiya birlamchi

3,410,700

2,558,025

675

Nefrolitotomiya ikkilamchi

2,403,100

1,802,325

676

Meatotomiya

1,100,567

825,425

677

Uretrotsistoanastomoz

4,529,650

3,397,238

678

Uretrauretroanastomoz

4,394,300

3,295,725

679

Orxidektomiya ikki tomonlama

1,774,250

1,330,688

680

Epididimektomiya

1,818,617

1,363,963

681

Siydik qopi orqali adenoektomiya

3,121,633

2,341,225

682

Nefrostomiya

1,126,525

844,894

683

Uretrani bujlash

1,454,800

1,091,100

684

Buyrak kistasini enukleatsiyasi

4,244,300

3,183,225

685

Boari operatsiyasi

4,694,300

3,520,725

686

Uretrani Xolsov boʻyicha plastikasi

4,657,200

3,492,900

687

Parauretral kistani olib tashlash

2,018,650

1,513,988

688

Epididimvazoanastomoz

2,629,150

1,971,863

689

Ikki tomonlama vazorezeksiya

2,069,500

1,552,125

690

Gemikastratsiya

3,644,150

2,733,113

691

Paranefral abssessni ochish

2,491,350

1,868,513

692

Moyak ortigʻi kistasini olib tashlash

1,943,800

1,457,850

693

Buyrak exinokokkektomiyasi

5,027,400

3,770,550

694

Uretra polipini olib tashlash

1,949,800

1,462,350

695

Uretra divertikulini olib tashlash

1,968,900

1,476,675

 

696

Operatsiya TVT-O

3,174,800

2,381,100

697

Oldingi kolporafiya TVT-O

2,573,213

1,929,909

698

Teri orqali nefropeksiya

4,624,300

3,468,225

699

Nefrolitoekstraksiya

3,714,700

2,786,025

700

Nefrolitotripsiya bitta tosh

2,615,433

1,961,575

701

Nefrolitotripsiya koralsimon va koʻp tosh

3,517,750

2,638,313

702

Antegrad uretrolitoekstraksiya

3,698,750

2,774,063

703

Antegrad uretrolitotripsiya

3,153,750

2,365,313

704

Sistolitotripsiya

2,177,133

1,632,850

705

Antegrad osma piyelostomiya (firma stenti)

1,779,100

1,334,325

706

Optik uretrotomiya

2,787,450

2,090,588

707

Optik endopiyeloplastika

2,989,100

2,241,825

708

Nefrostomik oqmani bujlash

2,660,950

1,995,713

709

Sistostomik oqmani bujlash

2,660,200

1,995,150

710

Nefrostomik drenajni almashtirish

1,258,650

943,988

711

Sistostomik drenajni almashtirish

289,000

216,750

712

Siydik qopidan PK yot jismlarni olib tashlash

2,129,200

1,596,900

713

Transuretral sistolitotripsiya

2,184,133

1,638,100

714

Transuretral uretrotseleni kesish

2,433,300

1,824,975

715

Transuretral sistolitoekstraksiya

3,142,950

2,357,213

716

Transuretral uretrolitotripsiya

3,154,200

2,365,650

717

Transuretral uretrolitoekstraksiya

3,129,250

2,346,938

718

Uretroskopiya biopsiya olish bilan

2,064,100

1,548,075

719

TURP+Vaporizatsiya DGP 60 gr.gacha ogʻirlikda

2,970,300

2,227,725

720

TURP +Vaporizatsiya DGP 60 gr.dan ortiq

4,707,050

3,530,288

721

Transuretral sfinkterotomiya

3,864,100

2,898,075

722

HOLEP 60 gr.gacha ogʻirlikda

4,901,950

3,676,463

723

HOLEP 100 gr.dan katta

5,925,550

4,444,163

724

Ekstrakorporalnaya litotripsiya (EUVL) 15 mm gacha buyrak toshini,

birlamchi

1,116,567

837,425

725

EUVL siydik qopi toshini

927,150

695,363

ABDOMINAL JARROHLIK AMALIYOTLARI

726

Laparoskopik splenektomiya

2,160,100

1,620,075

727

Lipomalarni olib tashlash

327,133

245,350

KARDIOXIRURGIYA

728

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta-koronar shuntlash

bilan klapanlarni protezlash

6,730,067

5,047,550

729

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya boʻlmagan sharoitda yot jismni

(tanani) olib tashlash

1,916,667

1,437,500

730

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida yot jismni (tanani) olib

tashlash

3,566,667

2,675,000

731

Sternotorakoplastika

2,633,333

1,975,000

732

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida uch klapanni protezlash

7,959,000

5,969,250

733

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta ildizida

jarrohlik amaliyoti

6,700,000

5,025,000

734

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida reoperatsiya (klapanlarni

almashtirmasdan)

2,566,667

1,925,000

735

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida reoperatsiya (klapanlarni

almashtirtirish bilan)

3,566,667

2,675,000

736

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida bitta klapanni

plastikasi bilan bir klapanli protezlash

5,400,000

4,050,000

737

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida +

Elektrokardiostimullyator implantatsiya jarrohlik amaliyoti

6,400,000

4,800,000

738

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta ildizida qon

tomirlarni protezlash jarrohlik amaliyoti

9,533,333

7,150,000

739

Resternotomiya, retorakotomiya

2,066,667

1,550,000

740

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta-koronar shuntlash

bilan jarrohlik amaliyotini qiyoslash

5,700,000

4,275,000

741

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida angiokardiografiyasiz

mitral klapanni protezlash

4,003,100

3,002,325

742

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida angiokardiografiyasiz

aortal klapanni protezlash

4,053,100

3,039,825

743

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida angiokardiografiyasiz

mitral-aortal klapanlarni protezlash

4,941,433

3,706,075

 

744

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida angiokardiografiyasiz uch tabaqali klapan plastikasi va mitral klapanni protezlash

 

5,449,767

 

4,087,325

745

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida tayanch halqada klapan

plastikasi

5,949,767

4,462,325

 

746

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida tayanch halqa bilan aorta-

koronar shuntlash plastik jarrohlik amaliyotini qiyoslash

7,296,167

5,472,125

747

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta-koronar shuntlash

5,780,500

4,335,375

748

Ishlab turgan yurakda aorta-koronar shuntlash

5,777,667

4,333,250

749

Yurak ishemik kasalligi bor bemorlarda sternotorakoplastika

2,670,767

2,003,075

750

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida aorta-koronar shuntlashda

perfuzion distress sindromi bilan asoratlangan

8,669,833

6,502,375

751

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida koʻkrak aortasini

koʻtariluvchi boʻlimini protezlash

5,254,267

3,940,700

752

Sunʼiy qon aylanishi va kardioplegiya sharoitida koʻkrak aortasini

tushuvchi boʻlimini protezlash

4,428,900

3,321,675

753

Aorta yoyi shohlarini protezlash (shuntlash)

3,535,567

2,651,675

754

TLBAP va koronar arteriyalarni stentlash

1,236,150

927,113

755

TLBAP va buyrak arteriyalarini stentlash

917,667

688,250

756

Arteriyalarni transkatetor embolizatsiya qilish

855,333

641,500

757

Uyqu arteriyalarini stentlash

1,225,133

918,850

758

Periferik arteriyalarni stentlash

1,272,567

954,425

759

Kateter orqali yurak tugʻma nuqsonlarini yopish amaliyoti

1,579,033

1,184,275

760

Serebral/visseral arteriyalar embolizatsiyasi

1,360,667

1,020,500

761

Kavafiltr oʻrnatish

815,333

611,500

762

Elektrokardiostimulyator oʻrnatish

2,016,233

1,512,175

763

Koronagrafiya (angiografiya, shuntografiya)

679,650

509,738

764

Aortagrafiya

700,150

525,113

765

Qoʻl va oyoqlarning periferik arteriyalarini stentlash

1,272,533

954,400

766

Periferik qon-tomirlar angiografiyasi

703,767

527,825

YUZ-JAGʻ XIRURGIYA BOʻLIMI

767

Rinoplastika

1,729,400

1,297,050

768

Otoplastika

997,000

747,750

769

Yuz terisini tortish

3,435,250

2,576,438

770

Liposaksiya (1 zona )

1,659,750

1,244,813

771

Chandiqli nuqson va deformatsialarni bartaraf etish

2,229,200

1,671,900

772

8 sm va 10 sm ortiq boʻlgan chandiqlarni kesish

786,000

589,500

773

Tish implantini qoʻyish (implantsiz)

556,967

417,725

AMBULATOR POLIKLINIKA MARKAZI

774

Shifokor maslahati

33,933

25,450

775

Olib qoʻyiladigan protez

272,333

204,250

776

Olib qoʻyiladigan protez

277,433

208,075

777

Olib qoʻyiladigan protez

282,933

212,200

778

Olib qoʻyiladigan protez

291,500

218,625

779

Olib qoʻyiladigan protez

296,733

222,550

780

Olib qoʻyiladigan protez

308,667

231,500

781

Olib qoʻyiladigan protez

314,000

235,500

782

Olib qoʻyiladigan protez

318,000

238,500

783

Olib qoʻyiladigan protez

324,467

243,350

784

Olib qoʻyiladigan protez

334,700

251,025

785

Olib qoʻyiladigan protez

339,700

254,775

786

Olib qoʻyiladigan protez

344,800

258,600

787

Olib qoʻyiladigan protez

349,100

261,825

788

Olib qoʻyiladigan protez

354,333

265,750

789

Individual qoshiq

57,600

43,200

790

Protezni tuzatish

65,467

49,100

791

Payvandlash

55,133

41,350

792

Zanglamas poʻlatdan muhrlangan qoplama

91,833

68,875

793

Quyma shtift

126,033

94,525

794

Metallokeramika qoplama

370,067

277,550

795

Metalloplastmassa qoplama

195,700

146,775

796

Quyma tish

114,700

86,025

797

Plastmassa fasetkali sunʼiy tish

111,000

83,250

798

Plastmassali qoplama

97,733

73,300

799

Qoplamani payvanlash

74,200

55,650

800

Poʻlat qoplamani yechish

35,200

26,400

801

Quyma qoplamani yechish

51,000

38,250

802

Elastik materialdan qolip olish

35,433

26,575

803

2 qavatli qolip olish

44,333

33,250

804

Qoplamani sementga qotirish

23,467

17,600

 

TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA

805

Shifokor maslahati

28,767

21,575

806

Sement plomba

38,800

29,100

807

Stekolionomer plomba

56,700

42,525

808

Kimyoviy plomba

67,900

50,925

809

Nur bilan qotuvchi plomba

98,200

73,650

810

Tishni ½ qismini qayta tiklash

129,267

96,950

811

Vaqtinchalik plomba

36,000

27,000

812

Pulpitda tish ildizini plombalash (tiedent + guttapercha)

71,467

53,600

813

Periodontitda tish ildizini plombalash (endofilom + guttapercha)

68,900

51,675

814

Tish ildizini qayta plombalash

115,767

86,825

815

Yiringlagan tish ildizini ochish

28,167

21,125

816

Tish toshini tozalash

16,717

12,538

817

Tishlarni ftorlash

58,400

43,800

818

Paradontitni davolash

40,767

30,575

819

OBSHQ kasalliklarini davolash

31,133

23,350

XIRURGIK STOMATOLOGIYA

820

Shifokor maslahati

28,000

21,000

821

Anesteziya artikain bilan

29,100

21,825

822

Anesteziya superkain bilan

20,033

15,025

823

Oddiy tish sugʻurish

40,000

30,000

824

Murakkab tish sugʻurish

71,400

53,550

825

Periostitni davolash

60,533

45,400

826

Alveolitni davolash

43,667

32,750

827

Absesslarni davolash

56,800

42,600

828

Perikoronaritni davolash

62,533

46,900

829

Jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish

35,833

26,875

UROLOGIYA (RENGENOYENDOSKOPIK TEKSHIRISH DAVOLASH USULLARI BILAN )BOʻLIMI

830

Bemorga bogʻlam qoʻyish

41,833

31,375

831

Buyraklar rezeksiyasi

806,713

605,034

832

Buyraklar yorilishini tikish

806,713

605,034

833

Ureterolizis

641,500

481,125

834

Ureterolizis bilan birga siydik nayini rezeksiya qilish

734,300

550,725

835

Jomcha-siydik nayi tizimi rezeksiyasi bilan birga ureterokalikoanastomoz

qilish

806,713

605,034

836

Ureterotseleektomiya

710,150

532,613

837

Sistolitostomiya

516,863

387,647

838

Qorin pardadan tashqaridagi yorilishda siydik pufagi jarohatini tikish

647,700

485,775

839

Qorin parda ichiidagi yorilishida siydik pufagi jarohatini tikish

689,800

517,350

840

Siydik pufagi rakini rezeksiyasi

693,175

519,881

841

Sistektomiya

952,250

714,188

842

Solovov boʻyicha uretra plastikasi

946,463

709,847

843

Rusakov boʻyicha uretra plastikasi

949,113

711,834

844

Priapizmadagi jarrohlik amaliyoti

825,663

619,247

845

Orxidopeksiya

579,300

434,475

846

Gipospadiyada jinsiy olat tanasini shakllantirish

705,400

529,050

847

Parauretral kistalarni olib tashlash

576,650

432,488

848

Yorgʻoqning ochiq biopsiyasi

508,113

381,084

849

Silikonli protezlar implantatsiyasi

723,050

542,288

850

Jinsiy olat oliogranulemasini olib tashlash, yorgʻoq terisiga qamragan

holda

676,750

507,563

851

Jinsiy olat qiyshayishidagi jarrohlik amaliyoti

676,750

507,563

852

Jinsiy olat venalarini ligirlash

670,088

502,566

853

Lorda jarrohlik amaliyoti

670,688

503,016

854

Yorgʻoq terisidan jinsiy olat terisini shakllantirish

871,713

653,784

855

Uretra prolapsida jarrohlik amaliyoti

873,113

654,834

856

Transabdominal fistulografiya, intrapozitsion omentoplastika bilan

896,863

672,647

857

Birlamchi subtotal nefrureterektomiya

789,200

591,900

858

Ikkilamchi subtotal nefrureterektomiya

830,050

622,538

859

Total nefrureterektomiya, siydik nayi tubi va sistostomiyasi bilan

830,100

622,575

860

Ureterektomiya

818,350

613,763

861

Geminefrureterektomiya

901,050

675,788

862

Radikal nefrektomiya, total limfadenomektomiya bilan

878,950

659,213

863

Buyrak oʻsmasi enukleatsiyasi, nefrostomiya bilan

853,350

640,013

864

Transabdominal ureterotsistoanastamoz

912,663

684,497

865

Prostatektomiya

976,450

732,338

866

Ayollarda uretrani shakllantirish

843,950

632,963

867

Transabdominal fistulografiya

719,788

539,841

868

Ikki tomonlama orxidopeksiya

711,513

533,634

869

Pufak orqali adenomektomiya, ikki tomonlama vazorezeksiya bilan

2,563,333

1,922,500

870

Uretra bukal plastikasi

2,659,408

1,994,556

871

Buyrak parenximasini punksion biopsiyasi

1,094,575

820,931

872

Buyrak parenximasini ingichka ignali aspiratsiyasi

535,513

401,634

873

Jomcha tarkibini ingichka ignali aspiratsiyasi

532,713

399,534

874

Prostatani ingichka ignali aspiratsiyasi

527,663

395,747

875

Buyrak kistasini ingichka ignali aspiratsiyasi

398,275

298,706

876

Sistostomiya

1,197,117

897,838

877

Polikistozlarda buyrak kistalarini ingichka ignali aspiratsiyasi

409,775

307,331

 

878

Buyrak kistalarini teri orqali naycha qoʻyish, skleroterapiya bilan birga

409,775

307,331

879

Prostataga ingichka igna orqali antibiotik yuborish

190,675

143,006

880

TIABsiz ingichka igna orqali antibiotik yuborish

177,375

133,031

881

TIAB Paranefriyga ingichka igna bilan antibiotik yuborish

369,775

277,331

882

TIAB Prostataga ingichka igna orqali antibiotik yuborish

382,325

286,744

883

Nefrostomni ikki tomondan almashtirish

1,920,158

1,440,119

884

PK nefrostomiya ikki tomonlama

2,553,750

1,915,313

885

Buyrak kistasini ingichka ignali aspiratsiyasi

1,248,833

936,625

886

Nefrostomik drenajni almashtirish

721,267

540,950

887

PK nefrolitotripsiya koralsimon va koʻp sonli toshlarni

4,323,433

3,242,575

888

Transuretral sistolitotripsiya

2,103,717

1,577,788

889

Transuretral uretrotseleni kesish

683,875

512,906

890

Transuretral sistolitoekstraksiya

477,188

357,891

891

Transuretral devirtikul buynini kesish

2,743,183

2,057,388

892

Transuretral uretrolitoekstraksiya

510,013

382,509

893

Uretroskopiya biopsiya olish bilan

1,256,942

942,706

894

Uretra va siydik qopi buyinchasi oʻsmasi, polip va papillomasini

koagulyatsiyasi

616,925

462,694

895

Prostata rakini elektrorezeksiyasi

717,988

538,491

896

Uretra strikturasini elektrorezeksiyasi

700,288

525,216

897

Urugʻ dumbogʻini elektrorezeksiyasi

685,088

513,816

898

Retrograd ureteropiyelografiya

623,550

467,663

899

Siydik nayini stentlash

634,325

475,744

900

Uretrolitoeksraksiya

510,013

382,509

901

TUVO Uretrotomiya

792,025

594,019

902

TU Sistolitotripsiya

3,012,050

2,259,038

903

Diagnostik laparoskopiya

560,988

420,741

904

Laparoskopik (oddiy) nefrektomiya

1,101,450

826,088

905

Laparoskopik ureterolitotomiya

1,044,250

783,188

906

Laparoskopik radikal nefrektomiya

1,115,950

836,963

907

Laparoskopik parsial nefrektomiya

1,115,950

836,963

908

Laparoskopik ureteropiyeloanastamoz

1,091,700

818,775

909

Laparoskopik piyelolitotomiya

1,091,700

818,775

910

Laparoskopik ureterotsistoneoanastamoz

1,021,863

766,397

911

Laparoskopik nefrureteroektomiya

1,104,150

828,113

912

Laparoskopik radikal prostatektomiya

1,248,700

936,525

913

Laparoskopik radikal sistektomiya

1,246,850

935,138

914

Retraperitonial (RP) nefrektomiya (oddiy)

1,080,550

810,413

915

Retraperitonial nefrureterektomiya (oddiy)

1,101,450

826,088

916

Retraperitonial ureterolitotomiya

1,091,700

818,775

917

Retraperitonial ureteropiyeloanastamoz

1,091,700

818,775

918

Retraperitonial radikal nefrektomiya

1,091,700

818,775

919

TA Nefrektomiya

893,100

669,825

920

TA Parsial nefrektomiya

893,100

669,825

921

TA Radikal nefrektomiya

893,100

669,825

922

TA Ureterolitotomiya

799,988

599,991

923

TA (RP) diagnostik laparoskopiya

654,188

490,641

924

TA Nefropeksiya

799,988

599,991

925

TA uretero-ureteroanastamoz

975,263

731,447

926

TA Piyelolitotomiya

799,988

599,991

927

TA Sistektomiya (sistoprostatektomiya)

1,120,900

840,675

928

RP Uretero-ureteroanastamoz

977,063

732,797

929

TA (RP) Geminefrektomiya

854,038

640,528

930

TA (RP) Geminefrureterektomiya

854,038

640,528

931

Laparoskopik prostatektomiya

1,101,450

826,088

NEYROXIRURGIYA XIZMATLARI

932

Umurtqa pogʻonasi disk churralarini endoskopik usulda olib tashlash

8,940,667

6,705,500

GINEKOLOGIYA BOʻLIMI

933

Diagnostik gisteroskopiya

198,988

149,241

934

Operativ (davolovchi) gisterskopiya

304,700

228,525

935

Diagnostik laparoskopiya

283,588

212,691

936

Laparoskopiya total gisterektomiya

801,013

600,759

937

Laparoskopiya subtotal gisterektomiya

742,463

556,847

938

Laparoskopiya tubektomiya

405,925

304,444

939

Laparoskopiya adneksektomiya

435,175

326,381

940

Laparoskopiya tuxumdon kistalarini olish

611,025

458,269

941

Laparoskopiya miomektomiya

685,325

513,994

Izoh:

  1. Fizioterapevtik muolajalar boʻlinmaga (palataga) borib oʻtkazilganda xizmat narxi 2 (ikki) barvarga oshirib
  2. Ovqatlanish narxi koyka kuni narxiga kirmaydi, yotgan kun uchun alohida
  3. Rezident boʻlmagan (chet el) fuqarolari uchun 100% ustama narx qoʻyiladi.