Viloyatlar Mudofaa ishlari boshqarmalari bilan bog‘lanish

Viloyat MIB

Telefon

Qashqadaryo viloyati

075-225-10-90

Surxondaryo viloyati

076-224-44-71

Buxoro viloyati

065-223-20-17

Farg‘ona viloyati

073-244-42-47; 073-244-42-43

Andijon viloyati

074-228-45-02; 228-46-93

Namangan viloyati

069-234-41-10

Navoiy viloyati

079-224-79-81; 079-224-89-71

Samarqand viloyati

066-233-53-15

Jizzax viloyati

072-223-80-26

Toshkent shahar

071-283-83-58; 071-256-15-21

Toshkent viloyati

071-283-84-38

Sirdaryo viloyati

067-225-10-53

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

061-222-24-51; 222-89-32

Xorazm viloyati

062-225-40-95; 225-37-66