Harbiy tibbiyot akademiyasi magistraturasining qabul sinovlari uchun savollar to‘plami

0
6703

Harbiy sog‘liqni saqlashni tashkil etish va menejmenti

 1. Boshqaruv tizimining asosiy elementlari va ularning mohiyati.
 2. Tibbiyot xizmatini boshqarishning asosiy tamoyillari (prinsiplari).
 3. Harbiy qism tibbiyot xizmati jangovar va safarbarlik hujjatlari.
 4. Harbiy qism tibbiyot xizmatinining jangovar va safarbarlik tayyorgarligi tadbirlari.
 5. Harbiy qism tibbiyot xizmati boshlig‘ining asosiy vazifalari.
 6. Harbiy qism tibbiyot xizmati boshlig‘ining boshqaruv faoliyatidagi asosiy ishlar algoritmining tuzilishi.
 7. Harbiy qism tibbiyot xizmati boshlig‘i faoliyatini rejalashtirishga qo‘yiladigan asosiy talablar.
 8. Tibbiyot xizmati ish rejasini ishlab chiqish uchun dastlabki manbalar.
 9. Tibbiyot xizmati ish rejasining tuzilishi.
 10. Tibbiyot xizmati faoliyatini tashkillashtirish uchun tuziladigan asosiy rejalar.
 11. Harbiy qism bo‘linmalari o‘quv mashqlarini tibbiy ta’minlanishini tashkillashtirish rejasini ishlab chiqishdagi o‘ziga xos xususiyatlar.
 12. Harbiy qism bo‘linmalari sport tadbirlarini tibbiy ta’minlanishini tashkillashtirish rejasini ishlab chiqishning o‘ziga xos xususiyatlari.
 13. Harbiy qism tibbiyot xizmati maxsus va jangovar tayyorgarlik bo‘yicha o‘tkaziladigan tadbirlar.
 14. Tibbiy punktlar bilan maxsus taktik dala mashg‘ulotlarini o‘tkazishda tibbiyot xizmati boshlig‘i tomonidan ishlab chiqiladigan hujjatlar.
 15. Harbiy qism bo‘linmalari bilan o‘tkaziladigan taktik-tibbiy tayyorgarlikning asosiy maqsadlari va vazifalari.
 16. Harbiy qism tibbiy punktida olib boriladigan davolash-diagnostika ishlarning mazmun, mohiyati.
 17. Harbiy qism tibbiy punktida davolash-diagnostika ishlarini tishkillashtirish tartibi.
 18. Harbiy qismda davolash-sog‘lomlashtirish tadbirlarini rejalashtirish.
 19. Harbiy qism tibbiyot xizmati tomonidan olib boriladigan davolash-profilaktika ishlarining mazmun va mohiyati.
 20. Harbiy qism tibbiyot xizmati tomonidan olib boriladigan davolash-profilaktika ishlarining maqsadi.
 21. Harbiy qism tibbiyot xizmati tomonidan olib boriladigan davolash-profilaktika ishlarini rejalashtirish tartibi.
 22. Harbiy qismda o‘tkaziladigan davolash-profilaktik chora-tadbirlarning tarkibiy qismi.
 23. Kontrakt bo‘yicha harbiy xizmatchilarni chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvini tashkillashtirish va uni amalga oshirish tartibi.
 24. Harbiy xizmatga yangi chaqirilgan muddatli harbiy xizmatchilarni tibbiy ko‘rigini va tibbiy ta’minotini tashkillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari va tartibi.
 25. Tibbiyot xizmati ofitserlarini komandirlik tayyorgarligi. Komandirlik tayyorgarlik tizimidagi o‘qitish shakllari.
 26. Harbiy qismlarda sog‘lom turmush tarzi va gigiyenik bilimlarni targ‘ibot qilishni tashkillashtirishning maqsadi va vazifasi.
 27. Harbiy qismlarda tibbiy hisob va hisobot ishlarini tashkil etish. Tibbiy hisob va hisobot ishlarining maqsad va mazmuni.
 28. Tibbiy statistik ko‘rsatkichlar hisoblab chiqish qoidasi va ularning tibbiyot xizmati faoliyatini tashkil etishda tutgan o‘rni.
 29. Tibbiyot xizmati boshlig‘ining yuqori turuvchi qo‘mondonlikka va tibbiyot xizmati boshlig‘iga taqdim etadigan hisobot hujjatlari va ularni ishlab chiqish tartibi.
 30. 1/tib. shakldagi tibbiy ma’lumot tuzilishi, to‘ldirish va taqdim qilish tartibi.
 31. 3/tib. shakldagi yillik tibbiy hisobot tuzilishi, to‘ldirish va taqdim qilish tartibi.
 32. “Ambulatoriyada bemorlarni hisobga olish kitobi”ning tuzilishi va yuritish tartibi.
 33. Tibbiyot xizmatining tinchlik davridagi ishini baholashning asosiy mezonlari (kriteriy).
 34. “Tibbiy kitobcha” (2 shakl) tuzilishi, yuritilishi va saqlash tartibi.
 35. Harbiy qism tibbiyot punktining vazifasi, tarkibiy tuzilish va uning ishini tashkil etish tartibi.
 36. Harbiy qism tibbiyot punkti ambulatoriyasining tarkibiy tuzilishi, ambulatoriya ishini tashkil etish tartibi.
 37. Harbiy qism tibbiyot punkti lazaretini tuzilishi va vazifasi, izolyator ishini tashkil etish tartibi.  
 38. Harbiy tibbiyot haqida tushuncha.
 39. Mudofaa vazirligi tibbiy ta’minot xizmatining tarkibiy tuzilishi.
 40. Urush vaqtida Qurolli Kuchlar tibbiyot xizmatining asosiy vazifalari.
 41. 41.Qo‘shinlarni tibbiy ta’minlashda amalga oshiriladigan asosiy chora-tadbirlar.
 42. Davolash-evakuatsiya chora-tadbirlari.
 43. Sanitariya-gigiyena chora-tadbirlari.
 44. Epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar. Karantin. ObservatsiY. Epidemiologik tekshiruv. Epidemik o‘choqni sanitar tekshiruvi. Hududlarni sanitar-epidemik tavsifi.
 45. Shaxsiy tarkibni ommaviy qirg‘in qurollaridan muhofaza qilishda tibbiyotga oid chora-tadbirlar.
 46. Tibbiy mol-mulk bilan ta’minlash chora-tadbirlari. Tibbiy komlektlar. Tabelli tibbiy mol-mulklar.
 47. Tibbiy razvedka. Tibbiy-taktik razvedka. Sanitariya-epidemiologik razvedka.
 48. Jangovar harakatlar jarayonida tibbiy xizmat faoliyatiga ta’sir etuvchi sharoitlar.
 49. Umumiy yo‘qotishlar. Sanitar yo‘qotishlar.
 50. Sanitar yo‘qotishlar hajmi va strukturasiga ta’sir etuvchi omillar.
 51. Tibbiy evakuatsiya bosqichlari, davolash prinsiplari.
 52. Tibbiy yordam turlari va ularning hajmi.
 53. Tibbiy saralash.
 54. Qo‘shinlar tibbiyot xizmati. Brigada tibbiyot xizmati. Batalon tibbiyot xizmati.
 55. Muddatli harbiy xizmatga yangi kelgan harbiy xizmatchilarning birlamchi tibbiy tekshiruvi tarkibi.
 56. Harbiy qism tibbiyot punkti bilan taktik-maxsus mashq o‘tkazishda ishlab chiqiladigan hujjatlar.
 57. Harbiy qism tibbiy xizmati tomonidan ishlab chiqiladigan rejalar.
 58. Tibbiyot xizmatining faoliyat yo‘nalishlari.
 59. Tibbiyot xizmati ish rejasini ishlab chiqish uchun asosiy manbalar.
 60. Tibbiyot xizmati boshlig‘ining huquq va majburiyatlari.
 61. Tibbiyot xizmati istiqbolli ishlar rejasi tarkibining asosiy qismlari.
 62. Tibbiyot xizmatining oylik ish rejasi.
 63. Dispanserizatsiyaning asosiy yo‘nalishlari.
 64. Chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruv.
 65. Dispanserizatsiya.
 66. Harbiy xizmatchilar salomatlik holatlari bo‘yicha guruhlar.
 67. Chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvda hammaga o‘tkazilishi shart bo‘lgan tibbiy tekshiruvlar.
 68. Maxsus-taktik mashq o‘tkazish hujjatlari.
 69. Tibbiyot xizmatining asosiy hisob va hisobot hujjatlari.
 70. 1-tib. shaklidagi tibbiy ma’lumotnoma.
 71. Hisobotning aniqlik mezoni nimalarga bog‘liq?
 72. Harbiy qismda dispanserizatsiya jarayonini tashkil etishning amaldagi asosiy rahbariy hujjatlari.
 73. Harbiy qismda davolash-profilaktika tadbirlarini tashkil etishning amaldagi asosiy rahbariy hujjatlari.
 74. Harbiy qism shaxsiy tarkibini davolash – sog‘lomlashtirish rejasi qaysi muddatda va qachon ishlab chiqiladi?
 75. Tibbiy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan hisob hujjatlari.
 76. Oshxonaning sanitariya holati va tayyor ovqat mahsulotlarning sifatini qayd qilish uchun mo‘ljallangan hujjat?
 77. Oshxonada ovqatlanishga ruxsat berish kundalik tartibi.
 78. Harbiy qism sanitariya holatining kundalik nazorati kimga yuklatilgan?
 79. Harbiy qismda dezinfeksiya tadbirlari nimaga asosan o‘tkaziladi?
 80. Harbiy qismda epidemiyaga qarshi profilaktik tadbirlar qachon o‘tkaziladi?
 81. Harbiy qismda kazarmaning umumiy sanitariya holati qanday baholanadi?
 82. Harbiy qism tibbiyot punktida shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatishni tashkil etish uchun dori-darmonlar necha guruhda joylashtiriladi? 
 83. Tibbiyot xizmatining oylik ish rejasida jangovar tayyorgarligi bo‘limida kiritiladigan chora-tadbirlar.
 84. Harbiy qismda sport tadbirlarini tibbiy ta’minlashni tashkillashtirish rejasini tuzishdan asosiy maqsadlar nima?
 85. Harbiy qism shaxsiy tarkibi bilan taktik tibbiy tayyorgarlikni tashkillashtirishdan asosiy maqsad.
 86. Harbiy qism tibbiy punktida o‘tkaziladigan tibbiy tekshiruvlar.
 87. Umumiy kasallanish (birlamchi murojaat) tushunchasi.
 88. Gospitalizatsiya (statsionar davolanish) ko‘rsatkichi tushunchasi.
 89. Harbiy xizmatchilar tibbiy daftarchalarining shakllari.
 90. Tibbiyot xizmatining oylik tibbiy xabarnomasi (hisoboti) shakli.
 91. Tibbiyot xizmatining yillik tibbiy xabarnomasi (hisoboti) shakli.
 92. Ambulatoriyada bemorlarni ro‘yxatga olish kitobi qanday qismlardan tashkil topgan?
 93. 3/tib shaklidagi yillik tibbiy hisobot.
 94. Harbiy qism tibbiyot punktida shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish tartibi.
 95. Sarflanuvchi tibbiy mol-mulklarni hisobi yuritish.
 96. Tibbiy mol-mulklar inventarizatsiyasi.
 97. Giyohvand vositalar, psixotrop moddalar va prekursorlar hisob va hisoboti tartibi.

 

Anesteziologiya va reanimatologiyadan klinik ordinaturaga

kirish uchun savollar to‘plami

 

 1. Samarali nafas mezonini ayting:
 2. Gazning alveoladan qonga diffuziyasi qanday bo‘ladi?
 3. Uzoq davom etuvchi giperventillyatsiya nima keltirib chaqiradi?
 4. 70 yoshli erkakda qon hajmi qancha bo‘ladi (ml/kg)?
 5. Qaysi ko‘rsatkich buyrak funksiyasi konsentratsiyasini aniq ko‘rsatadi?
 6. Qanday sistolik arterial bosimda koptokcha filtratsiyasi to‘xtaydi?
 7. Tomir ichiga morfin yuborilganda necha minutdan keyin nafas maksimal darajada pasayadi?
 8. Parasimpatik nerv tizimiga atropin qanday ta’sir qiladi?
 9. Efirli anesteziyada giperglikemiya bo‘lishining sababini ko‘rsating.
 10. Ftorataning subgipnotik konsentratsiyasidagi ta’siri qanday bo‘ladi?
 11. Quyidagi anestetiklardan qaysi biri uzoq ta’sir qiladi?
 12. Atropin bilan premedikatsiya qilish qanday bemorlarga qarshi ko‘rsatma hisoblanadi?
 13. Endotraxeal narkozdan bir kun keyin mushaklar og‘rishining sababini ko‘rsating.
 14. Suksinilxolindan qolgan qoldiq relaksatsiyaning davosini ko‘rsating.
 15. Sun’iy qon aylanishda qilinadigan geparinni neytrallash uchun nima qilinadi?
 16. Bemor operatsiyadan 72 soat o‘tgandan so‘ng o‘ladi, anesteziya davrida qusish kuzatilgan. O‘lim sababini ko‘rsating.
 17. Nima sababdan akusherlik amaliyotida barbituratlarni qo‘llash mumkin emas?
 18. Tug‘ayotgan ayollarda kovak vena sindromi paydo bo‘lish profilaktikasi qanday?
 19. Tug‘ayotgan ayolga qanday davolovchi narkoz yuboriladi?
 20. Katta yoshli odamda orqa miya suyuqligining umumiy hajmi qancha bo‘ladi?
 21. Orqa miya anesteziyasida gipotoniya sababini ayting.
 22. O‘ng yurak yetishmovchiligi belgilarini ayting.
 23. Bolalarda anesteziyaning salbiy belgilaridan birini ko‘rsating.
 24. Shokning 1-belgisini ko‘rsating.
 25. Kardiogen shokning asosiy sababini ko‘rsating.
 26. Shokning qaysi turida MVB oshadi?
 27. Havo emboliyasi bo‘lgan bemorlarni qanday holatda o‘tqizish kerak?
 28. Epileptik statusda o‘limning asosiy sababini ko‘rsating.
 29. Jigar yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda elektrolitlar almashinuvi qanday holatda bo‘ladi?
 30. Jigar yetishmovchiligini qaysi laborator tahlil aniq ko‘rsatadi?
 31. Jigar yetishmovchiligida ekstrakorporal usullardan qaysi biri qo‘llaniladi?
 32. Gemorragik shokda birinchi navbatda qanday infuzion preparat yuboriladi?
 33. Eklampsiya rivojlanishida asosiy hisoblangan javob variantini ko‘rsating.
 34. Eklampsiya tutqanoq xurujida miya shishi kelib chiqishining sababini ko‘rsating.
 35. Eklampsiya va davom etuvchi tutqanoqlarda goruiun, seduksen, droperidol, ganglioblokator samarasizligiga qaramasdan qanday muolaja qilinadi?
 36. O‘pka shishida qaysi diuretik qo‘llanilmaydi?
 37. Glyukozaning qanday eritmasi izotonik hisoblanadi?
 38. Uzoq qusish oqibatida nima bo‘ladi?
 39. Operatsiyadan keyin tromb hosil bo‘lishiga qarshi qo‘llaniladigan to‘g‘ri profilaktikani ko‘rsating.
 40. Sirka kislota bilan zaharlanganda oshqozon nima bilan yuviladi?
 41. Qorincha paroksizmal taxikardiyasini kamaytirish uchun birinchi navbatda qanday dori vositasi qo‘llaniladi?
 42. O‘tkir chap-qorincha yetishmovchiligida o‘pka shishishini davolash nimadan boshlanadi?
 43. Kardiogen shokda davolovchi narkoz qilganda NO ning 02 ga nisbati qanday bo‘ladi?
 44. NLA da droperidol qilgandan keyin qanday asorat bo‘ladi?
 45. Miokard infarktida og‘riqqa qarshi kurashda qaysi usul samarali hisoblanadi?
 46. Gipoksiyaning qaysi turida arterial qonning O2 bilan to‘yinishi o‘zgaradi?
 47. Quyidagilarning qaysi birida traxeostomiya qilinadi?
 48. Traxeya qancha vaqt intubatsiya qilinishi kerak?
 49. Uyqu dorisi bilan zaharlangan katta odam oshqazoni qancha miqdordagi suyuqlik bilan yuviladi?
 50. Bemor hushsiz, AB 90/60 mm.sim.ust. nafas soni 30 ta refleks yo‘qolgan hamda keltirilgan to‘shagi oldida Na etaminalning bo‘sh flakoni topilgan, onasining aytishicha flakonda 30ta tabletka bo‘lgan. Davo sifatida birinchi navbatda nima qilinadi?
 51. Barcha komalarning negizida qaysi patologik jarayon yotadi?
 52. Talvasa sindromida qo‘llanish mumkin:
 53. Mendelson sindromining kelib chiqishi nimaga bog‘liq?
 54. Quyidagi holatlarning qaysi birida oshqazon yuviladi?
 55. Gipoglikemiyada qonda glyukoza miqdori nechaga yetganda klinik belgilar namoyon bo‘ladi?
 56. Qandli diabet keltirib chiqaradigan kasallikni ko‘rsating.
 57. Qandli diabetda bemor o‘limiga asosiy sabab bo‘ladigan to‘g‘ri javobni ko‘rsating.
 58. Giperosmolyar komaning patogenezini ayting.
 59. Bosh miyada qon aylanishining o‘tkir buzilishida hushning yo‘qolishi sababini ko‘rsating.
 60. Sog‘lom odamda miya qon aylanishi,
 61. CO2 miya tomirlariga qanday ta’sir qiladi?
 62. Bemorning AQB 140/80 mm.sim.ust. dan birdan 0 ga tushgan. Orqa miya suyuqligi bosimi qancha bo‘ladi?
 63. Gematoensefalik baryer funksiyasini qaysi preparat meyorlashtiradi?
 64. Rejali xoletsistektomiya operatsiyasi qilinadigan bemorda “bo‘sh oshqozon” holatini keltirib chiqarish uchun nima qilish kerak?
 65. Qandli diabeti bor bemorda qand miqdori 10 mmol/I ga teng. Operatsiyadan oldin bemorga qancha miqdorda insulin yuboriladi?
 66. Qorin old devori flegmonasini ochish uchun tomir ichiga yuboriladigan ketamin zarur dozasini ko‘rsating.
 67. Quyidagi preparatlardan qaysi biri neyrovegetativ himoya qiladi?
 68. Anesteziyada qaysi guruh preparatlar analgetik komponent xususiyatiga ega?
 69. Nima sababdan relaksantlar umumiy ansteziyada ishlatiladi?
 70. Regurgitatsiya nima?
 71. Endotraxeal naycha uchiga nima surtiladi?
 72. Ichki qon ketishida AQB 40 mm.sim.nst.ga tushib ketganda qanday chora qo‘llaniladi?
 73. Sun’iy gipotoniyaga to‘g‘ri ko‘rsatmani toping.
 74. Relaksatsiya uchun arduan (8 mg) qilingan. Operatsiya 1 soat davom etgan. Dekurarizatsiya uchun prozerin ishlatilgan. Ekstubatsiya operatsiya stolida qilingan. Operatsiyadan 1,5 soat o‘tgach o‘tkir nafas yetishmovchiligi kuzatilgan, keyinchalik nafas to‘xtagan. Sababini ko‘rsating.
 75. Qaysi patologiyada ko‘pincha giperkaliyemiya uchraydi?
 76. O‘tkir nafas yetishmovchiligida tavsiya etiladigan to‘g‘ri javobni ko‘rsating.
 77. Qon aylanishining to‘xtaganligini bildiruvchi dastlabki belgini ko‘rsating:
 78. Qaysi paytda yurakni yopiq uqalash samarasizligi haqida o‘ylash mumkin?
 79. Qonda O2 partsial bosimining kamayishi qanday ataladi?
 80. Traxeostomiya turlarini ko‘rsating.
 81. Birinchi darajali shokda qancha hajm qon yo‘qotiladi?
 82. Tana yuzasi necha foizda kuyganda kuyish shok kelib chiqadi?
 83. Kuchli ekzogen va endogen ta’sirlarga organizmning himoya va javob reaksiyasi nima deyiladi?
 84. Mikrotraxeostomiyaga ko‘rsatmani aniqlang.
 85. Alveolyar o‘pka shishida 100 ml suyuqlikdan qancha ko‘pik hosil bo‘ladi?
 86. Komatoz holatlar chuqurligi qaysi shkala bilan aniqlanadi?
 87. Eng samarali va kam zararli og‘riqsizlantirish usulini ayting.
 88. Gipoksemiya nima?
 89. Efir yuzaga keltiradigan narkoz klinikasi nechta davrni o‘z ichiga oladi?
 90. Mahalliy og‘riqsizlantirish turlarini ayting.
 91. Yuqori chastotali O‘SV usulini ko‘rsating.
 92. Endobronxeal intubatsiya uchun qaysi naydan foydalaniladi?
 93. Apnoe atamasining ma’nosini ayting.
 94. Qoning pH ko‘rsatkichi normada nechaga teng?
 95. Qonning onkotik bosimi nechaga teng?
 96. Arterial qonda kislorodning parsial bosimi qanchaga teng?
 97. Shokning o‘ta ogir darajasida shok indeksi qanday bo iadi?
 98. O‘SV ga ko‘rsatma qanday holatda bo‘ladi?
 99. Bolalarda qanday holatda traxeostomiya amali qo‘llaniladi?
 100. Markaziy venoz bosim meyorda nechaga teng?
 101. Oligouriyada 1 soatlik diurez miqdorini ko‘rsating.
 102. Yurak astmasi xurujida hansirash xarakteri qanday bo‘ladi?
 103. Shokning og‘ir darajasida arterial qon bosimi qancha bo‘ladi?
 104. Shokka qarshi tadbirlar birinchi necha soat ichida samarali bo‘ladi?
 105. Yurakning sistolik hajmi qancha?
 106. Akusherlik anestiziologiyasida qanday xavfli asorat ko‘p uchraydi?
 107. Kuyish shokining og‘irlik darajasi nima yordamida aniqlanadi?
 108. Morfin qaysi nervga ta’sir qiladi?
 109. Klinik o‘lim qancha vaqt davom etadi?
 110. Bemorning hushi o‘zida lekin adekvat emas, gipoksik ensefalopatiya belgilari kuzatiladi. Bu astmatik holatning qanday bosqichi?
 111. Qanday cho‘kish turlari mavjud?
 112. Kardiogen shokning 3- darajasida puls bosimi qanchaga teng bo‘ladi?
 113. Siqilishdan hosil bo‘lgan mexanik asfiksiyani ko‘rsating.
 114. Yurak sohasidagi og‘riqlar anafilaktik shokning qaysi turida uchraydi?
 115. Yurakning reflektor to‘xtashidan keyingi cho‘kish turini ko‘rsating.
 116. Anafilaktik shokning kechish tezligiga qarab qanday shok farqlanadi?
 117. Anafilaktik shokning qaysi turida bemorda “o‘tkir qorin” belgisi kuzatiladi?
 118. Quyidagi preparatlardan qaysi biri anafilaktik shokda qo‘llanilmaydi?
 119. Bemorda hiqildoq, o‘pka shishi va bronxospazm anafilaktik shokning qaysi klinik turida kuzatiladi?
 120. Astmatik holat nima bilan ifodalanadi?
 121. Haqiqiy kardiogen shok nima natijasida kelib chiqadi?
 122. Og‘riq qoldiruvchi nonarkotik analgetiklarga nimalar kiradi?
 123. Og‘riq ter ajralishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
 124. Glazgo shkalasi bo‘yicha 4-8 ball qaysi holatga to‘g‘ri keladi?
 125. Anaflaktik shokda birinchi yordamni ko‘rsating.
 126. Astmatik holatning qaysi bosqichida “qizil sianoz” – sovuq ter kuzatiladi?
 127. Astmatik holatning 3- bosqichida atsidoz korreksiyasi uchun qaysi dori vositasi yuboriladi?
 128. Yo‘talga qarshi markaziy ta’sir qiluvchi opioid analgetikni ko‘rsating.
 129. TsVD sindromining qaysi bosqichida giperkoagulyatsiya kuzatiladi?
 130. Gipoglikemik koma holatida birinchi tez tibbiy yordamda nima qilinadi?
 131. Tiofosning letal dozasi qancha?
 132. Qaysi kasalliklarda koma juda tez rivojlanadi?
 133. To‘qimalarning pozitsion siqilishi bu…
 134. Is gazidan zaxarlanishda eng ko‘p uchraydigan asoratni ko‘rsating.
 135. Qonda alkogol konsentratsiyasi necha mg % dan oshsa, o‘lim holati yuzaga keladi?
 136. Quyidagi qaysi preparat ko‘ndalang targ‘il mushaklar tonusini yo‘qotib (3-5 minut), traxeyani intubatsiya qilishga qulaylik yaratadi?
 137. Kattalarda orqa miya suyuqligining umumiy miqdori qancha?
 138. Sog‘lom odamda serebral qon aylanishining yurak tizimiga nisbati qancha bo‘ladi?
 139. Bosh miya ichi bosimi meyorda qancha bo‘ladi?
 140. Qaysi dori vositasi serebral qon tomirlarni kuchliroq kengaytiradi?
 141. Neyroxirurgik bemorlarda qaysi anestetiklar bosh miya ichi bosimini oshiradi?
 142. Qanday dori vositasi qo‘llanilganda bosh miya ichi gipertenziyasi pasayadi?
 143. Qon umumiy hajimidan necha foizi venalarda bo‘ladi?
 144. Giperventilyatsiyada koronar qon aylanishi…
 145. Qachon yaqqol koronarospazm yuzaga keladi?
 146. Koronar qon aylanishi qanday aniqlanadi?
 147. O‘rtacha arterial bosim bu…
 148. EKG da P tish nimaga to‘g‘ri keladi?
 149. O‘ng yurak yetishmovchiligi belgisini ko‘rsating.
 150. Chap qorinchaa yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda o‘pka shishishi rivojlansa, qaysi dori vositasini qo‘llash mumkin emas?
 151. Sog‘lom erkakning tana vazniga nisbatan qon hajmi necha foizni tashkil qiladi?
 152. Sog‘lom erkakning tana vazniga nisbatan plazma hajmi necha foizni tashkil qiladi?
 153. Qaysi javobda shokning hamma shakllariga xos belgi ko‘rsatilgan?
 154. Shok klinikasi yuzaga keladigan minimal qon ketish miqdori qancha?
 155. Shok keltirib chiqarmaydigan qon ketish miqdori qancha?
 156. Ftoratan suyuqligining qaynash temperaturasi qancha?
 157. Keltirilgan ma’lumotlarning qaysi biri o‘limga olib keladi?
 158. Bosh miya perfuziyasida kritik o‘rtacha AB nechadan oshmasligi kerak?
 159. Shokning qaysi turida albumin infuziyasi mumkin emas?
 160. Sog‘lom odamda meyorda nafasning minutlik hajmi qancha?
 161. Alveola kapillyarlari orasidagi gazlar diffuziyasi qaysi qonunga bo‘ysunadi?
 162. Meyorda eritrotsitda maksimal gemoglobin konsentratsiyasi necha foizga teng?
 163. Gemoglobinning har bir grammi o‘ziga qancha kislorodni biriktiradi?
 164. Arterial qondagi CO2 ning meyordagi parsial bosimi qancha?
 165. Kislorodning arterio-venoz farqi qaysi organda ko‘proq kuzatadi?
 166. Kislorod parsial bosimining pasayishi spazmga olib keladigan to‘g‘ri javobni ko‘rsating.
 167. CO2 necha foizi qon gemoglobini bilan bevosita yoki vositali tashiladi?
 168. Oksigenoterapiya qaysi holatda kam samarali hisoblanadi?
 169. Traxeostoma asorati qachon kuzatiladi?
 170. Intubatsion naycha yoki traxeostoma orqali nafas olganda bemor uchun optimal namlik necha foizni tashkil etadi?
 171. Yaqqol pnevmotoraks uchun xarakterli simptomlarni ko‘rsating.
 172. Bronxial astmada pastki nafas yo‘llari o‘tkazuvchanligining buzilishiga nima turtki bo‘ladi?
 173. Bronxiolospazmda M-xolinolitiklarni qayerga yuborish maqsadga muvofiq hisoblanadi?
 174. Gipoksiyaning qaysi turida oksigenoterapiya samara hisoblanadi?
 175. Astmatik xolatdagi bemorlarda xarakterli asoratni ko‘rsating.
 176. Uglerod oksidi bilan zaharlangandagi asosiy davo chorasini ko‘rsating.
 177. Giperkapniya kuzatiladigan holatni ko‘rsating.
 178. Arterial qonning kislarodga to‘yinishi necha foizga kamaysa, teri qoplamlari va shilliq qavatlar sianozi kuzatiladi?
 179. Nima bilan aspiratsion pnevmonit chaqiriladi?
 180. Mendelson sindromida qanday aspiratsiya bo‘ladi?
 181. Yurak to‘xtaganda elektrolit almashinuvida qanaqa o‘zgarishlar kuzatiladi?
 182. Bosh miya katta yarim sharlarida ishemiyani keltirib chiqaradigan omilni ko‘rsating.
 183. Diastolada yurak to‘xtashining sababini ko‘rsating.
 184. Yurakning birlamchi to‘xtashidan keyin qancha vaqt orasida spontan nafas to‘xtaydi?
 185. Birlamchi yurak to‘xtagandan keyin es-hush qachon yo‘qoladi?
 186. Quyidagi simptomlarning qaysi biri yurak to‘xtashida diagnostika uchun sabab bo‘ladi?
 187. To‘satdan koranar o‘limda EKG simptomini ko‘rsating.
 188. Yurak – o‘pka reanimatsiyasida qorachiq o‘lchamiga va uning yorug‘likka javob reaksiyasiga ta’sir qiluvchi omilni ko‘rsating.
 189. Yurak – o‘pka reanimatsiyasida…
 190. Yurak o‘pka serebral reanimatsiyasining zudlik bosqichida qilinadigan muolajani ko‘rsating:
 191. Havo emboliyasida qanday yo‘l tutilmaydi?
 192. Bemorda EKG da qorinchalar fibrillyatsiyasi tashxisi qo‘yildi. Birlamchi qanday terapevtik muolaja bajariladi?
 193. Bemorga miokardning elektromexanik dissotsiatsiyasi tashxisi qo‘yildi. Birlamchi terapevtik muolajani ayting.
 194. O‘SV ning tezkor usulini ayting.
 195. Yurak qorinchalari fibrilyatsiyasi boshlanganiga 30 sek. bo‘lganda birinchi navbatda nima qilish kerak?
 196. Asistoliya tashxisi qo‘yilgach 30 sek dan keyin birinchi navbatda nima qilish zarur?
 197. Prekardial zarba berish nuqtasi qayerda joylashgan?
 198. Asistoliyada zudlik bilan nima qilinadi?
 199. Yosh bolalarda yurakni tashqi kompression uqalashni qanday chastotada qilish kerak?
 200. Qaysi simptom yurak uqalash samarasizligini ko‘rsatadi?
 201. Yurak yopiq uqalanganda qanday asorat kuzatilishi mumkin?
 202. Yurak funksiyasini tiklashda qaysi dori samarali hisoblanadi?
 203. Yurak funksiyasini tiklashda qachon adrenalin samarasiz bo‘lib hisoblanadi?
 204. Yurak to‘xtaganda adrenalin qayerga yuboriladi?
 205. Yurak – o‘pka reanimatsiyasida qaysi dori vositasini endotraxeal yo‘l orqali yuborish mumkin?
 206. Yurak – o‘pka reanimatsiyasida yuqori nafas yo‘llari o‘tkazuvchanligini tiklash uchun traxeya intubatsiyasini qilib bo‘lmasa, qaysi usul samarali hisoblanadi?
 207. Odam buyragida sutkasiga qancha qanday suyuqlik hosil bo‘ladi?
 208. Mioglobinuriyaga nima sabab bo‘ladi?
 209. Kaliy saqlovchi diuretikni ko‘rsating.
 210. Organizmda ammoniy hosil bo‘ladigan asosiy joyni ko‘rsating.
 211. Odam qaysi organida mochevina sintezi amalga oshadi?
 212. Jigar kasalliklarida qanday hodisa kuzatilmaydi?
 213. Meyorda oshqozon shirasining sutkalik sekretsiyasi qancha?
 214. O‘tkir ichak tutilishida suv – elektrolit almashinuvi qayerda buziladi?
 215. Qaysi dorini ko‘p miqdorda qabul qilish paralitik ichak tutilishiga olib keladi?
 216. Ichak tutilishi davolanmagan bemorlarda ko‘proq o‘lim nima sabab bo‘ladi?
 217. Strangulyatsion ichak tutilishining tipik belgisini ko‘rsating.
 218. Tinch turgan odamning sutkalik kaloriya ehtiyoji qancha?
 219. Faqat glyukoza sarf qilinadigan organ yoki to‘qimalarni ko‘rsating.
 220. Yog‘li emulsiya infuziyasi qilish mumkin bo‘lgan javobni ko‘rsating.
 221. Yog‘li emulsiyani maksimal yuborish tezligi qancha?
 222. Yog‘li emulsiyalar infuziyasining nojo‘ya ta’sirini ko‘rsating.
 223. Parenteral ovqatlantirganda etonal qo‘llashga qarshi ko‘rsatma qaysi javobda keltirilgan?
 224. Katta odam maksimal sutkalik etil spirti (96%) qabul qilishi mumkin bo‘lgan miqdori qancha?
 225. Qaysi javobda etanolni vena ichiga yuborish xarakteri to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 226. Aminokislotali dorilarini qo‘llashga qarshi ko‘rsatma qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?
 227. Katta odamlarda sutkalik minimal aminokislotaga bo‘lgan ehtiyojni ko‘rsating.
 228. Qalqonsimon bez qanday gormon ishlab chiqarmaydi?
 229. Operatsiyadan keyingi tireotoksik krizda qaysi dori vositasi qo‘llanilmaydi?
 230. Tireotoksik krizda qaysi usuli tez samara beradi?
 231. Qaysi javob gipoglikemik koma simptomokompleksi belgilariga kirmaydi.
 232. Bolalarda orotraxeal intubatsiya uchun naycha uzunligini Levin formulasi orqali aniqlash mumkin, ya’ni: Uzunligi(sm)=K+yosh(yil)/2. Shunda K nechiga teng?
 233. 1 yoshgacha bo‘lgan bolalarda operativ aralashuvlarda atropin qanday dozada qo‘llaniladi?
 234. 6 yoshli bolaga peritonit operatsiyasidan oldin qilinadigan promedol dozasi qancha?
 235. Bolalarda o‘mrov osti venasini qayerda punksiya qilish yaxshiroq hisoblanadi?
 236. Homiladorlikning nechanchi haftasida aylanuvchi qon hajmi oshadi?
 237. Homiladorlikda kechki toksikozlarga olib keladi…
 238. Qaysi javobda homiladorlar nefropatiyasini simptomlar xarakterlamaydigan simptom ko‘rsatilgan?
 239. Eklampsiya sababini ko‘rsating.
 240. Eklampsiya -.
 241. Homiladorlar eklampsiyasida o‘ziga xos bo‘lgan javobni ko‘rsating.
 242. Eklampsiyada tug‘uvchilarda eng ko‘p uchraydigan o‘lim sababini ko‘rsating.
 243. Qanday tug‘uruqda qog‘onoq suvlari emboliyasi kuzatiladi?
 244. Homiladorlarning homilador bo‘lmaganlarga nisbatan anestetiklarga sezgirligi qanday bo‘ladi?
 245. Tug‘uruqning qaysi davrida ingalyatsion anesteziya qilish maqsadga muvofiq?
 246. Qaysi anesteziyada bemor nafasi qiyinlashmaydi?
 247. Epidural anesteziyada nima tug‘uruq kuchini susaytirmaydi?
 248. Eklampsiyada optimal og‘riqsizlantirish usulini ko‘rsating.
 249. Akusherlik amaliyotida orqa miya anesteziyasi uchun xos bo‘lmagan belgini ko‘rsating.
 250. Tug‘uruq qisqichlar bilan olib borilsa qanday anesteziya qilinishi kerak?
 251. AB nechagacha tushganda bachadondan qon ketishi to‘xtaydi?
 252. Tug‘uruqda qon ketganda va operatsiyaga ehtiyoj bo‘lganda qanday anesteziya usuli qo‘llaniladi?
 253. Gestozi bor homiladorlarda qaysi dori qo‘llanilmaydi?
 254. Umumiy ingalyatsion anesteziY…
 255. Ingalyatsion anestetiklar…
 256. Qaysi ingalyatsiyada bemor narkozga tez tushadi?
 257. Etil efiri bilan anesteziya qilganda xirurgik bosqich boshlanganini qanday bilsa bo‘ladi?
 258. Qanday konsentratsiyali etil efiri anesteziyasi xirurgik bosqichni ushlab turadi?
 259. Ftorotan nimani tez chaqiradi?
 260. Qaysi modda eng kuchli ingalyatsion anestetik hisoblanadi?
 261. 3:2 nisbatdagi azot oksidi va kislorodli ingalyatsiya nimani kamaytiradi?
 262. Bemor bilan aloqa saqlanib qoladigan analgeziya chaqirish uchun azot oksidi necha foizli konsentratsiyada kislorodga quyilishi kerak?
 263. Natriy tiopental xavfsiz dozada nima chaqiradi?
 264. Droperidol qanday vosita hisoblanadi?
 265. Droperidolning ta’sir davomiyligi:
 266. Droperidolning tomir kengaytiruvchi ta’siri nimaga bog‘liq?
 267. Vena ichi anesteziyasi sifatida katta dozada morfin qo‘llanilsa:
 268. Qaysi modda narkotik analgetiklar antagonisti hisoblanadi?
 269. Qaysi modda narkotik analgetiklar antagonisti hisoblanadi?
 270. Ketamin nimaga ta’sir qilmaydi?
 271. Vena ichiga ketamin yuborilganda nima kuzatiladi?
 272. Narkoz sifatida kalipsolni vena ichiga qancha dozada yuborish kerak?
 273. Yurak qon-tomir faoliyatiga ketamin qanday ta’sir qiladi?
 274. Ketamin yuborilsa:
 275. Ketamin:
 276. Sibazon:
 277. Yuqori dozada diazepam:
 278. Suksinilxolin ta’sirida fibrillyatsiya birinchi navbatda qayerda yuzaga keladi?
 279. Qaysi kasallikda suksinilxolinni qo‘llab bo‘lmaydi?
 280. Ko‘z ichi bosimi nima ta’sirida oshadi?
 281. Naperstyanka dorilarini ko‘rsating.
 282. Yurak glikozidlari intoksikatsiyasida nima kuzatiladi?
 283. Arfonad…
 284. Eufillin:
 285. Atropin yuborilsa qanday o‘zgarish yuz beradi?
 286. Adrenalin dozasi oshib ketganda o‘limga nima sabab bo‘ladi?
 287. Premedikatsiyaga kirmaydigan javobni ko‘rsating.
 288. Premedikatsiya usulini tanlash nimaga bog‘liq emas?
 289. Glaukomasi bor bemorlarda premedikatsiya sifatida qaysi dori vositasini qo‘llash mumkin emas?
 290. Anesteziyaning 3- bosqichi 4- fazasidagi klinik belgilariga kirmaydi…
 291. Relaksatsiya qilingan bemorda yetarli og‘riqsizlantirilmaganlik belgisiga kirmaydi.

293.Klinik o‘lim belgilari:

 1. O‘pkani sun’iy ventilyatsiyasini samaradorligini ko‘rsatkichlari:
 2. Klinik o‘lim davomiyligi:

296.Yurakni massaj qilishda kaft qo‘yish nuqtalari:

 1. Yuqori nafas yo‘llari aspiratsiyasini oldini olish chora- tadbirlari:

298 Anafilaktik shokda reanimatsiya choralari:

 1. Gipoksiyada qonda quyidagilar rivojlanadi:
 2. Terminal holatlar fazalari.
 3. Agoniya oldi holatining klinik belgilari.
 4. Kollaps klinik belgilari:
 5. Sirkulyatsiyadagi qon hajmining necha foizi yo‘qotilganda gemorragik shok rivojlanishi mumkin?
 6. Koma holati uchun xos bo‘lgan o‘zgarishlar:
 7. O‘tkir zaxarlanishda shoshilinch yordam ko‘rsatishga qaysilar kiradi?
 8. Gipoksiya turiga kirmaydi:
 9. Infiltratsion anesteziya uchun novokain konsentrasiyasi:
 10. Azot zakisi…
 11. Ketamin qo‘llanishiga qarshi ko‘rsatmalar:
 12. Infeksion-toksik shokning ikkinchi bosqichi davosi:
 13. Kardiogen shok rivojlanishiga xarakterli bo‘lmagan holat:
 14. Gipoksiya birinchi o‘rinda qaysi a’zoga salbiy ta’sir ko‘rsatadi?
 15. O‘tkir qon yo‘qotishda AQH 50-60% (tahminan 3 l) tashkil qiladi:
 16. Asistoliya holatida adrenalindan tashqari qo‘llanilishi mumkin:
 17. Shokning I darajasida AQHning necha foizi yo‘qotiladi?
 18. Giperglikemik komada kuzatiladi…
 19. Fentanilning birinchi marta yuborilganda analgetik ta’sir davomiyligi:
 20. Promedol mushak orasiga yuborilganda ta’sir boshlanish vaqti…
 21. Pentamin qaysi farmokologik guruhga kiradi?
 22. Infuzion terapiya tezligi o‘lchanadi…
 23. O‘YRda lidokain dozasi?
 24. Fentanilning asosiy hususiyatlari:
 25. Fentanilning analgetik effekti morfinga nisbatan…
 26. Nafas olishni nafas chiqarishga nisbati:
 27. Fentanil vena ichiga yuborilganda maksimal effekti boshlanadi…
 28. Shokning III darajasida sistolik arterial bosim ko‘rsatkichi:
 29. O‘YRda qaysi dori moddalarini endotraheal yuborish mumkin?

328.Gemorragik shok II darajasida kolloid va kristaloidlar nisbati:

 1. Giposteniklarda o‘mrov osti venasi punksiya va kateterizatsiya qilinganda qaysi nuqta (punksiya joyi) qo‘llaniladi?
 2. Droperidol…
 3. Ketamin ta’siri…
 4. Qaysi hollarda gospitalgacha birinchi yordamda intubatsiya qilinadi?
 5. Gipovolemik shokda nafas etishmovchiligi sabablari:
 6. Shokning I darajasida sistolik A/B:
 7. Eufillinga allergik reaksiyasi bo‘lgan bemorga qo‘llash mumkin emas:
 8. Tuzli suvda chin cho‘kishda qon aylanishi to‘htashining mexanizmi:
 9. Droperidolning gipotenziv ta’siri davomiyligi:
 10. Gospitalgacha bo‘lgan etapda qo‘llanilmaydi:
 11. Morfinning analgetik ta’siri davomiyligi:
 12. Ketaminli narkozda gemodinamik o‘zgarishlar:
 13. Normovolemiyada Algover shok indeksi:
 14. Opiatlar bilan zaharlanganda nafas depressiyasida birinchi galda bajariladi.
 15. Talvasada qo‘llaniladi:
 16. “Og‘izdan-og‘izga” usuli ventilyatsiyasi samarasiz bo‘lganda:
 17. Morfin ta’sirini kamaytirish uchun qo‘llaniladi:
 18. Kalsiy xlorni vena ichiga yuborishga ko‘rsatmalar:
 19. Gipovolemik shokda intensiv terapiya maqsadlari:
 20. To‘qimalarni kislorod bilan ta’minlanishi bog‘liq…
 21. Algover shok indeksi bu:
 22. Septik shokning davrlari:
 23. Algover shok indeksi nima uchun qo‘llaniladi?
 24. Hushdan ketish –
 25. Kichik qon aylanish buzilishi belgilari:
 26. Traxeya intubatsiyasi o‘tkaziladi:
 27. Kislorod yetishmovchiligini birinchi klinik belgilari:
 28. 356. Neyrovegetativ blokada uchun qo‘llaniladi:
 29. Regurgitatsiya nima?
 30. Ketamin narkozidan keyin qanday asoratlar kuzatiladi?
 31. Umumiy anesteziyada kuzatiladi…
 32. Ketaminning asosiy xususiyatlari:
 33. Fentanil dozasi ko‘payib ketganda qo‘llaniladi:
 34. Peridural anesteziyaning eng og‘ir asorati:
 35. Ketamin dozasi:
 36. Ataralgeziya uchun ishlatiladi:
 37. Natriy oksibutiratning ijobiy xususiyatlari:
 38. Talamonal tarkibiga kiruvchi moddalar:
 39. Ataralgeziya uchun qo‘llaniladi:
 40. Kalipsolning ta’sir davomiyligi:
 41. Premedikatsiya qo‘llanish vaqti:
 42. Umumiy anesteziya komponentiga kirmaydi:
 43. Narkotik analgetiklarga kiradi:
 44. Antigistamin preparatlar:
 45. Xolinolitik preparatlar:
 46. Barbituratlarga kiradi:
 47. Depolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarga kiradi:
 48. Antixolinesterazga kiradi:
 49. Ditillinning 1 kg tana vazniga dozasi:
 50. Umumiy anesteziyada gipertenziyaning sababi:
 51. 378. Anesteziologiya nimani o‘rganadi?
 52. K+ ning plazmadagi miqdori:
 53. Gipokaliemiyaga xos bo‘lmagan belgi:
 54. Plazmadagi K+ning miqdori…
 55. Organizmdagi suyuqlik meyoriy miqdori:
 56. Plazmaning qondagi meyoriy miqdori:
 57. Gipokaliemiya sabablariga kirmaydi:
 58. Diurez qancha miqdorga kamayganda oliguriya hisoblanadi:
 59. Erkaklarda qon hajmining meyoriy miqdori:
 60. pH qanday bo‘lganda reaksiya nordonlashadi?
 61. pH meyoriy ko‘rsatkichi:
 62. Arterial qonda SO2 parsial bosimi:
 63. YUO‘R o‘tkazilishida KIM korreksiyasi uchun ishlatiladi:
 64. KIM qaysi bufer tizimlar bilan nazorat qilinadi?
 65. 391. Qonning pH ko‘rsatkichi nechi bo‘lganda atsidoz rivojlanadi:
 66. 392. Qonning pH ko‘rsatkichi nechi bo‘lganda alkaloz rivojlanadi:
 67. Metabolik atsidozda davolashda qo‘llanilmaydi:
 68. Metabolik alkalozda davolashda qo‘llanilmaydi:
 69. 395. Plazmada alkaloz hosil bo‘lganini isbotlovchi ko‘rsatkich:
 70. Nafas regulyatsiyasida qaysi ko‘rsatkich asosiy rol o‘ynaydi?
 71. 397. Kalsiy dozasi oshib ketganda kuzatiladi:
 72. 397. Metabolik atsidoz sabablariga kirmaydi:
 73. 39 Metabolik atsidozga xarakterli emas:
 74. 399. Metabolik alkalozni davolashda qo‘llanilmaydi:
 75. Giperosmolyar koma rivojlanishi nimaga bog‘liq?

 

Travmatologiya bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun savollar to‘plami

 

 1. Yassioyoqlikda qaysi mushak atrofiyaga uchraydi?
 2. 2. «Trendelenburg» sindromidan biri bo‘lgan simptomni ko‘rsating?
 3. Son suyagi tug‘ma chikishida asosiy diagnostikasi?
 4. Son suyagi tug‘ma chiqishining simptomlaridan birini ko‘rsating?
 5. Son suyagi tug‘ma chiqishiga qaysi simptom kiradi?
 6. Qaysi usul bo‘yicha umurtqa pog‘onasi qiyshiqlik burchagi aniqlanadi?
 7. Qaysi yoshda tug‘ma bo‘yin qiyshiqligida jarrohlik aralashuvini amalga oshirish mumkin?
 8. 8. Tug‘ma bo‘yin qiyshiqligi bo‘yicha jarrohlik amaliyoti vaqtida asosan qaysi mushak kesiladi?
 9. 9. Menisk jarohatlarida xarakterli belgi?
 10. 10. Tizza qopqog‘i sinishi turini ko‘rsating?
 11. 11. Chanoq suyaklari qirg‘og‘ini sinishlariga qaysilar kiradi?
 12. 12. Ikki tomonlama Malgenya sinishini ko‘rsating?
 13. 13. Chanoq suyaklari og‘ir jarohatlarida maksimal qon ketishi?
 14. 14. Tirsak o‘sig‘i sinishining qaysi holatlarida operativ davo qo‘llaniladi?
 15. 15. Bilak suyaklari sinish turini ko‘rsating?
 16. 16. Bilak suyaklari diafizar qismi sinishlarida operativ davoga ko‘rsatmalar?
 17. 17. Bilak suyaklari sinishiga xos sinishlarni ko‘rsating?
 18. 18. Bilak suyagi tipik qismi sinishlardan birini ko‘rsating?
 19. 19. Montedji tipidagi sinish turini ko‘rsating?
 20. 20. Chanoq-son bo‘gimini endoprotezlashga ko‘rsatmalar.
 21. 21. Suyak chiqishida eng xarakterli simptomlar bo‘lib hisoblanadi.
 22. 22. Chanoq xalkasining uzluksizligi buzilmaydigan sinish turlarini ko‘rsating.
 23. 23. O‘mrov suyagi sinishini xarakterli belgilarini ko‘rsating?
 24. 24. Yelka suyagi proksimal qismining bo‘g‘im ichi sinishlari.
 25. 25. Yelka suyagi proksimal kismining bo‘g‘imdan tashqari sinishlari.
 26. 26. Qo‘l kaft orqasi suyaklaridan qaysi biri ko‘p shikastlanadi?
 27. 27. Montedjia jarohatining tiplari.
 28. 28. Tizza bo‘gimi sinishiga xarakterli
 29. 29. Son suyagini tug‘ma chiqishlari quyidagilar bilan differensial diagnostika o‘tkaziladi?
 30. 30. Tug‘ma maymoqlik yengil formalari qanday davolanadi?
 31. 31. Apofizlar joylashgan joyi va u nima uchun kerak?
 32. 32. Oddiy gemotoraks uchun xarakterli belgilar.
 33. 33. Gematogen osteomielitni davolashda nimaga e’tibor qaratiladi?
 34. 34. Suyak soxta bo‘g‘imlarini davolashda qo‘llaniladi?
 35. 35. Chanoq ichi blokadasi qo‘llaniladi.
 36. 36. Transport immobilizatsiyasi maqsadi?
 37. 37. Son suyagi kichik va katta ko‘stini sinishlarida xarakterli belgilar.
 38. 38. Son suyagi bo‘yinchasining sinishlarida konservativ davolash o‘z ichiga oladi?
 39. 39. Regeneratsiya turlari.
 40. 40. Suyak regeneratsiya jarayonida nechta bosqich farqlanadi:
 41. 41. Nechta suyak qadog‘i turlari bor.
 42. 42. Yelka suyagida o‘rganib qolgan chiqish necha% ni tashkil qiladi.
 43. Majburiy deformatsiya va kontrakturalarni gipsli bog‘lam va maxsus apparatlar yordamida to‘g‘rlash nima deb ataladi.
 44. 44. Singan suyak bo‘laklarini har xil operativ usullar bilan birlashtirish nima deyiladi.
 45. 45. Suyakni operativ kesish nima deyiladi.
 46. 46. Suyakni korreksiya qilish maqsadida suyakni yopiq sindirilishi.
 47. 47. Qo‘l va oyoqni bo‘g‘imdan kesib olinishi nima deyiladi.
 48. 48. Amputatsiyaning necha turi farqlanadi.
 49. 49. Suyak bo‘laklarini bo‘g‘im yuzasidan to‘liq siljishi nima deyiladi.
 50. 50. Suyak bo‘laklarini bo‘g‘im yuzasining to‘liq bo‘lmagan siljishi nima deyiladi.
 51. 51. Bo‘g‘im chiqishida boshcha va bo‘g‘im yuzasi orasida yumshoq to‘qima interpozitsiya kuzatilganda nima deyiladi.
 52. 52. Yelka suyagini proksimal bo‘g‘im ichi sinishiga kiradi.
 53. 53. Bilak suyagining distal epimetafizi sinishi hisoblanadi.
 54. 54. Quyidagilarning qaysi biri ekstenzion sinishga kiradi.
 55. 55. Quyidagilarning qaysi biri fleksion sinishga kiradi.
 56. 56. Yelka oldinga chiqqanda to‘g‘rilash usuli.
 57. 57. Oyoq kaft suyaklari singanda skelet tortish moslamasi turi.
 58. 58. T va M simon sinish son suyagining qaysi qismida uchraydi.
 59. 59. Kalve kasalligida qaysi suyak jarohatlanadi.
 60. 60. Tromboemboliyada o‘lim necha % ni tashkil qiladi.
 61. 61. Bosh miya lat yeyishining nechta darajasi farqlanadi.
 62. 62. Bosh miya chayqalishida yotoq rejimi muddati.
 63. 63. Bek operatsiyasi qaysi suyak singanda qo‘llaniladi.
 64. 64. Tirsak suyagi singanda konservativ davolash.
 65. 65. Tirsak suyagi singanda operativ davolash.
 66. 66. Mantedje tipidagi shikastlanish qaysi suyak sinishida kuzatiladi.
 67. 67. Quyidagi komponentlarning qaysi biri Dyupyuitren sinishiga xos emas.
 68. 68. Potto Desto sinishi ko‘rinishi.
 69. 69. Qaytalanib turuvchi chiqish nima deb ataladi.
 70. 70. Yelka suyagi boshchasini odatiy chiqishida: yelkaning aktiv tashqi rotatsiyasining cheklanishi, to‘g‘ri burchakkacha uzoqlashtirish simptomi.
 71. 71. Travmatik chiqishlar umumiy jarohatlar ichida necha %.
 72. 7 Barcha chiqishlardan yelka suyagi boshchasini chiqishi necha % ni tashkil qiladi.
 73. 73. Tirsak bo‘g‘imi chiqishi barcha chiqishlar ichida nechanchi o‘rinni egallaydi.
 74. 74. Tirsak bo‘g‘imi umumiy chiqishlar ichida necha % ni tashkil qiladi.
 75. 75. Tirsak bo‘g‘imi orqaga chiqishida orqa gipsli longetani necha kunga immobilizatsiya qilinadi?
 76. 7 Ankilozlovchi spondiloartritda uzoq vaqt qabul qilish mumkin.
 77. 77. Tirsak bo‘g‘imi orqaga chiqishida aktiv davolovchi gimnastika necha kundan keyin boshlanadi.
 78. 78. Bilak suyaklari orqaga chiqishida necha kundan ish qobiliyati tiklanadi.
 79. 7 Son suyagi chiqishi umumiy chiqishlarning necha % ni tashkil qiladi.
 80. 80. Pay jarohatlari, teri jarohatisiz nima deyiladi.
 81. 8 Abduksion sinishga kiradi.
 82. 8 “Tirnoqli panja” simptomi qaysi nerv jarohatida kuzatiladi.
 83. 83. Maymun panja simptomi qaysi nerv jarohatida kuzatiladi.
 84. 8 Qaysi nerv jarohatida pronatsiya va panjada bukish buziladi.
 85. 8 Qaysi nerv jarohatida panja va barmoqlarini bukuvchi va oyoqni ichkariga buruvchi muskullari falaji kuzatiladi.
 86. 8 Har xil omillardan olingan jarohatga nima deb aytiladi: mexanik, termik va radiatsion.
 87. 88. Bir anatomik bo‘shliqda ikki va undan ortiq ichki organlar jarohati nima deyiladi.
 88. 8 Bir vaqtning o‘zida ikki va undan ortiq anatomik bo‘shliqdagi jarohatlar nima deyiladi.
 89. 90. Shokning torpid faza darajalari.
 90. 9 Faqat 1 qo‘l yoki oyoq falaji nima deyiladi.
 91. 9 Qo‘l yoki oyoq falaji nima deyiladi.
 92. 9 Qo‘l va oyoqni bir tomonlama falaji nima deyiladi.
 93. 94. Littl kasalligida qaysi tur parez kuzatiladi.
 94. Folkman kontrakturasi kechishida ajratiladi.
 95. 96. Yelka suyagi proksimal qismining bo‘g‘im ichi sinishlariga quyidagilardan qaysi biri kiradi.
 96. 97. Qo‘l kaft usti suyaklaridan qaysi biri ko‘p shikastlanadi.
 97. 98. I-kaft suyagi asosidan sinish bu.
 98. 99. Bennet tipidagi sinish bu…
 99. 100. Dislokatsion kaltalanish kuzatiladi:
 100. 101. Sonning buyin-difizar burchagi o‘lchamini aniqlang.
 101. 102. Bilak suyagi tipik singanda sinish chegarasini toping.
 102. 103. Qayiqsimon suyak singanda aniqlanadi.
 103. 104. Qayiqsimon suyak singanda immobilizatsiya muddati.
 104. 105. Gyunter uchburchagini aniqlang.
 105. 106. Gyunter uchburchagi elementlari.
 106. 107. Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kiradi.
 107. 108. Menisk jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi.
 108. 109. Dyupyuitren tipidagi sinishlari kuzatiladi.
 109. 110. Dyupyuitren tipidagi pronatsion sinishlariga kiradi.
 110. 111. Montedja jarohatini ko‘rsating.
 111. 112. Bilak suyaklarining sinishlari ichida ko‘p uchraydi.
 112. 113. Bilak suyagining tipik joyidan sinib suyak bo‘laklari siljimaganda gipsli immobilizatsiya vaq
 113. 114. Harakatchan quti simptomi uchraydi.
 114. 115. Tirsak bo‘g‘imi nechta bo‘g‘imdan tuzilgan.
 115. 116. Chanoq suyaklari sinishi umumiy sinishlarning necha foizini tashkil qiladi.
 116. 117. Chanoq-son bo‘g‘imi kapsulasini nechta boylam mustaxkamlaydi.
 117. 118. Son suyagining medial sinishida bo‘yincha diafizar burchagi deformatsiyasiga qarab ajratiladi.
 118. 119. Son suyagining medial sinishida bo‘yincha diafizar burchagi deformatsiyasiga qarab ajratiladi.
 119. 120. Galeatsi jarohatiga quyidagilardan qaysi biri kiradi.
 120. 121. Bennet sinishida immobilizatsiya muddatini ko‘rsating.
 121. 122. Bolalarga xos bo‘lgan sinishlar.
 122. 123. Folkman kontrakturasi qanday ataladi.
 123. 124. Folkman kontrakturasi yuzaga keladi.
 124. 125. Distraksion epifiziolizni kim taklif qilgan.
 125. 126. Oyoq va qo‘llarni qonsiz usulda uzaytirish.
 126. 130. Umurtqa pog‘onasining bo‘yin qismida ko‘p uchraydigan shikastlanish turi.
 127. 131. «Yer qazuvchilar» sinishi bu.
 128. 132. Barmoqlar tendogen kontrakturasi bu.
 129. 133. Ko‘pincha yelka suyagi chiqqanda qanday holatda bo‘ladi.
 130. 134. Yelka orqaga chiqishining asosiy klinik belgisi.
 131. 135. Yelkaning qaysi holatda chiqishi katta do‘mboq sinishi bilan kichadi.
 132. 136. Qo‘ltiq osti nervi asorati (Shoylev ma’lumotlari bo‘yicha).
 133. 137. Ruveldi-Greguare sinamasi qachon qo‘llaniladi.
 134. 138. Ko‘p sonli qovurg‘alar shikastida qo‘llaniladigan og‘riqsizlantirish usuli.
 135. 139. Gematoraksda punksiya qilinadi.
 136. 140. Simptom «klavish» uchraydi.
 137. 141. O‘mrovni to‘liq chiqishi davolanadi.
 138. 142. O‘mrov suyagini operativ davolagandan so‘ng operatsiyadan keyingi gips bog‘lami qo‘yiladi.
 139. 143. O‘mrov suyagi singanda qo‘llaniladigan fiksatsiyalar.
 140. 144. O‘mrov suyagi singanda operatsiyaga absolyut ko‘rsatma.
 141. 145. Chiqqan yelka to‘g‘rilanganda qaysi muskul tonusi tekshirilishi shart.
 142. 146. Nevrologik simptomatikasi bo‘lmagan to‘g‘rilangan yelka immobilizatsiya xolati.
 143. 147. Yelka suyagi diafizar sinishi xarakterlanadi.
 144. 148. Yelka suyagi do‘mboqlar usti sinishida siljiydi.
 145. 149. Yelka suyagi psevdoartrozi operativ davosining muhim momenti.
 146. 150. Yelka suyagi do‘mboqlar usti sinishida kuzatiladigan asoratlar.
 147. 151. Tirsak suyagida odatiy chiqish sababi.
 148. 152. Olekranon sinishi.
 149. 153. Suyak gemangiomasi ko‘proq zararlaydi.
 150. 154. Osteogen sarkoma eng ko‘p uchraydigan soha.
 151. 155. Brext sinib chiqishidan Montedji sinib chiqishining farqi.
 152. 156. Malgen sinib chiqishida tirsak suyagi sinish chizig‘i sohasi.
 153. 157. Bilak nervi shikastlanganda qaysi funksiya buziladi.
 154. 158. Kichik boldir nervi jarohatida
 155. 159. Yelka suyagi proksimal qismining bo‘g‘im ichi sinishlarini toping.
 156. 160. Quyidagilarning qaysi biri apofizeolizga kiradi.
 157. 161. Haqiqiy kaltalanish kuzatiladi.
 158. 162. Qaysi biri kaft suyaklari osteosintezida ko‘p ishlatiladi.
 159. 163. Valgusli son suyagi bo‘yinchasi singanda kuzatiladi.
 160. 164. Varusli son suyagi bo‘yinchasi singanda kuzatiladi.
 161. 165. Son suyagi bo‘yinchasi singanda osteosintez uchun ko‘p ishlatiladi.
 162. 166. Ko‘stlar sohasi singanda osteosintez uchun ko‘p ishlatiladi.
 163. 167. Son suyagi yuqori uchligidan singanda distal bo‘lak qaysi tomonga silji
 164. 168. Son suyagi diafizining o‘rta /3 ligidan sinishiga xos siljish.
 165. 169. Son suyagi pastki 1/3 ligidan singanda distal bo‘lakning tipik siljishi.
 166. 170. Ochiq sinishlarni ko‘p kuzatiladigan sohasi.
 167. 171. «Yashil novda» tipidagi sinishda suyak bo‘laklarining siljishini ko‘rsating.
 168. 172. Yelka suyagining tashqi do‘mboqchasi singanda bilakning holati.
 169. 173. Normadagi radio-ulnar burchak qanchaga
 170. 174. Yelka uzunligi o‘lchanadi.
 171. 175. Oyoq uzunligi o‘lchanadi.
 172. 176. Son uzunligi o‘lchanadi.
 173. 177. Boldir uzunligi o‘lchanadi.
 174. 178. Qaysi etiologik omil tug‘ma maymoq oyoqlilik uchun xos emas?
 175. 179. Zatsein bo‘yicha tipik va notipik maymoq oyoqlilik necha foizni tashkil etadi?
 176. 180. Qaysi kasallikda tovonni ponasimon rezeksiya qilinadi?
 177. 181. Skoliozda qaysi holatda rentgen o‘tkaziladi.
 178. 182. Skolioz nima?
 179. 183. Raxitik skoliozning belgisi.
 180. 184. Umurtqa yoyini tanasi bilan bir tomonlama qo‘shilmasligi- bu…
 181. 185. Spondiloliz etiologiyasi.
 182. 186. Spondiloliz uchraydi.
 183. Spondilolistezning kliniko-rentgenologik nechta darajasi uchraydi.
 184. Osteoxondrapatiyaning II stadiyasini ko‘rsating?
 185. Osteoxondrapatiyaning II stadiyasini ko‘rsating?
 186. Osteoxondrapatiyaning III stadiyasini kursating?
 187. Osteoxondrapatiyaning IV stadiyasini ko‘rsating?
 188. Osteoxondrapatiyaning V stadiyasini ko‘rsating?
 189. Legg-Kalve-Pertes kasalligini nechta bosqichi bor?
 190. Legg-Kalve-Pertes kasalligi I-stadiyasini ko‘rsating?
 191. Legg-Kalve-Pertes kasalligi II- bosqichi kursating?
 192. Legg-Kalve-Pertes kasalligi III- bosqichini ko‘rsating?
 193. Legg-Kalve-Pertes kasalligi IV- bosqichini ko‘rsating?
 194. Legg-Kalve-Pertes kasalligi lokalizasiyasini o‘ursating?
 195. Legg-Kalve-Pertes kasalligi qanday kasalliklar bilan difdiagnostika qilinadi?
 196. Legg-Kalve-Pertes kasalligida yotoq rejimi davomiyligini ko‘rsating?
 197. Kenig kasalligi lokalizatsiyasini ko‘rsating?
 198. Kenig kasalligi kimlarda ko‘proq uchraydi?
 199. Osguda-Shlatter kasalligini lokalizassiyasini ko‘rsating?
 200. Osguda-Shlatter kasalligi kimlarda ko‘proq uchraydi?
 201. Keller I kasalligi lokalizatsiyasini ko‘rsating?
 202. Keller I kasalligi ko‘proq kimlarda uchraydi?
 203. Keller II kasalligi lokalizatsiyasini ko‘rsating?
 204. Kellera II kasalligi klinikasi?
 205. Kinbeka kasalligi lokalizatsiyasini ko‘rsating?
 206. Kinbek kasalligi rentgenologik belgisi?
 207. Kinbek kasalligi davosi?
 208. Kalve kasalligi lokalizatsiyasi?
 209. Kalve kasalligi rentgenologik ko‘rinishi?
 210. Kalve kasalligi davosi?
 211. Chaklin bo‘yicha bolalarda skolioz chastotasi:
 212. Skoliozni og‘ir formasi tashkil etadi:
 213. Tug‘ma skoliozga kiradi:
 214. Neyrogen skoliozga kiradi:
 215. V. D. Chaklin buyicha skoliozning II darajasida:.
 216. V. D. Chaklin buyicha skoliozning IV darajasida:
 217. Raxitik skoliozni klinik ko‘rinishi:
 218. Neyrogen skoliozga kiradi:
 219. Skolioz diagnostikasida qo‘llaniladigan usul:
 220. Skoliozni operativ davosi:
 221. Antiversiya nima?
 222. Retroversiya nima?
 223. Tug‘ma son suyagi chiqishi belgilari:
 224. Tos suyagi halqasining buzilishi bilan birga kelmaydigan yoriqlarni ko‘rsating
 225. 258. Qaysi tos a’zolarining shikastlanishi ko‘proq siydik pufagining shikastlanishiga olib keladi?
 226. Asetabulumning pastki qismini sindirishga olib keladigan shikastlanish mexanizmi qanday?
 227. 260. Asetabulumning orqa-yuqori qirrasining sinishi odatda nima bilan kechadi?
 228. 261. Tos suyagi sinishining belgilari qanday?
 229. 262. Umurtqa pog‘onasi ko‘krak-bel qismi sinishida funksional davolash usuli kim tomonidan ishlab chiqilgan?
 230. 263. Orqa miya turg‘un bo‘lmagan sinishlarini aniqlang
 231. 264. Qaysi umurtqali shikastlanishlarni normadan ko‘proq ochish texnikasi bilan davolash mumkin emas?
 232. 265. Orqa umurtqa pog‘onasini mahkamlash operatsiyasi quyidagilar uchun ko‘rsatiladi:
 233. 267. Qoidaga ko‘ra, keksa va qarilik davrida umurtqa pog‘onasi shikastlanishi klinikasidagi xususiyatlar:
 234. 268. Bo‘yin umurtqalari chiqishida bir bosqichli yopiq to‘g‘rilash quyidagilar uchun ko‘rsatiladi:
 235. 269. Umurtqaning bo‘yin qismida umurtqa pog‘onasida sinish va chiqib ketish holatlarida tortish eng samarali hisoblanadi:
 236. 270. Ko‘p yoriqlar va ular bilan bog‘liq jarohatlarning erta asoratlarini ko‘rsating
 237. 271. Kombinatsiyalangan va qo‘shma shikastlanishlarda aniqlang – “ko‘rinmas” shikastni aniqlang.
 238. Ko‘pincha balandlikdan yiqilishda jarohatlarning qanday birikmasi sodir bo‘ladi?
 239. Hayotning birinchi oyida tug‘ma mushak bo‘yin egriligining belgilari qanday?
 240. 274. Zasepin bo‘yicha tug‘ma mushak bo‘yin egriligini uchun operatsiya quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
 241. Chanoq suyaklari sinishi umumiy sinishlarning necha foizini tashqil qiladi
 242. 276. Chanok son bo‘g‘imi kapsulasini nechta boylam mustaxkamlaydi
 243. 277. Chanoq suyagi koltsosi buzilishi bilan bo‘ladigan jarohatlar
 244. 278. Chanoq qirrasidan sinishi
 245. 279. Chanoq bo‘g‘im chuqurchasi qirrasidan sinish mexanizmini ko‘rsating
 246. Chanoq son bo‘g‘imidan chiqqanda to‘g‘rilangandan keyin qancha vaqt suyakdan tortiladi
 247. 281. Chanoq son bo‘g‘imidan chiqqanda to‘g‘rilangandan keyin qancha vaqt oyoqka yuklama bermaslik kerak
 248. 282. Chanoq son bo‘g‘imi travmatik chiqishida ko‘p uchraydigan kechki asoratlar
 249. 283. Chanoq qirrasidan sinishi
 250. 284. Chanoq kosachasini orqa yuzasini sinishi va son boshchasini chiqishida taktika qo‘llaniladi
 251. 285. Chanoq suyagini old va orqa yarim xalqasini va shu tomondan son suyagi singanda konservativ davo olib boriladi
 252. 286. Chanoq suyagini old va orqa xalqasi butunligi buzilganda shokka qarshi muolajalar o‘tkazishda maqsadaga muvofiq bo‘ladi
 253. 287. Chanoq diafragmasida mushaklar tashkil qiladi?
 254. 288. Qanday mushaklar chanoqda bor:
 255. 289. Quyida keltirilgan shikastlanishlarning qaysi biri chanoq suyagi xalqasi buzilishiga kirmaydi
 256. 290. Quyida keltirilgan shikastlanishlar chanoq suyagi xalqasi buzilishiga kirmaydi
 257. 291. Chanoq suyagi xalqasi butunligini buzilishiga olib keladigan shikastlanishlar ko‘rsating
 258. 292. Chanoq suyaklarini qanday shikastlarida siydik qopini jarohati kuzatiladi?
 259. 293. Chanoq suyaklarini qanday shikastlarida siydik qopini jarohati kuzatiladi?
 260. 294. Chanoq suyaklari shikastida shokka qarshi muolajalar o‘tkaziladi
 261. 295. Chanoq xalqasining uzluksizligini buzilmaydigan sinish turlarini ko‘rsating
 262. 296. Chanoq suyagini yarim, old orqa  bir   tomonlama sinishida va son sinishida qanday  konservativ  davo  qo‘llaniladi
 263. 297. Chanoq suyagini chekkasidan sinish  turlarini  ko‘rsating?
 264. 298. Chanoq suyagini old  yarim  xalqasi  shikastlanganda  qaysi  simptomlar  kuzatiladi?
 265. 299. Malgine sinig‘ida qanday simptomlar kuzatiladi?
 266. 300. Ko‘rsatilgan sabablardan qaysi birida   chanoq  suyaklarini    sinishi  
 267. 301. Chanoq suyagini sinish belgilarini ko‘rsating
 268. 302. Chanoq suyagini og‘ir  jaroxatlarida  bemorlarni davolashda  qo‘llaniladi
 269. 303. Chanoq suyagini a’zolari  shikastlanishining  asosiy  simtomlarini  ko‘rsating
 270. 304. Chanoq a’zolarining shikastlanishining  asosiy  simtomlarini  ko‘rsating
 271. 305. Chanoq soxasi yumshoq to‘qimalarni  yengil  asoratlariga  kirmaydi
 272. 306. Tos suyaklari sinishida qaysi holatda suyaklar siljishi kuzatiladi
 273. 307. Tos ichi og‘riqsizlantirish usuli
 274. 308. Tos suyaklarining kapalaksimon sinishlarida qaysi suyaklar sinadi
 275. 309. Tosning og‘ir jarohatlarida maksimal qancha qon yo‘qotiladi
 276. 310. Nega tos suyaklari singanda ko‘pincha shok holati yuzaga keladi
 277. 311. Tos halqasi jarohatlanganda bemorning holati
 278. 312. Chanoq ichi anesteziyasida qaysi dori vositasidan qo‘llaniladi
 279. 313. Chanoq ichi anesteziyasida qancha miqdorda Novokain 0,25% yuboriladi
 280. 314. Chanoq ichi anesteziyasida igna chanoq tubiga necha sm kirgiziladi
 281. 315. Tizza bo‘g‘imi deformatsiyali artrozini konservativ terapiyada ko‘rsatma:
 282. 316. Tug‘ma yassi oyoqni Zasepinga ko‘ra qaysi yoshda jarrohlik yo‘li bilan davolash mumkin?
 283. Tug‘ma maymoqlik oyoqlarning deformatsiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi.
 284. 318. Zasepinga ko‘ra tug‘ma maymoq oyoqlarini yo‘q qilish operatsiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
 285. Yelkaning qiya sinishi uchun qanday davolash usullari mavjud?
 286. Ochiq singanlarni davolashda qanday usuldan foydalaniladi?
 287. 321. Yelka suyagi sinishining eng yaxshi davolash usullari qanday?
 288. 322. Radial nerv funksiyasi buzilgan dumg‘aza suyagi yopiq sinishi uchun qanday davolash usullari ko‘rsatilmagan?
 289. Yelka chiqishining belgilari qanday?
 290. Yelka suyagining ochiq sinishi uchun qanday davolash usullari ko‘rsatilmagan?
 291. Agar yelkaning jarrohlik bo‘ynining teshilgan sinishida gumon bo‘lsa, qanday tasvirlarni (proeksiyalarni) olish kerak?
 292. 326. Kurak suyagining qaysi sinishi uchun skelet tortilishi ko‘rsatiladi?
 293. 327. Yurak tamponadasi uchun qanday klinika mavjud?
 294. 328. O‘mrov suyagining qanday sinishi uchun jarrohlik davolash ko‘rsatiladi?
 295. 329. Ko‘krak qafasi va yelka kamarining qanday shikastlanishlari uchun EKG kerak?
 296. 330. I va II darajali skolioz uchun qanday davolash usullari qo‘llaniladi?
 297. 331. Kazmin jarrohlik aralashuvi nima?
 298. 332. Yelkaning murakkab dislokatsiyasi uchun qanday qo‘shimcha simptomlar paydo bo‘ladi?
 299. Yelka suyagining qaysi sinishi bo‘g‘im ichi sinishiga kirmaydi?
 300. 334. O‘mrov suyagi qanday sinishi uchun jarrohlik davolash ko‘rsatiladi?
 301. 335. Monteggi va Goleatsi sinishi:
 302. 336. II-III-IV metakarpal suyaklarning parchalari siljishi bilan yopiq sinishini davolashning eng maqbul usuli bo‘
 303. 337. Pnevmotoraks diagnostikasining qanday usullari informatsion hisoblanadi?
 304. 338. Pnevmotoraks uchun eng informatsion diagnostika usullari qanday?
 305. Psevdoartroz tashxisi qanday tadqiqotlar asosida aniqlanadi?
 306. 340. Kichik boldir nervi shikastlanishining tipik belgilari qanday?
 307. 341. Kichik boldir suyagi sinishining konsolidatsiya vaqtiga ta’sir qiluvchi shartlarni sanab o‘
 308. 342. Fragmentlarning fiksatsiya barqarorligi bilan osteosintezning qanday turlari farqlanadi?
 309. 343. Axillov payining teri osti yorilishining tipik alomatlarini sanab bering.
 310. 344. Pott-Desto sinishi qanday tarkibiy qismlardan iborat?
 311. 345. Oshiq suyagi quyidagi sinishi mavjud:
 312. 346. Konsolidatsiyaning sekinlashuvining sabablari bormi?
 313. 347. Quyidagi boldir suyaklari sinishlarida jarrohlik davolash ko‘rsatiladi:
 314. Boldir suyaklarining osteosintezining qaysi turlari gipsli immobilizatsiyadan voz kechishga imkon beradi?
 315. 349. Boldir suyaklari singanda transport immobilizatsiyasi uchun qanday shinalar ishlatiladi?
 316. 350. Travmatik shokning qo‘zg‘atuvchisi:
 317. Qovurg‘alar yopiq singandagi o‘pka shikastini to‘g‘ridan-tug‘ri belgisi:
 318. Qovurqalarni « Derazasimon» (okonchatыy) sinishi nima?
 319. Plevra bo‘shlig‘iga qon ketishi davom etayotganda davolash taktikasi?
 320. Bir nechta qovurg‘alar singanda qanday og‘risizlantirish usulidan foydalaniladi?
 321. To‘sh suyagini yopiq singanda qanday qilib suyak bo‘laklarini to‘g‘rilanadi?
 322. O‘pka to‘qimasi shikastlanishi bilan kechuvchi qovurga sinishi qanday asorat keltirib chiqarish mumkin?
 323. Pnevmatoroks rivojlaganda ko‘krak qafasi qaerdan punksiya qilinadi?
 324. Agar plevra bushlig‘idan ajratib olingan qon tezda yuvib qolsa nimadan dalolat beradi
 325. Travmatik shok nima?
 326. Travmatik shokning nechta fazalari bor?
 327. Shokning erektil fazasi nima bilan xarakterlanadi:
 328. Travmatik shokda kaysi parenximatoz organ jarohatlanadi
 329. Travmalarda tromboemboliyaning sababi
 330. O‘pka arteriyasi tromboemboliyasi hosil bo‘lish muddati
 331. Ko‘p sonli jarohatlarda yog‘ emboliyasi nisbatini ko‘rsating
 332. O‘pkaning yog‘li emboliyasi uchun xarakterli simptomlar
 333. Postravmatik osteomielitlar ochiq sinishlarda necha foizni tashkil etadi.
 334. Posttravmatik osteomielit kechishini aniklang:
 335. Tug‘ma son chiqishiga nima olib keladi?
 336. Tug‘ma son suyagi chiqishi erta belgilarini aniqlang
 337. Tug‘ma son suyagi chiqishi kechki belgilari

370.Tug‘ma maymoqlik qaysi formalarga bo‘linadi.

 1. Tug‘ma maymoqlik klinikasi.
 2. Tug‘ma bo‘yin kiyshiqligida qaysi muskul kasallanadi?
 3. Ikki tomonlama bo‘yin qiyshiqlikning klinik ko‘rinishi.
 4. Klippel-Feylya kasaligining klinik ko‘rinishi.
 5. Klippel-Feylya kasalligi nima.
 6. Skolioz kasalligi nima.
 7. V. D. Chaklin bo‘yicha skoliozning nechta darajasi farqlanadi.
 8. Skolioz turlarini aniqlashda kimning tasnifidan (klassifikatsiyasidan) foydalanadi.
 9. Etiologiya va patogenezdan bog‘lik bo‘lgan skoliozning qanday turlari tafovut qilinadi?
 10. Uzunasiga yassitovonlik ko‘proq qaysi yoshda uchraydi.
 11. Ko‘ndalang yassitovonlik ko‘proq qaysi yoshda uchraydi.
 12. Yassi tovonlikning quyidagi turlari uchraydi:
 13. Tovon pixi nima?
 14. Tovon pixi rentgen ko‘rinishi uchun nima xarakterli?
 15. Deychlender sinishi nima?

386.O‘yiq tovon klinikasi

 1. Tayanch-harakat tizimi polifokal jarohatlariga qaysilar kiradi.
 2. Tayanch-harakat tizimlari jarohati magistral qon tomir va periferik nerv shikastlari:
 3. Ko‘p sonli mexanik travmalarga quyidagi kiradi:
 4. Qo‘shma jarohatlarga quyidagilar kiradi
 5. Aralashgan jarohatlarga quyidagilar kiradi.
 6. Qaysi og‘ir shikastlar bilan kelgan bemorlarni birinchi navbatda operatsiya qilish kerak.
 7. Qaysi og‘ir shikastlar bilan kelgan bemorlarni ikkinchi navbatda operatsiya qilish kerak.
 8. Qo‘shma jarohatlarni davolash nechta davrdan iborat.
 9. Politravmada, jarrohlik amaliyoti tezkorligi va hajmi bo‘yicha jarohatlanganlar nechta gruppaga bo‘linadi
 10. Og‘ir qo‘shma jarohatlarda davolash shartli ravishda nechtaga bo‘linadi?
 11. Trendelenburg simptomi musbat bo‘lishi sababini ko‘rsating
 12. Boldir uzunligi o‘lchanadi.
 13. Pay tikilgandan so‘ng qancha vaqt gipsli immobilizatsiya qilinadi
 14. Folkman kontrakturasi qanday nomlanadi.

 

Urologiya bo‘yicha klinik ordinaturaga kiruvchilar uchun

savollar to‘plami

 

 1. Buyrak atrofidagi yog‘ kletchatkada yallig‘lanish jarayonida, bemorning o‘ziga xos bo‘lgan majburiy holatini ta’riflang
 2. Buyrak sanchig‘ida bemorning o‘ziga xos holatini ta’riflang
 3. Bel sohasini ko‘zdan kechirish quyidagilarni aniqlashga imkon beradi:
 4. Erkaklarda tashqi jinsiy a’zolarni ko‘zdan kechirish quyidagilarni aniqlashga imkon beradi:
 5. Buyraklarni paypaslash bemorni qanday holatlarida bajarilishini ta’riflang
 6. Prostata bezini to‘g‘ri ichak orqali barmoq bilan tekshirish uchun, bemorning qulay holatini ta’riflang
 7. Prostata bezini rektal tekshirganda quyidagilar aniqlanadi:
 8. Terminal gematuriya quyidagi a’zolardan qon ketganda kuzatiladi:
 9. Ko‘rsatilgan simptomlardan qaysi biri qovuqdan chiqishdagi to‘siq (obstruksiya) uchun eng kam xarakterlidir?
 10. Qovuqning anatomik joylashgan o‘rnini ko‘rsating
 11. Prostata bezining anatomik joylashgan o‘rnini ko‘rsating
 12. Qovuqning asosiy fiziologik funksiyalari nimalardan iborat?
 13. Qovuqning fiziologik xajmi qancha?
 14. Urug‘donlarning germenativ funksiyasining mohiyati nimalardan iborat?
 15. Urug‘donlarning endokpin funksiyasining mohiyati nimalardan iborat?
 16. Uretrit kelib chiqishidagi infeksiyaning tushish yo‘llarini ta’riflang
 17. O‘tkir bakterial uretritni tashxislashda qanday asbob tekshiruvlari o‘tkaziladi?
 18. Bakterial uretritning xar xil turlarini qiyosiy tashxislashda qanday tekshiruv usuli
 19. Xlamidiyali uretritni davolashda ko‘rsatilgan dorilarning qaysi birini tayinlash maqsadga muvofiqdir?
 20. Trixomonadali uretritni davolashda ko‘rsatilgan dorilarning qaysi birini tayinlash maqsadga muvofikdir?
 21. Mikozli uretritni davolashda ko‘rsatilgan dorilarning qaysi birini tayinlash maqsadga muvofiqdir?
 22. O‘tkir sistitni eng ko‘p chaqiruvchi etiologik omilni ta’riflang
 23. Ichak tayokchasining (E.coli.) virulentligini aniqlovchi asosiy omillarni ta’riflang
 24. O‘tkir sistitda siydikda bo‘ladigan o‘ziga xos o‘zgarishlarni ta’riflang
 25. Ko‘rsatilgan tekshirishlarning qaysi biri o‘tkir sistit tashxisida ahamiyatga ega emas?
 26. O‘tkir sistitni tashxislashda umumiy amaliyot shifokori ko‘rsatilgan tekshiruvlardan qaysi birini o‘tkazishi kerak?
 27. O‘tkir sistit bo‘lgan bemorlarda qanday paytlarda rentgenologik tekshiruv o‘tkazish lozim?
 28. O‘tkir sistitda antibakterial terapiya taktikasi nimaga asoslanib aniqlanadi?
 29. Siydik yo‘llari infeksiyasi qaytalanishining (residivning) eng ko‘p sabablarini ta’riflang
 30. Surunkali sistitning laborator tashxisida qanday tekshiruvlar o‘tkaziladi?
 31. Surunkali bakterial sistitni davolashdagi eng muhim usulni ko‘rsating
 32. Surunkali sistitni davolashning samaradorligi ko‘rsatilgan belgilarning qaysi biriga asoslanib aniqlanadi?
 33. O‘tkir bakterial prostatitning eng ko‘p uchraydigan qo‘zg‘atuvchilarini aniqlang:
 34. Bakterial prostatitda infeksiyaning asosiy tushish yo‘lini ko‘rsating:
 35. Gonokokkli prostatit uchun xos bo‘lib hisoblanadi:
 36. Prostatitning eng ko‘p uchraydigan to‘rini ko‘rsating
 37. Quyidagi ko‘rsatilgan simtomlarning qaysi biri o‘tkir bakterial prostatit tashxisini tasdiqlaydi:
 38. O‘tkir prostatitda barmoq bilan tekshirganda prostata bezida qanday o‘zgarishlar aniqlanadi?
 39. O‘tkir bakterial prostatitni laborator tashxislash nimaga asoslanadi?
 40. Epididimit kelib chiqishida infeksiya tushishining asosiy yo‘lini ta’riflang
 41. Ikki tomonlama epididimit eng ko‘p qanday oqibatlarga olib keladi.
 42. O‘tkir epididimitning asboblar yordamidagi tashxisi o‘z ichiga nimalarni oladi?
 43. Silli epididimitda qanday simptomlar o‘ziga xos hisoblanadi?
 44. O‘tkir epididimitni moyak o‘smasidan qiesiy tashxislashda eng ishonchli usulni ta’riflang
 45. Buyrak kortikomedullyar abssessining rivojlanish sababini ta’riflang
 46. Kortikal abssessni chaqiruvchi, eng ko‘p uchraydigan infeksiya qo‘zg‘atuvchilarini ta’riflang
 47. Kortikomedullyar abssessni chaqiruvchi, eng ko‘p uchraydigan infeksiya qo‘zg‘atuvchilarini ta’riflang
 48. Intrarenal abssessda siydikdagi o‘ziga xos eng ko‘p o‘zgarishlarni ta’riflang
 49. Umumiy amaliyot shifokori (UASh) intrarenal abssess tashxisida ko‘rsatilgan tekshirish usullaridan qaysi birini ishlatishi kerak?
 50. Paranefral abssessning eng ko‘p etiologik qo‘zg‘atuvchilarini ta’riflang
 51. O‘tkir paranefritning umumiy simptomlarini ta’riflang
 52. O‘tkir paranefritning maxalliy simptomlarini ta’riflang
 53. Keltirilgan umumiy simptomlardan qaysi biri o‘tkir paranefrit uchun xos?
 54. O‘tkir paranefritda siydikdagi o‘ziga xos eng ko‘p o‘zgarishlarni ta’riflang
 55. O‘tkir paranefritni davolashda umumiy amaliyot shifokori qanday taktikani qo‘llashi kerak?
 56. Qaysi holatlarda siydik tarkibida bakteriyalar soni 100 000 KOE/ml dan kamroq bo‘lishi “ahamiyatga ega bakteriuriya” deyiladi?
 57. Siydikni mikroblar bilan ifloslanishiga (qontaminatsiyaga) xarakterli KOE/ml sonini ko‘rsating
 58. O‘tkir pielonefritga ko‘rsatilgan bakteriyalarning qaysi biri ko‘proq sababchi bo‘ladi?
 59. Bakteriologik tekshiruv o‘tkazish jarayonida siydikni mikroblar bilan ifloslanishdan saqlovchi optimal noinvaziv usulni ko‘rsating
 60. Surunkali pielonefritga xos belgilarni ko‘rsating
 61. Surunkali pielonefritni tashxislovchi eng informativ uslubni ko‘rsating
 62. Buyraklarni ultratovushli skennerlash (UTS) uchun qanday tayyorgarlik ko‘rish kerak? Buyraklarni ultratovushli skennerlashda qanday toshlar aniqlanadi?
 63. Gidponefpozi bo‘lgan bemorlarning buyraklarini UTS yordamida tekshirilganda nimalarni aniqlash mumkin?
 64. Buyrak parenximasi o‘smalarida UTS-da nimalarni aniqlash mumkin?
 65. Qovuqni UTT yordamida tekshirish uchun qanday tayyorgarlik ko‘rish kerak?
 66. Qovuqni UTS yordamida tekshirilganda nimalarni aniqlash mumkin? (qaysi biri to‘liq javob beradi?).
 67. Prostata bezini qov usti UTS yordamida tekshirish uchun qanday tayyorgarliklar ko‘rish kerak?
 68. Ekskretor urografiyani o‘tkazishdan maqsad nima?
 69. Ekskpetop upogpafiyani o‘tkazishga qarama-qarshi ko‘rsatmalarni ta’riflang
 70. Tarkibida yodi bor qontrast moddalarni neytpallovchi dorilarni ko‘rsating
 71. #Normada siydikning solishtirma og‘irligi qancha?
 72. Siydikning zichligi nimalarga bog‘liq?
 73. Normada siydik RN muhitining ko‘rsatgichi qancha?
 74. Siydik RN muhitining kislotali bo‘lishi (RN<5,5) nimalarga moyillik yaratadi?
 75. Ko‘rsatilgan sabablarning qaysi biri tufayli siydik RN muhitining ko‘rsatgichlari ko‘tariladi (RN>7,0)?
 76. Zimniskiy sinamasining mohiyatini ko‘rsating
 77. Ko‘rsatilgan tekshiruvlarning qaysi biri buyraklarning summar funksiyasini aniqlashga imkon beradi?
 78. Ko‘rsatilgan tekshiruvlarning qaysi biri buyraklarning alohida funksiyasini aniqlashga imkon beradi?
 79. Sog‘lom odamda buyrak kalavasi filtratsiyasi va naychalar peabsopbsiyasi ko‘rsatgichlari normada qancha?
 80. Sog‘lom odamda qon zardobi tarkibidagi kreatininning normal miqdori qancha?
 81. Ko‘rsatilgan tekshiruvlarningqqaysi biri lokalizatsion testlar turkumiga kiradi?
 82. Sog‘lom odamning 1 ml siydigi tarkibidagi shaklli elemenlarning normal miqdorini ko‘rsating
 83. Siydikni baktepiologik tekshirishdan asosiy maqsad nima?
 84. Qontaminatsiya (ifloslanish) oqibatida mikroblarning koloniya hosil qiluvchi birligi ko‘rsatgichi qancha bo‘ladi?
 85. Siydikni bakteriologik tekshirish davrida qontaminatsiyaning oldini olishga qaratilgan optimal uslubni ko‘rsating
 86. Prostata bezi suyuqligini mikposkopiya qilinganda nimalar aniqlanadi?
 87. Buyraklar va paranefral yog‘ to‘qimalari kasalliklarida og‘riqning qaerda joylashishini ko‘rsating
 88. Buyrak sanchig‘ini chaqiruvchi eng ko‘p uchraydigan umumiy sababchi omilni ko‘rsating
 89. Buyrak sanchig‘ida uchraydigan ko‘ngil aynash, qo‘sish va meteorizm holatlari nima sababdan kuzatiladi?
 90. Buyrak sanchig‘idagi og‘riqning uzatilishida ko‘rsatilgan nervlarning qaysi biri asosiy rol o‘ynaydi?
 91. Normada katta odamlar sutka mobaynida necha marotaba siyishi kerak?
 92. Qovuqdagi qoldiq siydikni va uning miqdorini aniqlashning optimal uslubini ko‘rsating
 93. Siydikning o‘tkir tutilishini chaqiruvchi eng ko‘p uchraydigan sababini ko‘rsating
 94. Bemorda kuzatilayotgan makrogematuriyada vrachning dastlabki xatti-xarakatlari nimalardan iborat?
 95. Sutka mobaynida qancha siydik ajralib chiqishi poliuriyaga xos?
 96. Sutka mobaynida qancha siydik ajralib chiqishi oliguriyaga xos?
 97. Xaqiqiy proteinuriyaning eng ko‘p uchraydigan umumiy sabablarini ko‘rsating
 98. Bemorda yakunlovchi (terminal) gematuriya kuzatilayotgan bo‘lsa, patologik jarayon qaerda joylashgan bo‘lishi mumkin?
 99. Siydik tarkibidagi o‘zgarishlarning qaysi biri piuriyaga xos?
 • Ko‘rsatilgan qo‘zg‘atuvchilardan qaysi birining siydik tarkibida borligi bakteriuriyani xapakteplaydi?
 • Prostatoreyaga xos bo‘lgan belgilarni aniqlang
 • Oligozoospepmiyaga xos bo‘lgan belgilarni aniqng
 • Siydikning miqdoriy o‘zgarishiga xos bo‘lgan simptomlarni ko‘rsating
 • Siydik oqib chiqishining buzilishiga (dizuriya) xos bo‘lgan simptomlarni ko‘rsating
 • Siydik sifatining buzilishiga xos bo‘lgan simptomlarni ko‘rsating
 • “Siydik yo‘llari infeksiyasining” mohiyati nimadan iborat?
 • Birlamchi “siydik yo‘llari infeksiyasining” eng ko‘p uchraydigan etiologik omilini ko‘rsating
 • Ko‘pincha qaysi yo‘l bilan siydik yo‘llariga infeksiya kelib tushadi?
 • Yuqori siydik yo‘llarining o‘rinogen (yuqoriga yo‘nalgan) yo‘l bilan infeksiyalanishiga olib keluvchi omillarni ko‘rsating
 • O‘tkir pielonefritning umumiy simptomlarini ko‘rsating
 • O‘tkir pielonefritning maxalliy simptomlarini ko‘rsating
 • Qon analizidagi ko‘rsatilgan o‘zgarishlarning qaysi biri o‘tkir pielonefritga xos?
 • O‘tkir pielonefritni davolashda, ko‘rsatilgan usullarning qaysi biridan boshlash maqsadga muvofiq bo‘ladi?
 • O‘tkir pielonefritni davolashda antibakterial terapiya taktikasi nimalar asosida belgilanadi?
 • Siydik-tosh kasalligining (STK) muhim ahamiyatga ega bo‘lgan etiologik omillarini ta’riflang
 • Tosh hosil bo‘lishi genezida ahamiyatga ega bo‘lgan anatomik (tug‘ma yoki orttirilgan) omillarni ta’riflang
 • Tosh hosil bo‘lishiga imkoniyat yaratuvchi, tashqi muhit omillarini ta’riflang
 • Buyrak va siydik nayida tosh bo‘lganda gematuriya kelib chiqishining mexanizmi qanday?
 • Siydik tosh kasalligining eng ko‘p uchraydigan umumiy siptomlarini ta’riflang
 • Buyrak sanchig‘ini chaqiruvchi omillarni ta’riflang
 • Qanday siydik toshlari (tarkibiga qarab) pentgennegativ bo‘ladi?
 • Siydik kislotali toshlar nima uchun rentgennegativ bo‘ladi?
 • Buyrak va siydik nayidagi toshlarning eng ko‘p asoratlarini ta’riflang
 • Siydik tosh kasalligini aniqlashda ishlatiladigan eng optimal tashxislovchi usulni ta’riflang
 • Siydik tosh kasalligini davolashda ishlatiladigan litolitik xususiyatga ega bo‘lgan dorilarni ta’riflang
 • Siydik tosh kasalligining rentgen tashxisi.
 • Residiv toshlar profilaktikasini ishlab chiqishda qanday tekshiruvlar natijalari asos bo‘lib xizmat qiladi?
 • Siydik tosh kasalligining eng ishonchli simptomini ta’riflang
 • Siydik tosh kasalligining patogenezini aniqlashda ishlatiladigan eng ishonchli tekshiruv usulini ta’riflang
 • Pastda keltirilgan buyrak toshlarining eng ko‘p tarqalganini ta’riflang
 • Infeksiyali nefrolitiazning metafilaktikasi o‘z ichiga quyidagilarni oladi:
 • Agar drenaj trubka buyrak jomiga parenxima orqali o‘rnatilgan bo‘lsa, qanday nom bilan atalishini ta’riflang

 

 • Urologiya amaliyotida ko‘rsatilgan drenaj sitemalardan eng ko‘p ishlatiladiganini ta’riflang
 • Yopiq drenajli sistemaning yarim ochiqdan to‘zilishi (konstruktiv) jixatidan farqini ta’riflang
 • Bemorni gorizontal holatida a’zoni adekvat drenajlanishi uchun, drenajning distal qismi past-balandligi kancha bo‘lishi kerak?
 • Qovuqni kateterlash qanday maqsadda o‘tkaziladi?
 • Davolash maqsadida qilinadigan qovuqni kateterlashga ko‘rsatmani ta’riflang
 • Qovuqni kateterlashda kuzatiladigan eng ko‘p asoratlarni ta’riflang
 • Qovuqni kateterlash uchun ishlatiladigan eng optimal asbobni ta’riflang
 • Erkaklarda qovuqga kateter o‘tkazilayotganda kateterni nima bilan surkash kerak?
 • Keltirilgan kasalliklarning qaysi birida (umumiy amaliyot shifokorining amaliy ishida) siydikning eng ko‘p to‘liq tutilishi kuzatiladi.
 • Qoldiq siydikni aniqlaydigan optimal usulni ta’riflang
 • Qovuqni kateterlashga absolyut qarshi ko‘rsatmani ta’riflang
  •  
 • Qovuqni kateterlashga nisbiy qarshi ko‘rsatmani ta’riflang
 • Surunkali bakterial prostatitni chaqiruvchi eng ko‘p uchraydigan infeksion qo‘zg‘atuvchilarini ko‘rsating
 • Surunkali abakterial prostatitni chaqirishi mumkin bo‘lgan qo‘zg‘atuvchilarni ko‘rsating
 • Quyidagi ko‘rsatilgan holatlarning qaysi biriga ko‘pincha surunkali bakterial prostatit sababchi bo‘lishi mumkin?
 • Quyidagi simptomlarning qaysi biri surunkali bakterial prostatit tashxisini tasdiqlaydi?
 • Surunkali bakterial prostatit quyidagi tekshiruvlarning qaysi biriga asoslanib tashxislanadi?
 • Prostata bezi suyuqligida surunkali bakterial prostatitga xos bo‘lgan o‘zgarishlarni ko‘rsating
 • Quyidagi mumkin bo‘lgan sabablarning qaysi biri, asosan, surunkali bakterial prostatitni tashxislashni qiyinlashtiradi?
 • Bakteriuriya va prostata bezi suyuqligida leykotsitlar miqdorining oshishi bilan bog‘liq bo‘lmagan surunkali prostatit simptomlarini davolash metodini ko‘rsating
 • Quyidagi davolash metodlarining qaysi biri surunkali bakterial prostatitni davolashda asosiy deb hisoblanadi?
 • Bemorda qo‘llanilganda quyidagi dorilarning qaysi biri prostata bezi suyuqligida eng yuqori konsentratsiyada bo‘ladi?
 • Surunkali prostatit residivining asosiy sabablarini ko‘rsating
 • Surunkali bakterial prostatitni davolab tugatilganligini tasdiqlovchi laborator kriteriylarni ko‘rsating
 • Quyidagi tadbirlarning qaysi biri prostatitlarning oldini oluvchi eng samarali tadbir deb hisoblanadi?
 • Varikotsele tushunchasining ma’nosi:
 • Varikotselega juda xos bo‘lgan klinik belgilarini ta’kidlang:
 • Residiv varikotseleda vrach optimal taktikasini ta’kidlang:
 • Varikotsele bo‘lgan bemorlarni dinamikasini kuzatishga ko‘rsatmani ta’kidlang:
 • Prostata bezining juda tez o‘sishi kuzatiladi:
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi (PBXG), qoidaga binoan, quyidagi zonalardan rivojlanadi:
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi rivojlanishiga ta’lluqli, erkaklar prostata bezidagi mikroskopik o‘zgarishlar qaysi yoshdan keyin bo‘lishini ta’riflang
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi rivojlanishi uchun, pastda keltirilgan tasdiqlardan qaysi biri xavfli omillarga kiradi.
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi tashxisida ishlatiladigan optimal skrining (tanlash) usulini ta’riflang
 • Qoldiq siydik borligini va miqdorini baholaydigan optimal usulni ta’riflang
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasining patogenetik konservativ davolash usulini ta’riflang
 • Prostata bezining xavfsiz giperplaziyasini (PBXG) jarrohlik usulida davolash uchun absolyut ko‘rsatmani ta’riflang
 • Qaysi yosh oralig‘ida prostata raki (adenokarsinoma) rivojlanishi ko‘p kuzatiladi?
 • Prostata rakining “maxalliy tarqalish” yo‘llarini ko‘rsating
 • Prostata rakining dastlabki stadiyasi nima bilan xarakterlanadi?
 • Prostata rakining optimal axborot beruvchi skrining (tanlash) tashxis usulini ta’riflang
 • Prostata rakining boshqa kasalliklar bilan qiyosiy tashxislashga imkon beruvchi eng aniq tashxis usulini ta’riflang
 • Prostata rakida kompyuterli tomografiya qanday maqsadda o‘tkaziladi?
 • Metastazlarning suyak tizimiga tarqalish yo‘llarini ko‘rsating
 • Simptomatik varikotsele qaysi kasallikka xos?
 • Makrogematuriya kuzatilayotgan xollarda dastavval qaysi kasalllikni istisno qilish kerak?
 • Bolalarda buyrak xavfli o‘smalarining qaysi biri eng ko‘p xollarda uchraydi?
 • Quyidagi tekshiruv usullarining qaysi biri buyrak rakini tashxislashda skrining test sifatida qo‘llaniladi?
 • Quyidagilardan qaysi biri qovuq rakining rivojlanishida eng xavfli omil hisoblanadi?
 • Qovuq rakiga quyidagilarning qaysi biri xos?
 • Quyidagilardan qaysi biri urug‘don o‘smasining rivojlanishida eng xavfli omil hisoblanadi?
 • Urug‘don o‘smasining eng ko‘p uchraydigan to‘rini ko‘rsating
 • Urug‘don o‘smasining eng dastlabki simptomini aniqlang
 • Urug‘don o‘smasini aniq tashxislovchi tekshiruv usulini ta’riflang
 • Siydik-tanosil a’zolari tuberkulezi quyidagi simptomlarning qaysi biri bilan namoyon bo‘lishi mumkin?
 • Buyrak tuberkulezining dastlabki simptomini ta’riflang
 • Buyrak sanchig‘i xuruji davrida ko‘rsatilgan simptomlardan qaysi biri eng informativ hisoblanadi?
 • Urodinamikani bo‘zuvchi, siydik nayining intramural qismidagi tosh tufayli kuzatiladigan og‘riqka xos bo‘lgan og‘riq o‘chog‘ini va uning uzatilish joyini ta’riflang
 • Gidronefroz mavjud bo‘lgan xollarda buyrak parenximasi kalinligining o‘zgarishi quyidagilarning qaysi biri bilan bog‘liq?
 • O‘tkir sistitda gematuriyaning xarakteri qanday bo‘ladi?
 • Gidronefrozni davolashda, davolash usulini aniqlab beruvchi omilni ta’riflang
 • Nefroptoz bilan buyrak distopiyasini qiyosiy tashxislashda eng optimal usulni aniqlang
 • Buyrak surgichlari nekroziga xos bo‘lgan simptomni ta’riflang
 • Quyidagi tekshiruv usullaridan qaysi biri buyrak surg‘ichlari nekrozini tashxislashda muhim ahamiyatga ega?
 • Xodson simptomi pielonefritning qaysi klinik turiga xos?
 • Quyidagilarning qaysi biri antibakterial terapiyani davom ettirishga mezon hisoblanadi?
 • Qaysi laborator o‘zgarishlar ikki taraflama buyraklardagi yallig‘lanish jarayoni borligi xaqida ma’lumot bera oladi?
 • Prednizolonli sinama quyidagi kasalliklarning qaysi birini tashxislashda qo‘llaniladi?
 • Quyidagi tekshiruvlarning qaysi biri yordamida tanosil a’zolari tuberkulezini tashxislash extimoli yuqoriroq?
 • Quyidagilarning qaysi biri tanosil a’zolari tuberkuleziga xos?
 • Tanosil a’zolari tuberkulezi gumon qilingan xollarda quyidagilarning qaysi birini amalga oshirish lozim?
 • Tanosil a’zolari tuberkulezini jarrohlik yo‘li bilan davolash quyidagi xollarning qaysi birida amalga oshiriladi?
 • “Azoospermiya” termini nimani anglatadi?
 • Surunkali ikki taraflama epididimitni konservativ davolagandan so‘ng spermogrammada qanday o‘zgarishni ko‘tish mumkin?
 • Quyidagilardan pastki siydik sullarini urodinamik tekshirish usulini ko‘rsating
 • Sistitning qayd etilgan turlarining qaysi birida sistoskopiya tekshiruvini o‘tkazish kerak emas?
 • Quyidagi simptomlarning qaysi birisiz sistit diagnozini qo‘yib bo‘lmaydi?
 • Sistitning eng ko‘p kuzatiladigan asorati:
 • Sistitga quyidagi klinik ko‘rinish xarakterlidir:
 • Sistitning qaysi klinik turida peritonit rivojlanishi mumkin?
 • Ko‘rsatilgan simptomlardan qaysi biri sistitni antibakterial davolaganda dastavval yo‘qoladi?
 • O‘tkir sistitda quyidagi davolash usullaridan qaysi biri o‘tkazilmaydi?
 • Buyraklar o‘rtasida bitishmalar hosil bo‘lishi qaysi anomaliyalarga taalluqli?
 • Buyraklar o‘rtasidagi bitishmalarni tashxislashda xal etuvchi tekshirish usulini aniqlang
 • Buyraklar o‘rtasidagi bitishmalarning eng ko‘p uchraydigan to‘rini ko‘rsating
 • Buyrak distopiyasini aniqlovchi tekshiruv usulini ko‘rsating
 • Buyrak aplaziyasini tashxislashda xal etuvchi tekshirish usulini aniqlang
 • Buyraklar kesishma distopiyasi qaysi anomaliyalarga taalluqli?
 • Qovuq – siydik nayi refluksini aniqlovchi tekshiruv usulini ko‘rsating
 • Gidronefrozda nefrektomiyaga ko‘rsatmalarni aniqlang
 • Buyraklar yopik jarohatlarining asosiy sabablarini ta’riflang
 • Buyraklar ochiq jarohatlarining asosiy sabablarini ta’riflang
 • Buyraklar yopik jarohatlarida ekskretor urografiini o‘tkazishdan maqsad:
 • Buyrak venasining shikastlanganligini aniqlab beruvchi tekshiruv usulini ta’riflang…
 • Buyraklar yopik jarohatini konservativ davolash quyidagilarni ko‘zda tutadi:
 • Buyrak jarohatining birinchi darajasida optimal davolash usulini ko‘rsating
 • Qovuqning intraperitoneal yorilishi uchun quyidagilardan qaysi birining mavjud bo‘lishi shart?
 • Quyidagi belgilardan qaysi biriga Zeldovich simptomi deyiladi?
 • Quyidagi tekshiruv usullarining qaysi biri qovuqning yorilishini tashxislashda muhim ahamiyatga ega?
 • Qanday xollarda qovuqni uretra orqali drenajlash mumkin?
 • Buyrak o‘smalarini tashxislashda eng informativ tekshirish usulini aniqlang
 • Urug‘don o‘smasini operativ davolashning radikal usulini aniqlang
 • Normada prostata bezi suyuqligi tarkibida ………. bo‘ladi.
 • Pollakiuriya – bu:
 • Quyidagi kasallik yoki holatlarning qaysi birida pollakiuriya kuzatilmaydi?
 • Siydik tutilishi – bu:
 • Paradoksal ishuriya – bu:
 • Siydik nayi og‘izchasining ektopiyasiga xos klinik simptomni aniqlang
 • Quyidagi tekshiruv usullaridan buyrak jarohatini tashxislashdagi eng informativ usulni ko‘rsating
 • Buyrak jarohatlanishiga xos bo‘lgan klinik belgini ko‘rsating
 • Distansion litotripsiyadan so‘ng eng ko‘p kuzatiladigan asoratni ta’riflang
 • Distansion litotripsiyaga qarshi ko‘rsatmalarni ta’riflang
 • O‘tkir sistitning qanday samarali profilaktikalari mavjud?
 • Quyidagi simptom va belgilarning qaysi biri prostata bezi abssessiga xos?
 • Intrarenal abssessni ko‘rsatilgan qaysi kasalliklar bilan qiyosiy tashxislash kerak.
 • Buyrak sanchig‘ini ko‘rsatilgan kasallik va sindpomlarinng qaysi birlari bilan qiyosiy tashxislash kerak?
 • Drenajni almashtirishga ko‘rsatmalarni ta’riflang
 • Siydik tizimi a’zolarning jarohatlariga taalluqli quyidagi nizomlardan noto‘g‘risini aniqlang
 • Buyraklarning yopik jarohatlariga taalluqli quyidagi nizomlardan noto‘g‘risini aniqlang:
 • Buyraklarning sovuq qurol bilan jarohatlanishiga taalluqli quyidagi nizomlardan noto‘g‘risini aniqlang
 • Buyraklarning o‘q otuvchi qurol bilan jarohatlanishiga taalluqli quyidagi nizomlardan noto‘g‘risini aniqlang
 • Quyida buyrakning yopik jarohatlarida kuzatilishi mumkin bo‘lgan klinik belgilar keltirilgan, bundan istisno:
 • Quyidagi tekshiruv usullarining natijalari buyrak jarohati darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega, bundan istisno:
 • Buyrak jarohatida ultratovushli tekshiruv quyidagilarni baholashga imkon beradi, bundan istisno:
 • Quyida buyrak jarohatida ekskretor urografiya tekshiruvini o‘tkazishga ko‘rsatmalar keltirilgan, bundan istisno:
 • Buyrak jarohatida kompyuter tomografiyasi quyidagilarni baholashga imkon beradi, bundan istisno:
 • Buyrak jarohatida aortografiya tekshiruvini o‘tkazishga asosiy ko‘rsatmalarni aniqlang
 • Quyida buyraklar jarohatini konservativ davolashga ko‘rsatmalar keltirilgan, ulardan noto‘g‘risini aniqlang
 • Quyida buyraklar yopik jarohatini jarrohlik usuli bilan davolashga ko‘rsatmalar keltirilgan, ulardan noto‘g‘risini aniqlang
 • Qovuqning xavfsiz o‘smasiga xos bo‘lgan asosiy rentgenologik simptomni aniqlang
 • TNM tizimi bo‘yicha urug‘don o‘smasining T3 darajasiga mos keladigan belgilarini aniqlang
 • Urug‘don o‘smasini quyidagi kasalliklar bilan qiyosiy tashxislash kerak, bandan istisno:
 • Nikturiya quyidagi kasalliklarda kuzatiladi, bundan istisno:
 • Siydik tutilishi quyidagi xollarda kuzatiladi, bundan istisno:
 • Quyidagilar gidronefrozni jarrohlik yo‘li bilan davolashga ko‘rsatma deb hisoblanadi, bundan istisno:
 • Quyidagi tekshiruvlar tashxisni oydinlashtirishga va gidronefrozning sababini aniqlashga imkon beradi, bundan istisno:
 • Quyidagilar nefroptozning asoratlariga kiradi, bundan istisno:
 • “Stress holatida siydikning noixtiyoriy chiqishi” terminiga tushuncha bering
 • O‘tkir sistitda gematuriyaning xarakteri qanday bo‘ladi?
 • Buyrak raki genezida (gipotetik) qanday omillarning ahamiyati bor?
 • Buyrak parenximasining qanday xujayralaridan rak o‘smasi rivojlanadi?
 • Buyrak raki qanday yo‘llar bilan metastaz beradi?
 • Buyrak rakining o‘pka metastazida eng xos bo‘lgan simptomlarini ta’riflang
 • Buyrak rakining eng barvaqt aniqlanadigan umumiy simptomlarini ta’riflang
 • Qanday simptomlar kasallikning prognozi yomonlashaetganidan dalolat beradi?
 • Buyrak rakining eng ko‘p uchraydigan maxalliy simptomlarini ta’riflang
 • Buyrak rakida gematuriyaning sabablari nima?
 • Qonni tuxtatuvchi dorilar buyurish
 • Buyrak rakida buyrak sanchig‘i kelib chiqishining eng ishonchli sabablarini ta’riflang
 • Buyrak rakida varikotsele kelib chiqishining eng ishonchli sababini ta’riflang
 • Bemorni ko‘zdan kechirganda o‘smaga juda xos bo‘lgan belgilarni ta’riflang
 • Buyrak raki tashxisida ishlatiladigan skrining(tanlash) usulini ta’riflang
 • Ekskretor urografiyada buyrak o‘smasiga xos bo‘lgan belgilarni ta’riflan
 • “Orolcha va ko‘lcha” simptomi…?
 • Buyrak rakini davolashda ishlatiladigan eng samarali usulni ta’riflang
 • Bolalarda uchraydigan o‘smalarni jahon adabietida qanday atama bilan yuritiladi?
 • Nefroblastoma ko‘pincha qaysi yosh oralig‘ida aniqlanadi?
 • Nefroblastomaning mikroanatomiyasida qaysi to‘qimalarning birga qo‘shilib kelishi shart?
 • Nefroblastoma ko‘pincha metastaz beradi:
 • Nefroblastomaning birinchi maxalliy simptomi ko‘pincha:
 • Ekskretor urografiyada, nefroblastoma uchun xos bo‘lgan rentgenologik belgini ta’riflang
 • Nefroblastomani samarali davolashga erishiladi
 • Metastazlar operatsiyadan keyin ko‘pincha paydo bo‘ladi:
 • O‘sma olib tashlangandan keyin, metastazlari bo‘lmasa optimal kuzatish muddatini ta’riflang
 • Pastda keltirilgan buyrak jomi o‘smalaridan eng yomon sifatlisini ta’riflang
 • Buyrak jomi o‘smalari ko‘pincha qaysi qismida joylashadi.
 • Jom rakining siydik nayiga implantatsiyalangan metastazlari ko‘pincha kuzatiladi:
 • Jom o‘smalari rivojlanishida qanday xavfli omillarni (gipotetik) etilogik omillarga kiritish mumkin.
 • Buyrak jomi va siydik nayi o‘smalarining o‘ziga xos belgilarini ta’riflang
 • Jom va siydik nayi o‘smalari tashxisida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tekshiruv usullarini ta’riflang
 • Buyrak jom rakini davolashda ishlatiladigan eng samarali davolash usulini ta’riflang
 • Qovuq raki kelib chiqishida qanday omillar muhim ahamiyatga ega?
 • Quyidagilar bilan qontaktda bo‘lgan odamlar xavfli guruxga kiradi:
 • Gistologik jixatidan eng ko‘p uchraydigan xavfli qovuq o‘smalarini ta’riflang
 • Qovuq o‘smalarining eng ko‘p uchraydigan simptomlarini ta’riflang
 • Qovuq rakining eng ko‘p metastaz beradigan a’zolarini ta’riflang
 • Qovuq raki qanday yo‘llar bilan metastaz beradi?
 • Qovuq rakining o‘pkadagi metastaziga xos bo‘lgan belgilarini ta’riflang
 • Qovuq rakining jigardagi metastaziga xos bo‘lgan belgilarni ta’riflang
 • Qovuq raki bo‘lgan bemorni ob’ektiv tekshirish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
 • Qovuq rakida gematuriya kelib chiqishiga nima sabab bo‘ladi?
 • Makrogematuriya paytida vrachning taktikasi nimadan iborat?
 • Qovuq rakini qanday laboratoriya tekshiruv usuli bilan aniqlasa bo‘ladi?
 • Qovuq rakini asboblar yerdamida tashxisi quyidagi tekshiruvlarni o‘z ichiga oladi: NOTO‘G‘RISINI ta’riflang
 • Qovuq raki tashxisida ko‘rsatilgan tekshiruv usullaridan qaysi birining bajarilishi shart?
 • Qovuq raki tashxisida skrining (tanlash) usulini ta’riflang
 • Qovuq rakini qanday kasalliklar bilan qiyosiy (differensial) tashxislash kerak?
 • Qovuq raki differensial tashxisida xal qiluchi tekshiruv usuli bo‘lib hisoblanadi?
 • Qovuq rakining eng samarali davolash usulini ta’riflang
 • Qovuq raki prognoziga ta’lukli ko‘rsatilgan fikrlardan qaysi biri to‘g‘ri?
 • Qovuq raki bilan bemorlar dispanser kuzatuvida bo‘lganda ko‘rsatilgan
 • Qovuq rakini davolagandan keyin kancha vaqt oralig‘ida ko‘pincha residiv kuzatiladi?
 • Qovuqdan o‘sma olingandan keyin, bemorlarni optimal dispanser kuzatish muddatini ta’riflang
 • Urug‘don raki rivojlanishida qanday xavfli omillarning ahamiyati bor?
 • Urug‘don o‘smalarining to‘g‘ri klassifikatsiyasini ta’riflang
 • Urug‘don o‘smalarining eng ko‘p uchraydigan gistologik turini ta’riflang
 • Urug‘don raki eng ko‘p metastaz beradi:
 • Urug‘don raki qanday yo‘llar bilan metastaz beradi.
 • Urug‘don rakining eng ko‘p uchraydigan umumiy simptomlarini ta’riflang
 • Urug‘don rakining barvaqt uchraydigan maxalliy simptomlarini ta’riflang
 • Ko‘rsatilgan simptomlardan qaysi biri xorionepitelioma uchun xos?
 • Keltirilgan simptomlardan qaysi biri androblastoma uchun xos?
 • Urug‘don rakini tashxislashda skrining (tanlash) usulini ta’riflang
 • Urug‘don rakining qorin orti parda limfa tugunlaridagi metastazlarni tashxislashda ko‘rsatilgan tekshirish usullari ishlatiladi: NOTO‘G‘RISINI ta’riflan
 • Urug‘don raki keltirilgan kasalliklardan qaysi birlari bilan differensal tashxis o‘tkaziladi?
 • Urug‘don raki prognoziga taaluqli, ko‘rsatilgan fikrlardan: NOTO‘G‘RISINI ta’riflang
 • Peyroni kasalligi tushunchasi:
 • Peyroni kasalligi sinonimlaridan noto‘g‘risini ko‘rsating
 • Peyroni kasalligi etiologiyasi.
 • Peyroni kasalligi simptomlaridan noto‘g‘ri javobni ko‘rsating
 • Peyroni kasalligi konservativ davolash.
 • Peyroni kasalligi jarrohlik davolash usuli.
 • Peyroni kasalligi qaysi yoshda uchraydi:
 • Peyroni kasalligi uchrash chastotasi:
 • Peyroni kasalligining asosiy belgilari:
 • Peyroni kasalligida qanday holatlarda davolash choralari talab qilinmaydi
 • Peyroni kasalligi davomiyligi 1 yilgacha bo‘lganda konservativ davolash choralari
 • Peyroni kasalligi davomiyligi 1 ortik bo‘lganda jarrohlik amaliyotiga ko‘rsatma
 • Peyroni kasalligida jarrohlik davolash usullari
 • Peyroni kasalligida jarrohlik davolash usullari:
 • Peyroni kasalligida oqsil parda plikatsiyasiga ko‘rsatma:
 • Peyroni kasalligida oqsil parda plikatsiyasiga qarshi ko‘rsatma:
 • Peyroni kasalligida oqsil parda plikatsiyasiga asoratlari va kamchiliklari Peyroni kasalligida pilakchalarni kesib olish va korporoplastikaga ko‘rsatma
 • Peyroni kasalligida pilakchalarni kesib olish va korporoplastikaga qarshi ko‘rsatma
 • Peyroni kasalligida pilakchalarni kesib olish va korporoplastika asoratlari
 • Erektil disfunksiyaga to‘g‘ri ta’rif bering:
 • disfunksiyaning asosiy formalarini ko‘rsating:
 • Psixologik epektil disfunksiyaga olib keluvchi sabablar?
 • epektil disfunksiyaga olib keluvchi sabablar?
 • Erektil disfunksiya diagnostikasida ahamiyatga ega tekshirishlarni ko‘rsating:
 • Qaysi yoshdagi erkaklarda psixologik erektil disfunksiya ko‘prok uchraydi?
 • Qaysi yoshdagi erkaklarda organiq erektil disfunksiya ko‘prok uchraydi?
 • Quyidagi patologik holatlardan qaysi biri ko‘pincha erektil disfunksiya sifatida noto‘g‘ri tashxis kuyiladi:
 • Tungi jinsiy olat tumessensiyasini baholashdan maqsad?
 • Erektil disfunksiya diagnostikasida kavernoz tanachalarga yuboriladigan vazoaktiv ppepapatlarni ko‘rsating:
 • Erektil disfunksiyada ultpatovushli doplepogpafiya bilan penil-bpaxial indeksni baholashning maqsadi?
 • Kavepnozometpiya o‘tkazishdan maqsad?
 • Kavepnozogpafiya o‘tkazishdan maqsad?
 • Erektil disfunksiyani davolashda qo‘llaniladigan usullarni ko‘rsating:
 • Kavernoz tanachalar ichiga vazoaktiv moddalarni yuborishdan maqsad?
 • Venoz tomirlarni boglash operatsiyalariga ko‘rsatmani aniqlang:
 • Priapizmda erektil disfunksiya kelib chiqish mexanizmi:
 • Keltirilgan hamma ma’lumotlar siydik tanosil a’zolaridagi og‘riqlar uchun xos:
 • Ko‘rsatilgan siydikni tutaolmaslik turlarinig qaysi bittasi boshlang‘ich stadiyalarida dorilar bilan davolanadi?
 • Keltirilgan fikrlardan qaysi biri to‘g‘ri?
 • Siydik a’zolarini fizikal (ob’ektiv) tekshiruvlarga taaluqli quyidagi ma’lumotlardan:
 • Olatning patologik o‘zgarishlariga taaluqli keltirilgan ma’lumotlardan:
 • Yorg‘oq a’zolari kasalliklariga taaluqli ko‘rsatilgan ma’lumotlardan:
 • “Siyish kundaligi” ni tekshirishdan maqsad:
 • IPSS (prostata bezi kasalliklari simptomlarining ifodalanish darajasi) tizimi bo‘yicha simptomlar ballarini hisoblashdan maqsad:
 • Bel sohasining yuqorigi chegarasini ko‘rsating
 • Bel sohasining pastki chegarasini ko‘rsating
 • Bel sohasining medial (ichki) chegarasini ko‘rsating
 • sohasining lateral (tashqi) chegaralarini ko‘rsating
 • Qorin orqasi bo‘shlig‘ining yuqorigi chegarasini ko‘rsating
 • Qorin orqasi bo‘shlig‘ining lateral (tashqi) chegarasini ko‘rsating
 • Buyraklar va buyrak usti bezlari qorin orqasi bo‘shlig‘ining qaysi qismida joylashgan?
 • O‘ng buyrak normada suyaklarga nisbatan kaerda joylashgan?
 • Chap buyrak normada suyaklarga nisbatan kaerda joylashgan?
 • Normada kattalarda buyraklarning o‘rtacha o‘lchamlari qanday?
 • Buyraklar qaysi nerv chigallari bilan innervatsiyalanadi?
 • Leto uchburchagi qaerda joylashgan?
 • Qovuq qaysi arteriyalar orqali qon bilan ta’minlanadi?
 • Prostata bezi qaysi arteriyalar orqali qon bilan ta’minlanadi?
 • Filtratsiya jarayoni nefronning qaysi qismida amalga oshiriladi?
 • Kalava filtratsiyasi tushunchasining mohiyatini aniqlang
 • Ultrafiltratsiya jarayoni nimaning hisobiga amalga oshiriladi?
 • Naychalar reabsorbsiyasi tushunchasining mohiyatini aniqlang
 • Nefronning qaysi qismida majburiy reabsorbsiyasi amalga oshadi?
 • Fakultativ peabsopbsiya tushunchasining mohiyatini aniqlang
 • Buyrak yukstaglomerulyar apparatining (YuGA) asosiy funksiyasini aniqlang
 • Buyraklarning organizmdagi kislotali-ishqoriy muvozanatni boshqarish mexanizmini aniqlang
 • Glyukoza nefronning qaysi qismida reabsorbsiyalanadi?
 • Natriy nefronning qaysi qismida reabsorbsiyalanadi?
 • Buyrakning chiqarish naychalaridan buyrak kosachalariga, so‘ngra jomiga siydikni chiqarish mexanizmi qanday amalga oshiriladi?

 

Xirurgiya yo‘nalishidagi mutaxassisliklar bo‘yicha

klinik ordinatorlarga savollar

 

 1. Oshqozonning qaysi operatsiyasidan so‘ng postgastrorezeksion sindrom rivojlanishi mumkin?
 2. Exinokokkoz etiologik faktorini ko‘rsating.
 3. Asoratlangan o‘pka exinokokkini radikal davolash usuli.
 4. Magistral o‘t yo‘llariga exinokokk kistasini yorilishiga xarakterli simptomlar.
 5. Quyidagilardan o‘pka exinokokozida ko‘p uchraydigan asoratni ko‘rsating.
 6. Xoledoxolitiaz bu…
 7. Xoledoxolitiazda aniq ma’lumotni beruvchi diagnostic usulni ko‘rsating
 8. Xoledoxolitiazning asosiy klinik belgilarini ko‘rsating
 9. Mexanik sariqlikni sabablarini ko‘rsating
 10. Xoletsistektomiyadan so‘ngi sindrom sabablariga nima kirmaydi
 11. Portal gipertenziya deganda nimani tushunasiz?

12.Portal gipertenziyani klinik belgilarini ko‘rsating.

 1. Portal gipertenziyada nechta blok farqlanadi

14.Normal portal bosimni ko‘rsating.

15.Portal gipertenziyada eng samarali operatsiyani ko‘rsating.

16.Jigar sirrozidagi radikal operatsiyani ko‘rsating

17.Qizilo‘ngach venalaridan qon ketishda asosiy konservativ to‘xtatish usuli

 1. Qizilo‘ngach kengaygan venalaridan qon ketganda bajariladigan optimal
 2. O‘pka abssessi rivojlanishiga qanday sharoit sababchi emas?

20.Qancha muddatdan so‘ng o‘tkir abssess surunkali xisoblanadi

21.O‘tkir o‘pka abssessi kechishida nechta davr farqlanadi?

22.O‘tkir o‘pka abssessini surunkali formaga o‘tishiga sababchi emas.

 1. O‘tkir o‘pka abssessini asosiy davolash usulini kursating.

24.Bronxoektazlar o‘pkaning qaysi qismida ko‘proq kuzatiladi

25.O‘pka polikistozida asosiy diagnostic usul qaysi?

26.Bronxoektatik kassalikda “baraban tayoqchalari” simptomi rivojlanishini sababini ko‘rsating.

27.Bronxoektatik kasalligida xal qiluvchi diagnostic usul

28.O‘tkir abssessda “plevra ishqalanish shovqini ”kachon bo‘lishi mumkin?

29.Qancha vaqtgacha plevra empiyemasi o‘tkir xisoblanadi?

30.Qanday empiyema ikkilamchi xisoblanmaydi?

31.Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik borligi xaqidagi belgilar

32.Plevra empiyemasida xal qiluvchi diagnostik usul

33.Erkin plevra empiyemasidagi tipik punksiya joyini ko‘rsating.

34.Byulau usuli bu…

35.O‘tkir empiyemani surunkaliga utishiu chun zarur bo‘lmagan sharoitlarni ko‘rsating.

36.Ko‘ks oralig‘ini chegaralarini ko‘rsating.

37.Ayrisimon bez qayerda joylashganligini ko‘rsating.

38.Qizilo‘ngach qayerda joylashgan?

39.Ko‘krak limfa yo‘li ko‘ks oralig‘ining qaysi soxasida joylashgan?

40.Ko‘ks oralig‘i nevrinomalari nerv elementlaridan kelib chiqqan bo‘lib ko‘proq ko‘ks oralig‘ining qaysi soxasida joylashgan?

41.Timoma ko‘proq qayerda uchraydi?

42.Lerish sindromiga xarakterli bemor shikoyatlarini ko‘rsating.

43.Lerish sindromida aniq diagnoz kuyishga imkon beruvchi diagnostic usul qaysi?

44.Qorin aortasi okklyuziyasiga olib keluvchi ko‘p uchraydigan sabab  ko‘rsatilgan javobni belgilang.

45.Qorin aortasi okklyuziyasida oyoqdagi arterial bosim qanday o‘zgaradi?

46.Qorin aortasi o‘tkazuvchanligini tiklash uchun qanday amaliyot bajariladi?

 1. Aorta koarktatsiyasida yelka arteriyasidagi pulsatsiya qanday bo‘ladi?

48.Aorta koarktatsiyasida qisilish odatda qaysi qismda joylashadi?

49.Koarktatsiyani infantile yoki bolalar turi qanday vaziyat bilan qo‘shilib keladi.

50.Nospetsifik aortaarteriitda bemorlar o‘limiga olib keluvchi asosiy sababni ko‘rsating.

51.Nospetsifik aorta arteriitga qanday symptom xarakterli?

 

 1. Qorin aortasi terminal qismi aterosklerozlanishi ko‘pincha qaysi sindromga xos?

53.Quyidagi sanalgan yurak nuksonlarining qaysi biri “ko‘k nuqson” guruxiga kiradi?

54.Ochiq arterial yo‘lga xarakterli shovqinni ko‘rsating.

55.Qaysi tug‘ma yurak nuqsonida kichik qon aylanish doirasida gipervolemiya kuzatiladi?

 1. Qaysi yurak nuqsonida gemoglobin mikdori 200 g/l dan ko‘p bo‘lishi mumkin?
 2. Mitral klapan stenoziga quyidagilardan qaysi biri xarakterli?
 3. Qaysi nuqsonda arterial bosim 150/0 mm. sim. ust. bo‘lishi mumkin?
 4. Paradoksal disfagiya qanday xolatlarda kuzatiladi?

60.Kardiospazmning rentgenologik simptomatikasiga hos bo‘lmagan belgi.

 1. Rentgenologik diafragma yuqoriga ko‘tarilishi qaysi xolat uchun xarakterli?
 2. Fallo tetradasiga xos bo‘lganini belgilang.
 3. “Ochik arterial yo‘l” ni auskultativ belgisini ko‘rsating.
 4. Mitral yetishmovchilikda auskultativ manzara nima hisobiga hosil bo‘ladi?
 5. Mitral stenozning qaysi asorati operatsiyaga qarshi ko‘rsatma xisoblanadi?
 6. O‘pka gipertenziyasi rivojlanishida mitral yetishmovchilik uchun xarakterli EKG belgilarini ko‘rsating.
 7. Blelok-Tausin operatsiyasida qaysi qon tomirlar orasida anastamoz xosil qilinadi?
 8. Qorin bo‘shlig‘i a’zolarining diafragma to‘sh-qovurg‘a soxasidagi tirqish orqali ko‘krak qafasiga chiqishi nima deb ataladi?
 9. Yolgon diafragmal churralar bu:
 10. Diafragma relaksatsiyasi deganda nima tushuniladi?
 11. Paraezofagal churrali bemorlarning asosiy shikoyatlarini ko‘rsating.
 12. Qizilo‘ngach kuyishining o‘tkir bosqichini klinik ko‘rinishi

73.Qizilo‘ngachni erta bujlash nechanchi sutkada boshlanadi?

 1. Kardia axalaziyasining simptomini aniqlovchi asosiy uzgarishni ko‘rsating.
 2. Divertikul joylashishiga ko`ra qanday turlarga bo‘linadi? (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating)
 3. Bifurkatsion divertikulni klinik kechishi qanday?
 4. O‘tkir o‘pka abssessi bu..

78.O‘pka to‘qimasining yiringli jarayon rivojlanishida aspiratsion mexanizmida nimani tushiniladi?

 1. O‘tkir o‘pka abssessi yorilganda asosiy rentgelogik simptomlarini ko‘rsating.

80.O‘pka gangrenasini asosiy rentgenologik simptomlari qaysilar?

81.O‘pka bilan birga ko‘pincha qaysi a’zo exinokokk bilan zararlanadi?

82.Asoratlanmagan o‘pka exinokokkini rentgenologik belgilarini ko‘rsating.

 1. O‘pka exinokokkida asosiy davolash taktikasi qanday?
 2. Plevra bo‘shlig‘iga exinokokk kistasining yorilishiga xarakterli klinik simptomlar (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating)
 3. Spontan pnevmotoraksga xarakterli rentgenologik belgilar.
 4. Mexanik sariqlikni sababi (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating)
 5. Mexanik sariqlik etiologiyasiga quyida berilganlardan qaysi biri xos emas?
 6. Mexanik sariqlikda kuzatiladigan bioximik o‘zgarishlarni ko‘rsating.

89.Qaytalanuvchi sariqlikni nima bilan tushuntirish mumkin

 1. Rezidual xoledoxolitiaz klinikasini belgilang.
 2. Postxoletsistektomik sindromni rivojlanishiga quyidagilardan qaysi biri xos emas?
 3. Mexanik sariqligi bor bemorni operatsiyadan oldingi davrga tayyorlashga quyida keltirilganlardan qaysi biri xos emas?

93.Peptik yarani retsidivi ko‘proq qaysi operatsiyadan so‘ng rivojlanadi?

 1. Zollinger-Ellison sindromi bu qanday triada?

95.Me’da operatsiyasidan keying kasalliklar tasnifi buyicha Demping sindromi qaysi guruxga kiradi?

 1. Olib keluvchi qovuzlok (sindrom privodyashey petli) sindromi bilan bemorga qanday davo o‘tkaziladi?
 2. Varikoz kasalligini 3 chi, dekompensatsiya, bosqichiga qanday klinik ko‘rinish xarakterli emas?

98.Delbe-Pertes sinamasi yordamida nimani aniqlash mumkin?

99.Varikoz kasalligi asoratiga nima xarakterli emas?

 1. Varikoz kasalligida ko‘rsatilgan davolash usullaridan qaysi birini qo‘llab bo‘lmaydi?
 2. Yuza venalar o‘tkir tromboziga qanday 3 simptom xos?
 3. Vena trombozi xosil bo‘lishida nima axamiyatga ega emas?
 4. Varikoz kasalligi qaysi kasallik bilan differensial diagnoz qilinmaydi:
 5. Obliteratsiyalovchi endarteritda ko‘p xollarda qaysi tomir zararlanadi?

105.Oyoqning surunkali ishemiyasini tipik belgilari (noto‘g‘risini ko‘rsating):

106.Lerish sindromiga xos bo‘lmagan simptom:

 1. Obliteratsiyalovchi endarterit bilan ko‘pincha kimlar kasallanadi?
 2. Takayasu sindromiga xos bo‘lmagan simptomni ko‘rsating
 3. O‘tkir ileofemoral trombozda shish tarqalishi qanday buladi?
 4. Pedjett-Shretter sindromi – bu:
 5. O‘tkir ishemiyani qaysi darajasida (Savel`ev bo`yicha) uvishish, sovish, paresteziya kuzatiladi:
 6. Trombolitik preparatga kiradi (noto‘g‘risini ko‘rsating):
 7. Konn sindromiga A/B kutarilishidan tashkari yana qanday symptom xarakterli:
 8. Vazorenal gipertenziyada aniq diagnostic usul:
 9. Buyrak usti bezini mag‘iz moddasi o‘smasi – bu:
 10. O‘tkir mezenterial trombozni klinik kurinishi (noto‘g‘risini ko‘rsating):
 11. Plevrani surunkali empiyemasini asosiy davolash usuli:
 12. Bronxoektaz kasalligini asosiy klinik simptomlarini ko‘rsating.
 13. Ko‘ks oralig‘ining yuqori qismida ko‘p uchraydigan o‘sma va kistalarni toping.
 14. Ko‘ks oralig‘ining oldingi yuqori qismida ko‘p uchraydigan o‘sma va kistalarni toping:
 15. Ko‘ks oralig‘ining orqa qismida ko‘p uchraydigan o‘sma va kistalarni toping:
 16. O‘tkir ishemiyani qaysi darajasida muskul kontrakturasi qo‘shiladi?
 17. Oyoq venalarini varikoz kengayishini asorati:
 18. Larrey uchburchagi qayerda joylashgan?
 19. Boxdalek uchburchagi qayerda joylashgan?
 20. Son arteriyasining okklyuziya simptomi (noto‘g‘risini ko‘rsating):
 21. Bilirubin qayerdan xosil bo‘ladi?
 22. Qizilo‘ngach venalarining varikoz kengayishida pituitrin qanday maqsadda qo‘llaniladi?
 23. Qizilo‘ngach kuyishidan uzoq vaqt o‘tgandan keying klinik ko‘rinish (noto‘g‘risini ko‘rsating):
 24. Reyno kasalligiga xos belgi:
 25. Yurakni «ko‘k» nuqsonlariga qanday nuqson kiradi:
 26. Lerish sindromi uchun xos bo‘lgan klinik kurinishni ko‘rsating.
 27. Oyoqlardagi tomirlarni obliteratsiyalovchi kasalligiga kirmaydi.
 28. Tomirlar obliteratsiyalovchi kasalligida qanday diagnostic usul qo‘llaniladi?
 29. Endarteriitni klinik formalarini ko‘rsating.
 30. Lerish sindromiga quyidagilarning qaysi biri xos emas?
 31. Lerish sindromida qanday operatsiya o‘tkazilmaydi?

138.Oyoq arteriyalarining aterosklerozi ko‘pincha kimlarda kuzatiladi?

139.Kritik ishemiyaga quyidagalardan qaysi biri taa’lluqli emas?

140.Quyidagilardan qaysi biri Reyno sindromiga sabab bo‘lishi mumkin?

 1. Quyidagilardan qaysi biri Reyno kasalligi sababi bo‘lishi mumkin?
 2. Aterosklerozni etiologic faktorlariga kirmaydi.
 3. Tomirlar obliteratsiyalovchi kasalliklarida qanday konservativ davo qo‘llaniladi?
 4. Yonbosh-son segmenti flebotromboziga quyida ko‘rsatilganlardan qaysi biri xos emas?
 5. Magistral arteriyalar o‘tkazuvchanligini o‘tkir buzilishiga quyidagilardan qaysi xarakterli emas?
 6. Pedjet-Shretter sindromiga xos emas:
 7. Angiotenzin-2 ni effect ta’siriga xarakterli bo‘lgan javob keltirilgan qatorni ko‘rsating.
 8. Varikoz kasalligi asoratiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 9. Qo‘l-oyoqlar o‘tkir arterial yetishmovchiligi uchun quyidagilardan qaysi biri xos emas:
 10. O‘mrovosti-qo‘ltiqosti venoz trombozi uchun quyidagilardan qaysi biri xos emas?
 11. Oyoqlarda venalarning birlamchi varikoz kengayishida radikal davo bu:
 12. Chuqur venalar trombozining jiddiy asoratini belgilang.
 13. Flebektomiyadan so‘ng nima tavsiya etilmaydi?
 14. Xomiladorlar ileofemoral venoz trombozida nima qilish zarur?
 15. Aorta anevrizmasini davolashning eng yaxshi usuli qaysi?
 16. Oyoqlar venasi flebotrombozida nima qilish mumkin emas?
 17. O‘tkir arterial trombozning asosiy sababi bo‘lib:
 18. Yuza venalar klapanlari yetishmovchiligini aniqlash uchun qaysi sinama
 19. Kommunikant venalar yetishmovchiligini aniqlashda qaysidan tashkari barcha sinamalar qo‘llaniladi?
 20. O‘pka arteriyalari tromboemboliyasi diagnostikasining ancha aniq usuli bo‘lib xisoblanadigan usul qaysi?
 21. Varikoz kasalligi rivojlanishini oldini olishda eng samarali usil bo‘lib xisoblanadi…
 22. Oyoqlardagi 2b darajadagi o‘tkir ishemiya uchun xos emas:
 23. Pastki kovak vena trombozining zamonaviy diagnostic usulini belgilang.
 24. Arterio-venoz oqma ko‘pincha nima natijasida xosil buladi?
 25. Varikoz kasalligi patogenezini asoslashda qaysi teoriya ko‘proq tan olinadi?
 26. Lerish sindromi ko‘pincha qaysi tomir tromboziga sabab bo‘lishi mumkin?
 27. Oblitirlovchi trombangitni 1-bosqichida ko‘rsatilgan:
 28. Varikoz kasalligini davolashning radikal usuli:
 29. Lerish sindromi – bu:
 30. Kichik teri osti venasi odatda joylashadi:
 31. Chukur venalar o‘tkazuvchanligini baxolashda quyidagi sinamadan foydalaniladi:
 32. Teri osti venalarini olib tas’halashga yo‘naltirilgan operatsiyalarga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 33. Posttromboflebitik sindromga xos emas:
 34. Aterosklerotik anevrizmalarni ko‘pincha joylashish joyini belgilang.
 35. Mezenterial tromboz xaqida o‘ylashga sabab bo‘luvchi belgilar:
 36. Oblitirlovchi trombangitning zamonaviy teoriyasi:
 37. O‘tkir venoz va arterial trombozni differensial diagnozida quyidagidan tashkari barchasi xisobga olinadi:
 38. Arteriyalar o‘tkir yetishmovchiligida yuzaga keluvchi plegiya va mushaklar kontrakturasida ishemiya darajasini ko‘rsating.
 39. Oyoqdagi 1b darajali o‘tkir ishemiya uchun quyida keltirilganlardan qaysi biri xos emas?
 40. Embolektomiya uchun zamonaviy asbobni ko‘rsating.
 41. O‘tkir arterial yetishmovchilikni davolash taktikasini tanlashda asosiy omil bo‘lib nima xisoblanadi?
 42. Oyoqlardagi rivojlanib boruvchi gangrenada qanday yo‘l tutish zarur?
 43. Lerish sindromida qorin aortasi ustida qanday tovush eshitiladi?
 44. Lerish sindromli bemorga xos shikoyatlarni ko‘rsating.
 45. Lerish sindromiga aniq tashxis koyishda eng demonstrative diagnostic usul qaysi?
 46. Qorin aortasi okklyuziyalovchi kasalliklarining asosiy sababchisi keltirilgan qatorni ko‘rsating.
 47. Qorin aortasi okklyuziyasida oyoqlarda arterial bosim qay xolatda bo‘ladi?
 48. Qorin aortasida normal o‘tkazuvchanlikni tiklash uchun bajariladigan muolajani ko‘rsating.
 49. Lerish sindromida oyoqlar ishemiyasining nechta darajasi mavjud?
 50. Agar Lerish sindromli bemor oyoq mushaklarida og‘riqsiz 200 m ortiq masofani bosib utsa…
 51. Irrigografiya qanday xolla diagnostikasida ma’lum axamiyatga ega:
 52. Retsidiv peptic yara uchrashi birinchi o‘rinda nimaga bog‘liq bo’ladi?
 53. Qaysi operatsiyadan keyin peptic yara xosil bo‘lishi extimolligi kam?
 54. Surunkali olib keluvchi qovuzloq sindromiga xos simptomlarni ko‘rsating.
 55. Yara kasalligi bor bemorda gastrinomani inkor etish uchun diagnostikani nimadan boshlash kerak?
 56. Agastral asteniya uchun xarakterli simptomlarga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 57. Agastral anemiya uchun xarakterli simptomlarga qaysi qatorda keltirilgan javob kirmaydi?
 58. Me’da operatsiyasidan keying qaysi kasallik qayta operatsiya talab qiladi?

199.Rezus faktorni birinchi bo‘lib qaysi olim ochgan:

200.Agglyutinogen A va V qaysi antigen sistemaga kiradi:

 1. Birinchi bo‘lib 1926 yili standart zardoblarni kim ixtiro qilgan:

202.Qon guruhini aniqlash uchun necha seriya zardoblar kerak:

203.Kesishma usulida qon guruhini aniklash uchun nimalar kerak:

204.Birinchi guruh 0(1) qon potensial xavfli  nima uchun:

205.Gemagglyutinatsiya reaksiyani baholash necha minutdan so‘ng o‘qiladi:

206.Agglyutinatsiya reaksiyasi barcha zardoblarda kuzatilmasa qon nechanchi guruhga mansub:

207.Agglyutinatsiya reaksiyasi 1, 2, 3 guruh zardoblarda kuzatilsa qon nechanchi guruhga mansub:

208.Agglyutinatsiya reaksiyasi 1 va 3 zardoblarda kuzatilsa qon nechanchi guruhga mansub:

209.Agglyutinatsiya reaksiyasi 1 va 2 zardoblarda kuzatilsa qon nechanchi guruhga mansub:

210.Agglyutinatsiya reaksiyasi 1, 2, 3, 4  zardoblarda kuzatilsa qon nechanchi guruhga mansub:

211.Qon quyish bu:

 1. 6 minutdan so‘ng agglyutinatsiya reaksiyasi 1 va 3 zardoblarda sust kuzatilsa qon nechanchi guruhga mansub:

213.To‘g‘ridan to‘g‘ri qon quyish emas:

214.Autogemotransfuziya-bu:

215.Reinfuziya bu:

216.Massiv gemotransfuzion sindromga xos:

217.Qon almashtirish maqsadida qon quyishning vazifasi:

218.Qon quyishga mutloq ko‘rsatma bo‘lganda nima qarshi ko‘rsatma bo‘lishi mumkin:

219.Qon qonservanti sitrat natriyni asoratini oldini olish uchun quyiladi:

220.Reinfuziya qachon qilinadi:

221.Urgent xirurgiyada individual moslikni aniklash uchun resipientni zardobini olishni iloji bo‘lmasa qanday sinama orqali donor va resipient qonini mosligi aniqlanadi:

221.Suyakga qon quyishda qaysi ignadan foydalilanadi

222.Qon preparatlariga kiradi:

223.Gemodinamik preparatlarga kiradi

224.O‘tkir anemiyada quyish tavsiya etiladi:

225.Nur kasalligida qo‘llash maqsadga muvofiq:

226.Nativ zardobni yaroqliligi muddati:

 1. O‘tkir spesifik xirurgik infeksiyaga xos :

228.Klastridiy keltirib chikaruvchi kasallik

229.Anaerob spora xosil kiluvchi mikroorganizmlarga kiradi

230.Spora xosil kilmaydigan anaeroblarga kiradi

231.Soch xaltasini yiringli yallig‘lanishi bu:

232.Soch follikuli, yog bezi va atrofidagi to‘qimani o‘tkir yiringli nekrotik yallig‘lanishi bu:

233.Bir necha soch xaltalari, yog‘ bezlari.atrofidagi teri va teri osti yog‘ qavatini tarkalgan o‘tkir yiringli nekrotik yallig‘lanishi bu: 

234.Karbunkul qo‘zg‘atuvchisi

235.Apokrin ter bezlarini  yiringli yallig‘lanishi bu:

236.To‘qimalardagi  chegaralangan yiringli yallig‘lanish

237.To‘qimalarni chegaralanmagan yiringli yallig‘lanishi bu:

238.O‘tkir isheorektal paraproktit davosi  

239.O‘tkir paraproktit kuzvgatuvchisi ko‘pincha

240.Paraproktitni kesishda qanday kesma kilinadi:

241.Quloq oldi bezini yiringli yallig‘lanishi bu:

242.O‘tkir laktatsion yiringli mastit ko‘pincha kimlarda bo‘ladi:

243.Mastit infiltrativ boskichida qanday davo kilinadi:

244.Vena devorini yallig‘lanishi bu: 

245.Vena devorini bir vaqtda tromb xosil qilishi bilan yallig‘lanishi bu:

246.Qo‘l barmoqlari to‘qimalarini yiringli yallig‘lanishi  bu:

247.barmoq barcha to‘qimalarini yiringli yallig‘lanishi bu:

248.Suyak  ichi Brodi abssessi  bu:

249.Qorin pardasining parietal va visseral varaqlarining  mahalliy belgilari va intoksikatsiya bilan kechuvchi yallig‘lanishi bu:

250.Umumiy yiringli infeksiya bu:

251.Asboblar quruq bug‘li sterilizatorda necha darajada sterillanadi:

252.Jarroh qỹlining S-4 eritmasida tozalanishi necha min. davom etadi:

 1. Qon ketish sababini belgilang (eng tỹliq javobni tanlang:

254.Qaysi tasnif qon ketishning hamma kỹrinishlarini ifoda etadi:

255.Paydo bỹlish vaqtiga kỹra qon ketish bỹladi:

256.Gematoma nima:

257.Quyidagilardan qaysi biri qon ketish rivojlanishida xavfliroq (tỹliq javobni belgilang.

258.Ma’lum vaqtli gemostaz amalga oshiriladi

259.Taloq yorilishida mutloq gemostazni kỹrsating

260.Umumiy uyqu arteriyasining jarohatida mutloq qon tỹxtatish metodi

261.Shok fazalarini ayting

262.Algoverning shok indeksi – bu:

263.Algover shokining indeksi normada teng

264.Algoverning shok indeksi 1 bỹlsa, qon ketish hajmi bỹladi

265.Antiseptika – bu: ..

266.Antiseptika turlari:

267.Jarroh qỹlining S-4 eritmasida tozalanishi necha min.davom etadi:

268.Avtoklavda 2 atm.bosimi ostida xirurgik asboblarni sterillash vaqti:

269.S-4 preparatining asosiy komponentlari nima:

270.Quruq bug‘li shkaflarda quyidagi sterilizatsiya rejimi qỹllaniladi:

271.Oksidlovchilarga kiradi :

272.Hayvonlarning proteolitik fermentlari:

273.Aseptika – bu:

274.Antiseptika – bu:

275.Premedikatsiya maqsadi:

276.Gemotoraks nima:

277.Gemotoraks turlari:

278.Pnevmotoraks – bu:

279.Pnevmotoraks turlari:

280.Qon ketish deb aytiladi (to‘liq javobni belgilang):

281.Qonservatsiyalangan qon quyishda sitrat shokini oldini olish uchun qo‘llaniladi:

282.Quyidagilardan qaysi birini sterilizatsiyadan sỹng Lyugol eritmasida saqlash lozim:

283.Klinikaga bemor qorinni yopiq shikastlanishi bilan keltirildi. Kelgan bemor qorin bo‘shlig‘ida ichki qon ketish simptomlari mavjud Operatsiya jarayonida jigarning o‘ng bo‘lagini oldingi yuzasida 6x3x4 sm o‘lchamdagi yorilish borligi aniqlandi.

Jigar jarohatiga qanaqa chok qo‘yasiz va qorindagi 2 litr qonni nima qilasiz:

284.Barmoq distal falangasining teri osti panaritsiysida qanday kesma bajariladi:

285.Pay panaritsiysi uchun xos:

286.Suyak panaritsiysida kasallik boshlangandan qancha muddatdan so‘ng  rentgenologik o‘zgarishlar paydo bo‘ladi:

287.Panaritsiyni ochishda novokainning qanday eritmasini qo‘llash maksadga

muvofik:

288.Panaritsiy deb ataladi:

289.Panaritsiy ko‘proq uchraydi:

290.Teri panaritsiysida jarayon kechadi:

291.Teri panaritsiysida operatsiya tugallanadi:

292.Teri osti panaritsiysida jarayon kechadi:

293.Teri osti panaritsiysida operatsiyaga ko‘rsatma bo‘lib xazmat kiladi:

294.Teri osti panaritsiysini operatsiya qilishda anesteziyaning turi:

295.Pay panaritsiysi deb ataladi:

296.Suyak panaritsiysi bu:

297.Tirnoq osti panaritsiysida yiring to‘planadi

298.Paronixiy bu:

299.Pandaktilit bu:

300.Birlamchi jarroxlik ishlovi nima:

301.Birlamchi jarrohlik ishlovi antiseptikaning qaysi turiga mansub:

302.Birlamchi jarrohlik ishloviga qarshi ko‘rsatmani aniqlang.

303.Birlamchi jarrohlik ishloviga qarshi ko‘rsatmalar

304.Mexanik antiseptikani aniqlang.

305.Birlamchi kechiktirilgan chok qo‘yishga sabab zaruriyat.

306.Qanday jarohat tezroq bitadi:

307.Jarohatni ikkilamchi chok qo‘yish uchun qanday tayyorlash kerak:

308.Jarohatning qaysi turida qon ketishi intensiv bo‘ladi:

309.Jarohatning ochilib turish darajasi nima bilan bog‘lik:

310.Proteolitik fermentlar nima maqsadda qo‘llaniladi:

311.Yiringli jarohatni xirurgik davolash prinspi.

312.Kesilgan jarohatga xos xususiyatlar

313.Sanchilgan jarohatga xos xususiyatlar

314.Birlamchi jarrohlik ishlovi berilgan jarohat qanday tugatiladi:

315.Fermentlarning jarohatga ta’siri.

316.Ochiq jarohatning lotincha nomini ayting

317.Jarohatni bitish turlarini ko‘rsating

318.Appendektomiyadan so‘ng jarohat yiringladi, jarohatda yiringli nekrotik massalar bor, jarohat jarayonini qaysi fazasi:

319.Jarohatning yallig‘lanish fazasida qanday bog‘lam qo‘yish kerak.

320.Bemorda jarohat qip qizil granulyatsiya bilan qoplangan 5×5 sm kattalikda. Bu jarohatni qaysi fazasi?

321.Bemorda jarohati qip-qizil granulyatsiya bilan qoplangan. Qanday bog‘lam qo‘yish kerak?

322.Tana xo‘l gangrenasini klinik ko‘rinishlariga kirmaydi:

323.Kuchli intoksikatsiya va yuqori temperatura bilan ifodalangan qo‘l-oyoqlarning ho‘l gangrenasini davolashni eng qulay choralarini ko‘rsating:

324.Trofik yara sabablarini ko‘rsating:

325.Ichakni labsimon yara teshigini davolash usulini ko‘rsating:

326.Pandaktilitni davolash:

327.Flegmona bu:

328 .Flegmona ko‘pincha kuzatiladi:

329.Pay panaritsiysi uchun xos:

330.Og‘iz shillik qavatini og‘riqsizlantirish uchush qaysi preparat qo‘llaniladi:

331.Novokain eritmasi bilan paranefral blokadasi qilishni taklif kilgan olim:

332.Efir narkozining qaysi boskichida chuqur uyqu boshlanadi:

333.Jarroxlik klinikasiga oshkozonning teshilgan yarasi diagnozi bilan 40 yoshli bemor keltirilgan. Operatsiya jarayonida oriksizlantirishning qaysi turini qo‘llash kerak:

334.Jarroxlik klinikasiga katta laktatsion yirigli mastit diagnozi bilan 20 yoshli bemor keltirilgan. Og‘riqsizlantirishning qaysi turini qo‘llash kerak:

335.Dumba sohasidagi abssessni ochishda og‘riqsizlantirishning qaysi turini qo‘llash maksadga muvofik:

336.O‘tkir appenditsit bilan kelgan 25 yoshli bemor novokainni ko‘tara olmaydi. Qaysi  og‘riqsizlantirish bilan uni operatsiya qilish mumkin:   

337.Son, yelka suyagi chiqishini to‘g‘rilashda og‘riqsizlantirishni ratsional turlarini ko‘rsating.

338.Koagulopatiyaga kiradi:

339.Eritrotsitlarda rezus-faktorni qaysi metod bilan aniqlanadi:                                    

340.Qon quyishda yuqadigan kasalliklar bu:

341.Qon guruhini kesishma usuli bilan aniqlashga kerak:

342.Birinchi guruh 0(1) qon potensialno xavfli,  nima uchun?

343.Donor qon guruhini aniqlash uchun kerak

344.Rezus qonflikt nima?

345.To‘g‘ridan to‘g‘ri emas qon quyish nima

346.Autogemotransfuziya-bu:

347.Reinfuziya bu:

348.Massiv gemotransfuzion sindromga xos:

349.Qon almashtirish maqsadida qon quyish vazifasi:

350.Qon quyishga mutloq ko‘rsatma bo‘lganda nima qarshi ko‘rsatma bo‘lishi mumkin:

351.Qon qonservantidagi sitrat natriyni asoratini oldini olish uchun quyiladi:

352.Reinfuziya qachon qilinadi:

353.Qaysi preparatlar antianemik preparatlar guruhiga kiradi?

354.Qon va qon o‘rnini bosuvchilar quyishga ko‘rsatma (noto‘g‘ri javobni ko‘rsating):

 1. Tromboemboliyani profilaktikasi uchun shart emas:

356.Qon guruhini aniqlash uchun kerak bo‘ladi:

357.Bilvosita qon quyishga kiradi:

358.Autogemotransfuziya deyiladi:

359.Reinfuziya deyiladi:

360.Massiv gemotransfuzion sindrom alomatlariga xos:

361.Qonni almashtirishni asosiy maqsadiga kiradi:

362.Sitrat natriy asoratini oldini olishda qo‘llaniladi:

363.O‘tkir yiringli xirurgik infeksiyaga kiradi:

364.Surunkali spesifik xirurgik infeksiyaga kiradi:

 1. Yaradorda gipovolemik shokning birinchi darajasi aniqlandi, yaradorga quyilishi zarur bo‘lgan qon hajmi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.
 2. Yaradorda gipovolemik shokning ikkinchi darajasi aniqlandi, yaradorga quyilishi zarur bo‘lgan qon hajmi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.
 3. Yaradorda gipovolemik shokning uchinchi darajasi aniqlandi, yaradorga quyilishi zarur bo‘lgan qon hajmi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.
 4. 0,5 litrgacha bo‘lgan o‘tkir qon yo‘qotishda infuzion-transfuzion terapiyani aniqlang.
 5. 1 litrgacha bo‘lgan o‘tkir qon yo‘qotishda infuzion-transfuzion terapiyani aniqlang.
 6. 1,5 litrgacha bo‘lgan o‘tkir qon yo‘qotishda infuzion-transfuzion terapiyani aniqlang.
 7. 2 litrgacha bo‘lgan o‘tkir qon yo‘qotishda infuzion-transfuzion terapiyani aniqlang.
 8. Yopiq sinishlarning klinik belgilari ko‘rsatilgan qatorni toping.
 9. Son suyagi singanda transport immobilizatsiya uchun foydalanadigan tabel vositalari.
 10. Oyoq qo‘llarning sinishlarida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish tartibi qanday?
 11. Yelka suyagi singanda transport immobilizatsiya uchun foydalanadigan tabel vositani ko‘rsating
 12. Diterixs shinasi necha qismdan tashkil topgan?
 13. Tos suyagini ko‘ndalang yo‘nalishda yonbosh suyagi sohalarida siqib ko‘rilganda singan sohada og‘riq paydo bo‘lishi qanday simptom deyiladi?
 14. Tos suyaklari sinishi necha tipga bo‘linadi?
 15. Og‘ir chanoq jaroxatlarida qanday anesteziyasi o‘tkaziladi?
 16. Chanoq xalqasi old qismi sinishlarida qanday simptom kuzatiladi?
 17. Birinchi vrachlik yordami etapida chanoq va chanoq a’zolari jangovar jaroxati bilan qabul qilinganlar necha guruxga saralanadi?
 18. Chanoq a’zolari jangovar jaroxatida brigada tibbiyot punktida bajariladigan amaliy ko‘nikmani ko‘rsating.
 19. Yorg‘oq va moyakning jangovar jaroxatlarida oraliqqa qanday bog‘lam qo‘yiladi?
 20. Kim birinchi bo‘lib tos jarohatlarini alohida ajratib ko‘rsatgan?
 21. Kim tomonidan birinchi bo‘lib tos jarohatlarida aktiv jarrohlik taktikasi qo‘llanilgan?
 22. Siydik pufagi qorin parda ichida yorilganda sistografiyadagi belgilar
 23. Siydik pufagi qorin parda tashqarisida yorilganda sistografiyadagi belgilar
 24. Siydik kanali yaralanganda uretrografiyadagi belgilar
 25. Siydik pufagi qorin parda ichida yorilganda bajariladigan amaliyot
 26. Siydik pufagi qorin parda tashqarisida yorilganda bajariladigan amaliyot
 27. Siydik kanali yaralanganda bajariladigan amaliyot
 28. Tos suyaklarining beqaror (nestabilnie) sinishlarida laparotsentez qaysi sohada amalga oshiriladi?
 29. Jang maydonida chanoq jarohati olgan bemorlarni qanday holatda olib chiqariladi?
 30. Baqa holati bu qaysi suyakning sinishidan darak beradi?
 31. Sizningcha jarohatlanganda qoqsholga qarshi zardob yuborish shartmi?
 32. Qoqshol yuqish yo‘llarini toping?
 33. Son suyagi va katta boldir suyaklari sinib noto‘g‘ri bitishi nimalarga olib keladi?
 34. Agar immobilizatsiya uchun shinalar topilmasa, qanday immobilizatsiya qilinadi?
 35. Kaysi suyakka qon o‘rnini bosuvchi suyuqliklar yuborish qulay va ko‘proq qo‘llaniladi?
 36. Kuyishning IIIA va IIIB darajasiga taxmin bo‘lsa ularni ajratish uchun qanday sinamadan foydalanamiz?

 

Xirurgiya yo‘nalishidagi mutaxassisliklar bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun HDJ savollar to‘plami

 

 1. “Shok indeksi” (Algover) bo‘yicha yo‘qotilgan qon hajmini xisoblash to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.
 2. Qon ketishni vaqtincha to‘xtatish usullari ko‘rsatilgan qatorni toping:
 3. Qon ketishni batamom to‘xtatish usullari ko‘rsatilgan qatorni toping:
 4. Qon to‘xtatuvchi jgut (turniket) qancha vaqtga qo‘yiladi?
 5. Harbiy-dala jarrohligi tarixida qon to‘xtatuvchi jgut asoschisi kim?
 6. Algover indeksi normada teng?
 7. Harbiy dala jarrohligi asoschisi kim?
 8. Kim birinchi bo‘lib urush vaqtida efir narkozini qo‘llagan?
 9. Meditsina tarixida qaysi jarroh birinchi bo‘lib gipsli bog‘lamni kashf qilgan va amaliyotda qo‘llagan?
 10. Urush vaqtida yaralanganlarni bosqichli davolash tizimini taklif etgan jarroh kim?
 11. Tibbiy evakuatsiya bosqichlarida ko‘rsatiladigan tibbiy yordam turlari nechta?
 12. Qoqsholga qarshi anatoksin qilish qaysi yordam turida amalga oshiriladi?
 13. Jang maydonidan yaradorlarni olib chiqish qaysi bosqichda amalga oshiriladi?
 14. Standart narvonsimon va fanerli shinalar (B-2 komplekti) bilan transport immobilizatsiyasini amalga oshirish qaysi tibbiy yordamda amalga oshiriladi?
 15. Plevra bo‘shlig‘ini punksiya qilish amaliyoti tibbiy yordamning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?
 16. Birinchi vrachlik yordami.
 17. Yaradorlarni bosqichma-bosqich davolashning birinchi bosqichi.
 18. Vrachgacha yordam kim tomonidan ko‘rsatiladi?
 19. Birinchi vrachlik yordami o‘z ichga oladi?
 20. Nafas o‘tkazuvchanligini tiklash.
 21. Ekstenzion stol qachon ishlatiladi?
 22. Infeksion asoratlar.
 23. 23. Mahalliy yallig‘lanishning klassik 5 belgisi.
 24. Intensiv gaz hosil qilish xususiyatiga ega bo‘lgan kuchli nekrotoksik va gemotoksik toksinlarni chiqaruvchi anaerob infeksiya turini ko‘rsating.
 25. To‘qimalarda tez tarqaluvchi shishni chaqiradigan xususiyatga ega anaerob infeksiya turini ko‘rsating.
 26. Proteolitik fermentlar chiqarib atrof to‘qimalarning tez erishiga olib keladigan xususiyatga ega anaerob infeksiyalar.
 27. To‘qimalarda gaz hosil qilish, shish va to‘qimalarning chirishli parchalanishini chaqiradigan xususiyatga ega anaerob infeksiyalar.
 28. Anaerob infeksiya gumon qilingan yaradorlarga qaysi instrumental tekshiruv usuli buyuriladi?
 29. Anaerob infeksiyaning rivojlanishida qanday davolash usuli qo‘llaniladi?
 30. Qoqshol tayoqchasi ishlab chiqaradigan toksinlar.
 31. Qoqshol kasalligining klinik belgilariga kiradi?
 32. Qoqshol kasalligining og‘ir darajasida bemorda quyidagi xarakterli alomatlar yuzaga keladi:
 33. Qoqshol kasalligining og‘ir darajasida bemorda quyidagi xarakterli alomatlar yuzaga keladi:
 34. Qoqshol kasalligini profilaktikasi.
 35. Birlamchi infeksion o‘choq mavjud bo‘lib, qonda bakteriyemiya aniqlanib, tizimli yallig‘lanishga javob sindromi bo‘lsa qanday kasallik yoki sindrom tasdiqlanadi?
 36. Bir yoki bir necha organlar yoki tizimlar disfunksiyasi (yetishmovchiligi) rivojlanishi bilan kechuvchi sepsis?
 37. To‘qimalar perfuziyasining keskin pasayishi bilan kechuvchi, og‘ir infeksion kasallikning hayotga xavf soluvchi asorati?
 38. Sepsisning kechishida nechta davr ajratiladi?
 39. Sepsisning kechishida birinchi davri.
 40. Sepsisning kechishida ikkinchi davri.
 41. Sepsisning kechishida uchinchi davri.
 42. Yopiq sinishlarning klinik belgilari.
 43. Son suyagi singanda transport immobilizatsiya uchun foydalanadigan tabel vosita.
 44. Oyoq-qo‘llarning sinishida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish tartibi.
 45. Yelka suyagi singanda transport immobilizatsiya uchun foydalanadigan tabel vosita.
 46. Og‘ir chanoq jarohatlarida qanday anesteziya o‘tkaziladi?
 47. Yorg‘oq va moyakning jangovar jarohatlarida oraliqqa qanday bog‘lam qo‘yiladi?
 48. Jarohatlanganda qoqsholga qarshi zardob yuborish shartmi?
 49. Qoqshol qo‘zg‘atuvchisi.
 50. Qoqshol yuqish yo‘llari.
 51. Son suyagi va katta boldir suyaklari sinib noto‘g‘ri bitishi nimalarga olib keladi?
 52. Agar dala sharoitida immobilizatsiya uchun shinalar topilmasa, qanday immobilizatsiya qilinadi?
 53. Travmatik shokda nechta davr farqlanadi?
 54. Travmatik shok davrlarini ko‘rsating.
 55. Yaradorda ochiq pnevmotoraks klinikasi kuzatilmokda, birinchi yordam nimadan iborat?
 56. Vishnevskiy usuli bo‘yicha bo‘yin vagosimpatik blokadasi to‘g‘ri bajarilganda Bernar-Gorner sindromi belgilarini ko‘rsating?
 57. Ochiq pnevmotoraksda okklyuzion bog‘lam qaysi davolash bosqichida qo‘yilishi kerak?
 58. Vishnevskiy usuli bo‘yicha bo‘yin vagosimpatik blokadasi qilinganda qaysi nerv tolasiga ta’sir etadi?
 59. Aglyutinogen qonning qaysi qismida bo‘ladi?
 60. Aglyutinin qonning qaysi tarkibiy qismida bo‘ladi?
 61. Qon quyishdan oldin o‘tkaziladigan tadbirlar.
 62. Qon quyilgandan keyin uchrashi mumkin bo‘lgan holat?
 63. Gemotransfuzion shok davosida quyidagi qaysi gurux preparatlari yuboriladi?
 64. Bemorning seroz bo‘shliqlarida yig‘ilgan qonni operatsiya vaqtida o‘ziga quyish bu?
 65. To‘qimalar ichida qon yig‘ilishi bu?
 66. Qonning shaklli elementlariga kirmaydi?
 67. Qon reinfuziyasiga qarshi ko‘rsatmalar.
 68. Davom etuvchi ichki qon ketishida yaradorning hayotini saqlashning yagona yo‘lini aniqlang?
 69. Novokainli blokadalar qo‘llanilayotganda shoshilinch yordam talab qiluvchi asoratlar?
 70. Pnevmotoraksda plevra bo‘shlig‘i punksiyasi bajarish sohasi.
 71. Gemotoraksda plevra bo‘shlig‘ini drenajlash sohasini ko‘rsating.
 72. Eventratsiya so‘zining ma’nosi.
 73. Qorinning teshib kiruvchi yaralanishlarida absolyut alomat nima?
 74. Zo‘riqish pnevmotoraksida bajariladigan amaliyot.
 75. Kuyish darajalari.
 76. 76. Kuyishning I darajasidagi o‘zgarishlar?
 77. 77. Kuyishning II darajasidagi o‘zgarishlar?
 78. 78. Kuyishning III A darajasidagi o‘zgarishlar?
 79. 79. Kuyishning III B darajasidagi o‘zgarishlar?
 80. 80. Kuyishning IV darajasidagi o‘zgarishlar?
 81. Agar kuyish olgan bemorda kuyishning III A va III B darajasiga taxmin bo‘lsa, ularni ajratish uchun qanday sinamadan foydalanamiz?
 82. Kuygan satxning hajmini hisoblashda to‘qqizlik qoidasi.
 83. Kuygan satxni hajmini hisoblashda Glumovning kaft usulida bir kaft necha foiz deb qabul qilinadi?
 84. Qaysi arteriyadan qon ketishda jgut qo‘yilmaydi?
 85. Son va yelka suyaklari singanda transport immobilizatsiyasi jarayonida harakatsizlantiriladigan bo‘g‘imlar soni.
 86. 86. Oyoq-qo‘l suyaklarining hayot uchun asosiy xavfli asorat bu-?
 87. Qorin sohasida bitta jangovar shikastlanish aniqlansa qanday shikastlanish turiga kiradi?
 88. Qorinning aralash (qo‘shma, sochetannoye) shikastlanishlari deb…
 89. Qorin sohasida bir nechta shikastlanish aniqlansa….
 90. Torakoabdominal yaralanishlarda qaysi komponent shikastlanishiga ko‘ra tashxis qo‘yiladi?

 

Terapiya yo‘nalishidagi mutaxassisliklar bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun HDT dan savollar to‘plami

 

 1. Harbiy davrda shikastlanganlarga va kasallarga tibbiy yordam ko‘rsatish qaysi tizim asosida amalga oshiriladi
 2. Yo‘llanmaga ko‘ra shikastlangan va kasallarni evakuatsiya bosqichlarida davolashning zamonaviy tizimida davolash-profilaktik chora-tadbirlarini amalga oshirishda tibbiy evakuatsiya bosqichlarining asosiy xususiyatlari
 3. Yo‘llanmaga ko‘ra shikastlangan va kasallarni evakuatsiya bosqichlarida davolashni zamonaviy tizimi quyidagi turdagi tibbiy yordamlar ko‘rsatiladi
 4. Odatda, birinchi yordam qaerlarda ko‘rsatiladi ?
 5. Birinchi yordam bevosita jang maydonida kimlar tomonidan ko‘rsatiladi?
 6. Birinchi yordam bevosita jang maydonida qanday tibbiy vositalar yordamida ko‘rsatiladi
 7. Malakali yordam ko‘rsatish bosqichida sog‘ayib ketayotganlar komandasiga kimlar kiritiladi.
 8. Vrachgacha bo‘lgan tibbiy yordam chora-tadbirlariga quyidagilar kiradi:
 9. Birinchi vrachlik yordamini shoshilinch chora-tadbirlar guruhi o‘z tarkibiga quyidagilarni:
 10. Malakali tibbiy yordam qaerda ko‘rsatiladi.
 11. Malakali terapevtik yordamni shoshilinch ravishda ko‘rsatish bo‘yicha o‘tkaziladigan chora-tadbirlar qaysi guruhga taqsimlanadi:
 12. Malakali terapevtik yordamni shoshilinch chora-tadbirlar quyidagilardan iborat:
 13. Malakali terapevtik yordam shikastlanish va kasallanish paydo bo‘lgan vaqtdan boshlab necha soatdan kechiktirilmagan muddat ichida ko‘rsatilishi zarur.
 14. Gospitalning har kunlik tibbiy hisobotlari qaysi vaqtni o‘z ichiga qamrab oladi?
 15. Gospitalning har kunlik tibbiy hisobotlari qachon taqdim etiladi?
 16. Oylik tibbiy hisobotlari qaysi tibbiy shakl nusxasida  taqdim  etiladi?
 17. №102-tibbiy shakl bu…
 18. Kasallik tarixi qaysi kasallarga to‘ldirilmaydi?
 19. 19. O‘tkir travmatik kasallik davrini davomiyligi qancha:
 20. 20. Ichki organlardagi o‘zgarishlaar patogenitik jihatdan jarohat bilan bog‘liq:
 21. 21. Travmatik kasallik vaqtida kuzatiladigan asosiy patologik sindromlar:
 22. 22. Travmatik kasallikni bosqichlari va ularni davomiyligi orasidagi bog‘liqni aniqlang.
 23. 23. Nafasni qisilishi, sianoz, ko‘krak qafasini shikastlangan tomonini nafas olish vaqtida orqada qolishi, umurtqa bilan ko‘krak qafasi oralig‘ini yonboshga siljishi, diafragmani yuqori holatda bo‘lishi – ………… jarohatlanishini alomati bo‘lib hisoblanadi (bir so‘z bilan ifodalang).
 24. 24. Nafas olgan vaqtda og‘riq, xansirash, yo‘tal, qon tupurish, shikastlangan uchastka zonasida perkutor tovushni qisqaligi, lokal ravishda nafas olishini susayishi, quruq-ho‘l xirillashlar, sianoz ………. jarohatlanishini alomati bo‘lib hisoblanadi (bir so‘z bilan ifoda qiling).
 25. 25. Harbiy-dala terapiyasining rivojlanishi nechta bosqichlardan iborat:
 26. 26. Harbiy-dala terapiya gospitallarini tashkil qilishga qachon extiyoj tug‘ildi?
 27. 27. Qachon kasallarga terapevtik yordam ko‘rsatishni aniq tizimi shakllangan?
 28. 28. Tibbiy saralashni asoschisi:
 29. 29. Bitta saralash brigadasi 1 soatda o‘rtacha nechta terapevtik profildagi shikastlanganlarga va kasallarga saralash ishlarini o‘tkazish va ularga shoshilinch yordamni ko‘rsatish imkoniga ega:
 30. 30. Agarda saralash birigadasi ikkinchi tibbiy hamshira va qayd qiluvchi bilan kuchaytirilsa, unda «dumalatish» usulidan foydalangan holda, ketma-ket ravishda ikkita shikastlanganga yoki kasalga xizmat ko‘rsatilganda – saralash brigadasini ish unumdorligini necha barbarga oshirishga erishish mumkin ekan:

31.Malakali terapevtik yordam shikastlanish va kasallanish paydo bo‘lgan vaqtdan boshlab necha soatdan kechiktirilmagan muddat ichida ko‘rsatilishi zarur:

32.Gospitalning har kunlik tibbiy hisobotlari qachon taqdim etiladi?

 1. 33. Har bir shikastlanganga va kasalga birinchi vrachlik yordami ko‘rsatilgandan so‘ng qanday tibbiy xujjat to‘ldiriladi?

34.Yurak ritmi bo‘zilmagan neyrotsirkulyator distoniya,o‘tkir bronxit,oshqozonni funksional buzilishlar kabi kasalliklar xarbiy dala terapiya gospitallarida necha kun davolanadi:

 1. 35. Atomlarni ionlanishi va qo‘zg‘alishi quyidagilarga taqsimlanadi:
 2. 36. Korpuskulyar nurlanishlar atom va suatom zarrachalaridan tashkil topgan va ularga quyidagilar kiradi (noto‘g‘ri javobni belgilang):
 3. 37. Alfa-zarrachalarni havoda bosib o‘tgan yo‘li 10 sm ga teng to‘qimlarda qancha masofani bosib o‘tadi:
 4. 38. Beta-zarrachalar havoda 10-20 m masofani bosib o‘tadi, to‘qimalardachi:
 5. 39. Gamma-nurlarining havoda bosib o‘tgan yo‘li yuzlab metrlarni tashkil qiladi, shuning uchun o‘tuvchanlik xossasi:
 6. 40. Ionizon nurlanishni ta’sir qilishini kimyoviy bosqichida bir necha soniya ichida quyidagi molekulalarni shikastlanishi kuzatiladi
 7. O‘tkir nur kasallikning yengil shakli quyidagi dozada nurlanish ta’sir qilganda sodir bo‘ladi:
 8. O‘tkir nur kasalligini klinik kechishida quyidagi davrlar farqlanadi
 9. O‘tkir nur kasalligida qon ketishlar qaysi haftadan boshlab kuzatiladi:
 10. O‘tkir nur kasalligini klinik simptomlarini namoyon bo‘lishi quyidagilarga bog‘liq:
 11. Harbiy davrda terapevtik kasalliklarni rivojlanish darajasigi nima ta’sir ko‘rsatadi:
 12. Lokal jangovar harakatlarni va qurolli to‘qnashuvlarni tibbiy ta’minlanish tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, somatik patologiyalar orasida birinchi o‘rinni quyidagi kasalliklar egallaydi:
 13. Ko‘krak qafasini teshib o‘tuvchi jarohatlanishlarida o‘pkalarda eng ko‘p uchraydigan birlamchi o‘zgarishlarga quyidagilar kiradi
 14. Birlamchi travmatik pnevmoniya bevosita jarohatlanish bilan bog‘liq va odatda qaysi kasallikni oqibatida rivojlanadi:
 15. Minalar va bombalarni portlash vaqtida eng asosiy shikastlovchi omillar bo‘lib quyidagilar hisoblanadi
 16. To‘liq tebranish vaqtida to‘lqin bosib o‘tgan masofa qanday nomlanadi?
 17. 51. Elektromagnit to‘lqinini tebranish chastotasi nimalarda o‘lchanadi?
 18. 52. Qaysi asosiy fizikoviy parametrlar asosida elektromagnit nurlanishlar taqsimlanib chiqiladi?
 19. 53. Tana yuzasiga tushadigan elektromagnit nurlani energiyani taxminan qanchasi organizmda yutiladi:
 20. 54. Desimetrli to‘lqinlar qancha chuqurlikka kirib borib odam organizmini ko‘p ichki organlarigi ta’sirini ko‘rsatadi?
 21. 55. To‘qimalarga kirish chuqurligi masofasi deyilganida, shu joyda to‘lqin jadalligini necha marotaba so‘nishi tushuniladi:
 22. 56. To‘lqin uzunligi qancha qisqa bo‘lsa to‘qimalarning energiyani yutishi shuncha:
 23. 57. Elektromagnit to‘lqinini to‘qimalarga kirish chuqurligi quyidagiga to‘g‘ri keladi:
 24. 58. O‘ta yuqori chastotali elektromagnit maydonni biologik ob’ektlarga ta’siri qilishini quyidagi turlari farqlanadi:
 25. 59. O‘ta yuqori chastotali elektromagnit maydonning bo‘sag‘ali issiqlik ta’sir qilish jaddalligi qaysi chegaralari atrofida bo‘ladi.
 26. 60. Hayotiy jarayonlar natijasida organizmda uzluksiz ravishda nima hosil bo‘lib turadi.
 27. 61. O‘tkir isib ketishni klinik manzarasida ketma-ket ravishda quyidagi sindromlarni shakllanishi kuzatiladi.
 28. 62. Issiqlikdan zararlanishning klinik shakllarida quyidagilar farqlanadi.
 29. Organizm yengil darajada isib ketgan vaqtida organizmni sovitish bo‘yicha fizikaviy chora-tadbirlarni amalga oshirish yetarli bo‘lib hisoblanadi, bularga quyidagilar kiradi.
 30. 64. Past harorat ta’sirida organizmdagi to‘qimalarning shikastlanishiga.
 31. 65. O‘tkir tog‘ kasalligini rivojlanish to‘g‘risidagi ma’lumotni miloddan avval 32 chi va 37 chi yillar orasida kim e’lon qilgan.
 32. 66. Kislorod parsial bosimining tog‘li sharoitlarda keskin pasayib ketishi natijasida odamlar va hayvonlar orasida rivojlanadigan patologik holatga.
 33. 67. Tog‘da bo‘lgan vaqtda birinchi soatlarda kishi quyidagilarni his qiladi 68. Yengil tog‘ kasalligi, agarda yanada yuqoriga ko‘tarilmasa paydo bo‘lgan simptomlarni barchasi nech kundan so‘ng o‘tib ketadi.
 34. 69. Dekompression kasalliklarni yuzaga keltiruvchi omillarga quyidagilarni kiritish mumkin.
 35. Ekzogen o‘tkir zaharlanishlarni tashhislash quyidagi prinsiplarga asoslangan.
 36. O‘tkir zaharlanish vaqtida anamnez yig‘ish vaqtida quyiadgilarga ahamiyat beriladi.
 37. Toksik moddalarni ta’sir qilishini to‘xtatish va ularni organizmdan chiqarib tashlash qanday nom bilan nomlanadi.
 38. Oshqozonni yuvish uchun necha litr xona haroratidagi iliq suvdan foydalaniladi.
 39. 74. Osmotik diuretiklar yoki saluretiklarni qo‘llashga asoslangan detoksikatsiya usuli qanday nomlanadi.

 

Endokrinologiya mutaxassisligi bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun savollar to‘plami

 

 1. Simmonds-Shixan kasalligini patogenetik terapiyasida qo‘llanilmaydi:
 2. Akromegaliya uchun xarakterli emas:
 3. Vazopressin oldingi gipotalamusning qaysi yadrolarida ishlab chiqariladi?
 4. Oksitotsin oldingi gipotalamusning qaysi yadrolarida ishlab chiqariladi?
 5. Noproporsional tana tuzilishli nanizm turini ko‘rsating:
 6. Ikkilamchi gipotireozga olib keluvchi sababni toping:
 7. Steroid gormon retseptorlari hujayraning qaysi qismida joylashgan:
 8. Gipofizar nanizmda jinsiy rivojlanishdan orqada qolishda davolashga qo‘shiladi:
 9. Prolaktinni ta’siriga kirmaydi:
 10. Endokrin oftalmopatiya bo‘lib hisoblanadi:
 11. Gipofizar nanizm klinikasiga xos emas:
 12. Qandsiz diabet diagnostikasida qo‘llanilmaydi:
 13. Simmonds-Shixan kasalligi uchun xos bo‘lmagan simptom:
 14. Oksitotsinning laktatsiyaga ko‘rsatadigan ta’siri:
 15. Somatotrop gormon ta’siriga xos emas:
 16. Organizmni tashqi ta’sirlarga moslashishi Sele buyicha quyidagini adekvat korreksiyasiga
 17. Qandsiz diabetning buyrak shakllarni davolashda qo‘llaniladi:
 18. Akromegaliyaning patogenetik sababini ko‘rsating:
 19. Ichki va tashqi sekresiya bezi:
 20. Adenogipofizda ishlab chiqariluvchi gormon:
 21. Gipofiz oraliq qismi gormoni hisoblanadi:
 22. Gipofizar nanizmni rivojlanish sababiga kirmaydi:
 23. Qandsiz diabet quyidagidan so‘ng rivojlanadi:
 24. Gipofizar nanizmni davolashda qo‘llanilmaydi:
 25. Qandsiz diabet diagnostikasida qo‘llanilmaydi:
 26. Simmons-Shixan kasalligiga xos bo‘lmagan simptom:
 27. Gipofizda qanday hujayralar farqlanadi:
 28. Akromegaliya uchun xos emas:
 29. Akromegaliyani xirurgik davolashga absolyut ko‘rsatma:
 30. Akromegaliya klinikasiga kirmaydigan simptom:
 31. Vazopressinning asosiy ta’sirini ko‘rsating:
 32. «Qandsiz diabet» lotincha qanday ataladi?
 33. ADG retseptorlarga sezgirlikni oshiruvchi dori preparatlari:
 34. Degidratatsiya simptomiga xos emas:
 35. Past arterial bosim
 36. Vazopressin oldingi gipotalamusning qaysi yadrolarida ishlab chiqariladi?
 37. Oksitotsin oldingi gipotalamusning qaysi yadrolarida ishlab chiqariladi?
 38. Rilizing gormonlari qaerda ishlab chiqariladi?
 39. Statinga ega bo‘lmagan gormonni tanlang:
 40. Insulin sintez va sekresiyasi qaysi yo‘l bilan boshqariladi:
 41. Steroid gormon retseptorlari hujayraning qaysi qismida joylashgan:
 42. Gipotenziv preparatlardan qaysi biri o‘sish gormoni ishlab chiqarilishini stimulyatori sifatida qo‘llaniladi:
 43. Gipofizar nanizmda jinsiy rivojlanishdan orqada qolishda davolashga qo‘shiladi:
 44. Tovonnning diabetik gangrenasida amputatsiyaning chegarasi nimaga bog‘liq bo‘ladi:
 45. Arterial qon aylanishini holatini baholash uchun qo‘llanilmaydi:
 46. Akromegaliyani etiologik omillari:
 47. Somatotrop gormon ta’siriga xos emas:
 48. Gipotalamusning quyidagi yadrolarini ochlik markazi deb hisoblanadi:
 49. Surunkali autoimmun tireoditning oqibati nima?
 50. Qalqonsimon bezni radioizotop skanirlashda autoimmun tireoditga xos:
 51. Autoimmun tireoidit diagnostikasida eng ishonchli usul:
 52. Yod tanqisli qaysi kasallikda antistrumin bilan profilaktika o‘tkazilmaydi:
 53. Endemik bo‘qoqqa xos bo‘lgan qalqonsimon bezni palpatsiyasi ma’lumotlari:
 54. Tireod gormonlar biosintezi uchun kerak emas:
 55. Qalqonsimion bez gormon biosintezida qatnashuvchi fermentni ko‘rsating:
 56. Kattalar uchun kunlik yodga bo‘lgan talab:
 57. Homiladorlar uchun kunlik yodga bo‘lgan talab:
 58. Bolalar uchun kunlik yodga bo‘lgan talab:
 59. O‘smirlar uchun kunlik yodga bo‘lgan talab:
 60. Qalqonsimon bez gormonlari hujayraning qaysi qismida joylashgan:
 61. Qalqonsimon bez gormoni miokarddagi ß-adrenoretseptorlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
 62. Qalqonsimon bez gormoni uglevod almashuviga qanday ta’sir qiladi?
 63. Uzoq payt prednizolon qabul qilganda giperglikemiya quyidagilar natijasida yuzaga keladi:
 64. Birlamchi gipotireozda shikastlanadi:
 65. Ikkilamchi gipotireoz sabablari
 66. Gipotalamo-gipofizar-buyrak usti bezi tizimi “qayta bog‘lov mexanizmi ” bo‘yicha quyidagiga ta’sir qiladi:
 67. Gipotireozda to‘qimalarda shilliqli shish rivojlanish mexanizmi
 68. Gipotireozda yog‘lar almashinuvining buzilishi kanday kechadi
 69. Gipotireozda gemodinamikani o‘zgarishi
 70. Gipotireoz uchun xos bo‘lgan shishlar
 71. Gipotireozdagi teri holati uchun xos
 72. Diffuz toksik bo‘qoqdagi teri uchun xos
 73. Diffuz toksik bo‘qoqni qiyosiy tashxisi o‘tkazilmaydi
 74. Diffuz toksik bo‘qoqni davolashda qo‘llanilmaydi
 75. Tireotoksik kriz quyidagi holatlarda rivojlanmaydi
 76. Keksalarda tireotoksikozni kechishining o‘ziga xosligi
 77. Diffuz toksik bo‘qoq uchun xos bo‘lmagan, yurak kon tomirlar tizimi tomonidan o‘zgarishlar
 78. Tireotoksik yurak uchun mos bo‘lmagan simptom
 79. Tireotoksikozda giperpigmentatsiyani paydo bulishi bog‘liq
 80. Tireotoksik bo‘qoqda rivojlanadigan oftalmopatiya rivojlanish mexanizmi patogenezi
 81. Tireotoksikoz ogirlik darajasi aniklanmaydi
 82. Gipotireozda patogenetik davolash o‘tkaziladi
 83. Gipotireoid komani keltirib chikaruvchi omillar
 84. Gipotireoid komada kuzatilmaydi
 85. Tireotoksik adenomada asosiy davolash usuli
 86. Manifest gipotireozda gormonlar miqdori quyidagicha bo‘ladi
 87. Miksedemani davolashda qanday dori vositasi buyurilmaydi
 88. Gipotireoz tashhisini tasdiqlash uchun eng ko‘p axborot beruvchi tekshirish usuli
 89. Xashimoto bo‘qog‘ini davolashda qo‘llaniladi:
 90. Birlamchi gipotireoz quyidagi holatlarda rivojlanmaydi:
 91. Addison kasalligi uchun xos emas:
 92. Itsenko-Kushing kasalligini davolashda qo‘llaniladi:
 93. Feoxromatsitomani davolashda qo‘llaniladi:
 94. Addison kasalligini davolashda qo‘llaniladi:
 95. Addison kasalligini sababi bo‘lishi mumkin:
 96. Buyrak usti bezining po‘stlok qismida quyidagi gormonlar ishlab chiqariladi, quyidagilardan tashqari:
 97. Steroid gormonlar sintezining boshlang‘ich manbai:
 98. Glyukokortikoidlarni biologik ta’sirlariga kiradi, quyidagilardan tashqari:
 99. Mineralkortikoidlar ta’sir qilmaydi:
 100. Buyrak usti bezi pustlok qismi gormonlarning sekresiyasining regulyatsiyasi amalga oshirilmaydi:
 101. Glyukortikoidlar ishlab chikarilishining regulyatsiyasi amalga oshiriladi:
 102. Birlamchi giperkortitsizm tashxisini quyidagi holatda inkor kilish mumkin:
 103. AKTG ( sinakteni) 3 kunlik yuborish sinamasi yordam beradi:
 104. Teri giperpigmentatsiyasi kuzatilmaydi:
 105. Qanday tekshiruvlar 1lamchi va 2lamchi gipokortitsizmni farqlashga yordam beradi:
 106. Addison kasaligida teri giperpigmentatsiyasi bog‘liq:
 107. Buyrak usti bezida ishlab chiqarilmaydi:
 108. Addison kasalligini davolashda berilmaydi:
 109. Gipokortitsizm uchun xos bo‘lgan belgi:
 110. Giperkortitsizm uchun xos bo‘lgan belgi:
 111. Addison krizda shoshilinch patogenetik davo:
 112. Birlamchi giperaldosteronizm sababi bo‘lishi mumkin emas:
 113. Konn sindromining qiyosiy tashxisi o‘tkazilmaydi:
 114. Quruq ovqatlantirish sinamasi nima maqsadda o‘tkaziladi:
 115. Feoxromatsitoma – bu:
 116. Qandsiz diabet davolashda qo‘llaniladi:
 117. Itsenko-Kushing kasalligining etiologik omili:
 118. Buyrak usti bezida ishlab chikarilmaydi
 119. Adrenalin qaerda sintez bo‘ladi:
 120. Addison kasalligidagi giperpigmentatsiya bog‘liq:
 121. Glyukokortikoidlar me’yoridan ko‘p yuborilganda kuzatilmaydi:
 122. Feoxromotsitomaning asosiy simptomi:
 123. Itsenko-Kushing sindromi diagnostikasi uchun o‘tkazilishi shart:
 124. Konn sindromi diagnostinasida axamiyatli:
 125. Konn sindromi qiyosiy tashhislanmaydi:
 126. Mineralokortikoidlar uchun xarakterli emas:
 127. Ikki tomonlama adrenalektomiyaga ko‘rsatma:
 128. Progesteron ta’siri uchun xarakterli emas:
 129. Feoxromatsitar krizdan chiqarishda qo‘llaniladi:
 130. Yashirin kechayotgan gipoparatireozni aniqlashda qo‘llaniladi:
 131. Ekstremal holatlarda glyukokortinoidlar ta’siri:
 132. Itsenko-Kushinga kasalligida arterial gipertenziya quyidagilarga bog‘liq emas:
 133. Konn sindromiga xarakterli emas:
 134. Quyidagi qaysi faktorlar glyukozaga tolerantlik testini o‘tkazishga ko‘rsatma bo‘ladi?
 135. Quyidagi qaysi faktorlar qandli diabet tip 1 ga sabab bo‘la oladi:
 136. Qandli diabet tip 1 xos bo‘lgan belgilar:
 137. QD 2 tipga olib keluvchi faktorlar:
 138. Qaysi holatlarda glyukozaga tolerantlik testi o‘tkaziladi?
 139. Qand miqdori pasaytiruvchi qaysi gruppa preparatlar qandli diabet tip 2 o‘rta og‘ir daraja
 140. Gipoglikemiya nimaga sabab bo‘ladi:
 141. Gipoglikemiya xoli uchun xarakterli. Quyidagidan tashqari:
 142. Ketoatsidotik koma uchun xarakterli emas:
 143. Qandli diabet tip 1 ga olib kelmaydigan omil:
 144. Qandli diabet tip 2 uchun qaysi patofiziologik jarayon xarakterli:
 145. Qandli diabet tip 2 klinikasiga xarakterli:
 146. Ketoatsidotik komada kuzatilmaydi:
 147. Gipoglikemik komada qilinishi zarur:
 148. Yengil gipoglikemiyada qo‘llaniladi:
 149. Insulinga bog‘liq to‘qima:
 150. Ketoatsidatik koma uchun xarakterli:
 151. Akromegaliya diagnostikasida quyidagi sinama qo‘llaniladi:
 152. Qari odamlarda gipoglikemiya nimaga olib keladi?
 153. Qandli diabet bemorlarda ko‘z xiralashuvining sababi:
 154. Insulinga fiziologik sutkalik talab o‘lchanadi:
 155. Insulinoterapiya asoratiga kirmaydi:
 156. Bolyus insulinoterapiyaning bir kunda necha marta qilinishi nimaga bog‘liq:
 157. Qaysi bemorlarga insulinoterapiya mutloq qarshi ko‘rsatma bo‘la oladi?
 158. Insulin quyidagidan tashkarini stimullaydi:
 159. Insulin sekresiyasining birinchi stimulyatori bo‘lib hisoblanadi:
 160. Qand miqdorining qaysi ko‘rsatkichlarida sport bilan shug‘ullanish tavsiya etilmaydi:
 161. Qisqa ta’sir qiluvchi insulinlarga faqat bitasidan tashqari kiradi:
 162. Qandli diabet tip 2 bilan og‘rigan bemorlarning shikoyatlari:
 163. Insulin sekresiyasini faqat bittadan tashqari susaytiradi:
 164. Qandli diabetning o‘tkir asoratiga kiradi:
 165. Qisqa ta’sir qiluvchi insulinlarni ta’sir muddatini ko‘rsating:
 166. Birlamchi gipotireozda laktoreya sabablari:
 167. Gipotireozning belgilari, bittasidan tashqari:
 168. Tireotoksikozga xos klinik belgilarni bittasidan tashqari:
 169. Autoimmun tireodit diagnostikasi uchun qo‘llaniladi:
 170. Gipotireoz diagnostikasi uchun aniqlanadi:
 171. Qalqonsimon bezda sintez bo‘ladi:
 172. Tireoid gormonlar ta’sir ko‘rsatadi:
 173. Insulinoterapiya asoratlariga kiradi, bittasidan tashqari:
 174. Sulfanilmochevina preparatlarining 2– generatsiyasiga kirmaydi:
 175. Diabetik nefropatiyada tanlov preparati bo‘lib hisoblanadi:
 176. Gipolikemik holatning adrenergik simptomlari bo‘lib hisoblanadi:
 177. Katexolaminlar buyrak usti bezining qaysi qavatida ishlab chiqaradi:
 178. Bemor ayol 45 yosh qondagi qand: och qoringa 7-5 mmol/l, 1 soatdan keyin 11,2 mmol/l, soatdan keyin 13,5 mmol/l. Tashxis:
 179. Prolaktinning asosiy ingibitori bo‘lib hisoblanadi:
 180. TTG ning asosiy vazifasi:
 181. Oksitotsin sintezlanadi:
 182. Oksitotsinning fiziologik stimulyatori bo‘lib hisoblanadi.
 183. Vazopressin yetishmovchiligida rivojlanadi:
 184. Qandsiz diabetning periferik formasi yuzaga kelish sababi:
 185. Feoxromatsitoma bu:
 186. Arterial gipotoniya bilan kechuvchi kasallikni ko’rsating:
 187. Feoxromatsitoma diagnostikasida muhim:
 188. Addison kasallligining yengil formasi kompensatsiyalanadi:
 189. Buyrak usti bezi to‘rsimon zonasida ishlab chiqariladi:
 190. Hamma turdagi steroid gormonlarning hosil bo‘lishi uchun asosiy manba bo‘lib hisoblanadi:
 191. Bemor D.19 yosh. Shikoyatlari bosh og‘rigi, poliuriya, chanqash, umumiy xolsizlik,
 192. siydikning solishtirma og‘irligi 1000,0, qondagi qand miqdori me’yord Tashxis:
 193. Itsenko-Kushing kasalligida xarakterli klinik belgilar hammasi, bittasidan tashqari:
 194. Glyukokortikoidlarning biologik ta’sirni ko‘rsating, bittasidan tashkari:
 195. Birlamchi gipotireozda zararlanadi:
 196. Akromegaliya uchun xarakterli:
 197. Buyrak usti bezi necha qismdan iborat:
 198. Neyrogipofiz gormonini tanlang:
 199. Qaysi gormon ximik strukturasi bo‘yicha steroidlarga kiradi:
 200. Gipofizga bog‘liq bo‘lmagan gormonni ko’rsating:
 201. Qaysi gormon adenogipofizda ishlab chiqarilmaydi:
 202. Akromegaliyaga qaysi sindrom ko‘proq xarakterli:
 203. Qandsiz diabetga ko‘proq xarakterli bo‘lgan sindromni tanlang:
 204. Qandsiz diabetni davolashda qaysi preparat qo‘llanilmaydi:
 205. Tireoid gomonlarni biologik ta’siriga kirmaydi:
 206. Birlamchi gipotireoz quyidagi sabablar natijasida rivojlanadi:
 207. Nikolaev tasnifi bo‘yicha qalqonsimon bez II darajali kattalashishiga xos :
 208. Skanogrammada qalqonsimon bez raki qanday ko‘rinishga ega:
 209. Diffuz toksik bo‘qoq qaysi kasallik bilan differensial diagnostika qilinmaydi:
 210. Birlamchi gipotireoz sabablariga kirmaydi:
 211. Birlamchi gipotireozga xarakterli diagnostik mezonlar:
 212. Gipotireozni davolashda qaysi preparat qo‘llanilmaydi
 213. Tug‘ma gipotireozga xos bo‘lmagan sindrom
 214. Ko‘pincha nim o‘tkir tireoidit quyidagi kasalliklardan so‘ng asorat bilan rivojlanadi:
 215. Qaysi kasallikda semizlik kuzatilmaydi:
 216. Qaysi kasallikda teri va shilliq qavatlar giperpigmentatsiyasi xos
 217. Diffuz toksik bo‘qoqqa xos bo‘lgan simptom:
 218. Itsenko-Kushing kasalligida semirishni qaysi tipi kuzatiladi:
 219. Buyrak usti bezlardagi o‘zgarishlar Itsenko-Kushing kasalligida uchun xos:
 220. Insulinoterapiyaga mutlok ko‘rsatmalar:
 221. Sindrom Somodji qachon kuzatiladi ( postgipoglikemik giperglikemiya):
 222. Mikroangiopatiyaga nima kirmaydi:
 223. Feoxromatsitomaga nima xos:
 224. Konn sindromi uchun nima xos emas:
 225. Tireotoksik krizda o‘tkaziladigan terapiya:
 226. «Metabolik sindromga» kirmaydi:
 227. Addison kasalligiga xos:
 228. Giperparatireoz klinikasiga kirmaydi:
 229. Gipoparatireozda qo‘llaniladi:
 230. Giperglikemik komaga xos:
 231. Gipoglikemik komada qo‘llanilmaydi:
 232. Diabetik ketoatsidozda kanday terapiya qo‘llaniladi:
 233. Diffuz toksik bo‘qoq davosida Lyugol eritmasining asosiy ta’sir mexanizmi:
 234. Giperparatireozga xos bo‘lmagan klinik shakl:
 235. Giperparatireozda xarakterli rentgenologik belgisi:
 236. Qandli diabet tip 2 ga olib keluvchi omillarga kiradi:
 237. Qandli diabet ni og‘irlik darajasi nimaga qarab qo‘yiladi:
 238. Qandli diabetda buyrak yetishmovchiligida qanday preparat qo‘llaniladi:
 239. Biguanidlarning ta’sir mexanizmiga kirmaydi:
 240. Diabetonga gipoglikemik xususiyatidan tashqari,qaysi xususiyat xos:
 241. Qandli diabetning kompensatsiyani darajasi nimaga qarab qo‘yiladi:
 242. Itsenko-Kushing, akromegaliya, gigantizm, feoxromatsitomalarning umumiy klinik simptomi:
 243. Qandsiz diabet nefrogen formasi kuzatilishi mumkin, bittadan tashqari:
 244. Buyrak usti beziga qon quyilishi natijasida rivojlanuvchi sindrom:
 245. Qalqonsimon bez biopsiyasida past differensiallashgan xujayralar aniq Tashxisingiz:
 246. Qalqonsimon bez rakida strumektomiya o‘tkaziladi:
 247. Qalqonsimon bez rakini davolashda quyidagidan tashqari qo‘llaniladi:
 248. Gipofiz makroadenomasida tanlangan davo usuli:
 249. Glyukosteromada davo usuli:
 250. Itsenko-Kushingo sindromida osteoporoz nima bilan asoratlanishi mumkin:
 251. Qaysi endokrin kasalliklarda xirurgik davo ko‘rsatma, quyidagilardan tashqari:
 252. Qaysi o‘sma buyrak bezining gormonal aktiv o‘smasiga kiradi:
 253. Qalqonsimon bezda sovuq tugun deb nimaga aytiladi:
 254. Tugunli eutireoid bo‘qoqni xirurgik davolashga ko‘rsatma bo‘lib hisoblanadi, quyidagidan tashqari:
 255. Qalqonsimon bez UTT tashxislash imkonini beradi, quyidagidan tashqari:
 256. Qalqonsimon bezning maqsadga yo‘naltirilgan ingichka ignali biopsiyasi aniqlashga imkon beradi:
 257. Qalqonsimon bez punksion biopsiyasiga ko‘
 258. Xirurgik davoga ko‘rsatma, quyidagidan tashqari:
 259. Bemorni operatsiyaga tayyorligini asosiy klinik belgilari, quyidagidan tashqari:
 260. Ko‘z olmasi oldingi kesimi soxasini distansion rengenoterapiyasiga ko‘rsatma, quyidagidan tashqari:
 261. Diffuz toksik bo‘qoqda nisbiy buyrak usti yetishmovchiligi rivojlanadi:
 262. Katexolaminlar o‘tmishdoshi hisoblanadi:
 263. Paratgormon qaysi almashuvni boshqaradi:
 264. Buyrak usti bezi gormonal aktiv o‘smalarini xirurgik davolashga qarshi ko‘rsatma:
 265. Glyukokortikosteromalar diagnostikasi uchun quyidagi instrumental tekshiruvlar qo‘llanishi mumkin:
 266. Yiringli tireoidit yorilishida yiring oqadi:
 267. Ikki tomonlama adrenalektomiyadan keyin yuzaga keladigan sindromni toping:
 268. Diffuz toksik bo‘qoq buyicha subtotal subfassial strumektomiya operatsiyasi quyidagi usul bo‘yicha o‘tkaziladi:
 269. Aldosteromani xirurgik davolaganda operatsiyadan keyingi davr asoratlanadi:
 270. Diffuz toksik bo‘qoq bo‘yicha operatsiyadan keyingi davrda bemorda tutqanoq, Trusso va Xvostek simptomlari musbatligi paydo bo‘ldi. Bemorda qanday asorat rivojlanadi ?
 271. Ko‘p tugunli bo‘qoq bo‘yicha strumektomiyadan keyin residiv profilaktikasi maqsadida tavsiya qilinadi:
 272. Gipofiz adenomasida kriogipofizektomiya qaysi modda bilan o‘tkaziladi?
 273. Gipofiz xromofob adenomasi oqibatidagi qandsiz diabet rivojlanishida tanlov davolash:
 274. Xashimoto bo‘qog‘ini davolashda xirurgik davoga ko‘rsatma:
 275. Gipofiz adenomektomiyasidan keyingi erta asoratlar:
 276. Gipofiz mikroadenomasida xirurgik tanlov davo usuli:
 277. Akromegaliyani davolashda qaysi davo usuli qo‘llanilmaydi:
 278. Qaysi endokrin kasallikda faqat xirurgik davo talab etiladi:
 279. Ridel tireoiditida quyidagi davo tavsiya qilinadi:
 280. Yiringli tireoiditni davolashda xirurgik taktika:
 281. Buyrak usti bezi o‘smasi bilan adrenalektomiyadan keyin tezlikda yuboriladi:
 282. Uzoq muddat qandli diabet bilan og‘riydigan bemorda ko‘rlikka ko‘proq olib keladigan sabab:
 283. Quyidagi preparatlardan qandli diabet kechishini yomonlashtirmaydi:
 284. Tireotoksikoz davolashda merkazolil qo‘llashdan keyingi xarakterli asorat:
 285. Tireotoksik krizga nisbatan hamma tasdiqlar to‘g‘ri, quyidagidan tashqari:
 286. Bemorda glyukozuriya aniqlanganda birinchi navbatda zarur:
 287. Qandli diabet tip 2 ga nisbatan to‘g‘ri:
 288. Qandli diabetli bemorda gipoglikemiya rivojlanadi:
 289. O‘tkir buyrak yetishmovchiligini xarakterli bo‘lmagan shakli:
 290. O‘tkir buyrak usti yetishmovchiligida tezkor venaga yuboriladi:
 291. Diffuz toksik bo‘qoqni davolashda tireostatiklar qabul qiluvchi bemorlarda leykotsitar formula tekshirish muddati:
 292. Gipotireozda shishlarni rivojlanish mexanizmi:
 293. Katexolaminlar o‘tmishdoshi hisoblanadi:
 294. Tireostatik qabul qilayotgan bemorlarda qanchada leykotsitar formula tekshiriladi:
 295. Gipotireozda shishlarning kelib chiqish sababini ayting:
 296. Qaysi gormonlar kimyoviy strukturasiga ko‘ra oqsilli:
 297. Qaysi gormonlar kimyoviy strukturasiga ko‘ra steroid:
 298. Qaysi gormonlar kimyoviy strukturasiga ko‘ra aralash:
 299. Renin sekresiyasini stimullovchi omillar:
 300. Renin sekresiyasini ingibirlovchi omillar:
 301. Aldosteron sekresiyasini stimullovchi omillar:
 302. Shereshevskiy – Terner sindromi uchun xarakterli simptomlar:
 303. Klaynfelter sindromi uchun xarakterli simptomlar:
 304. Pikvik sindromi xarakterli simptom:
 305. Pubertat-o’smirlik dispituitarizmga xarakterli emas:
 306. Pubertat-usmirlik dispituitarizm diffensial tashxisi utkazilmaydi:
 307. Semirish, polifagiya va giperinsulinemiyali bemorga tanlov preparati:
 308. Homiladorlik davrida qaysi qalqonsimon bez gormoni ko‘payadi:
 309. Diffuz toksik bo‘qoq bilan og‘rigan ayoldan tug‘ilgan bolalarda nima uchun tug‘ma nuqsonlar va majruhlar bo‘ladi:
 310. Diffuz toksik bo‘qoq bilan og‘rigan ayollarda normal tug‘ruq va sog‘lom bola tug‘ilishi uchun qanday asosiy yo‘nalish bo‘lishi zarur:
 311. Aldosteron sekresiyasi uning retseptorlariga bevosita ta’siri natijasida kuchayadi:
 312. Tireostatiklarning homilaga ta’siri:
 313. Homiladorlarda diffuz toksik bo‘qoqni davolashda xirurgik usul tavsiya etiladi:
 314. Qalqonsimon bezni funksiyasini belgilashda eng axborotli:
 315. Homiladorlarda qonda T3 va T4 oshishining sababi:
 316. Diffuz toksik bo‘qoq ,bilan og‘rigan ayollardan qanday tug‘ma nuqsonli bolalar tug‘ilishi mumkin:
 317. Homiladorlarda qonda qanday gormon ko‘payadi:
 318. Xorionik gormon qalqonsimon bezga qanday ta’sir etadi:
 319. Gestatsion tranzitor tireotoksikozni davolashda qanday preparat qo‘llaniladi:
 320. Birlamchi giperaldosteronizmda siydikda quyidagicha o‘zgaradi:
 321. Tug‘ruqdan keyin gipofiz oldingi bo‘lagi nekrozi natijasida rivojlanadigan kasallik:
 322. Chaqaloqlarda TTG miqdorini oshishi nimadan darak beradi:
 323. Neonatal gipotireozning xarakterli o‘zgarishlar:
 324. Tireotoksikozli ayoldan tug‘ilgan bolada majruhlik va nuqsonlarning rivojlanishining sababi:
 325. Tireostatiklar guruhiga kiradi:
 326. Homiladorlik davrida estrogenlarning miqdorini oshishini sabablari:
 327. Homilaning qalqonsimon bezning funksiyasi nima bilan bog‘liq:
 328. Qandli diabet rivojlanishi xavfi bor ayollar:
 329. Qandli diabet tip 1 ning irsiy o‘tishi:
 330. Homiladorlikning birinchi yarmida qonda qand miqdori qandli diabet bilan og‘rigan ayolda necha marta aniqlanadi:
 331. Gestatsion diabetda qanday holatda kompensirlangan hisoblanadi:
 332. O‘tkir osti tireoditga xarakterli emas:
 333. Neonatal gipotireozga belgilar:
 334. Neonatal gipotireozni aniqlash uchun qanday tekshiruv o‘tkaziladi:
 335. Homilaga onadagi gipotireozning ta’siri:
 336. Birlamchi gipotireozga olib keluvchi sabablar:
 337. Gipotireoz diagnozi qanday tasdiqlanadi:
 338. Gipotireozni davolashda qaysi preparat tavsiya etiladi:
 339. Planseta orqali o‘tadigan moddani ko‘rsating:
 340. Giperparatireozda qon bioximik tahliliga xos:
 341. Qandli diabet rivojlanishi xavfli guruhiga kiruvchi ayollarni ko‘rsating:
 342. Gestatsion diabet qanday ko‘rinishda kechadi:
 343. Gestatsion qandli diabet nima Bilan tugaydi:
 344. Homiladorlikning 1 trimestrida ko‘proq qanday diabetik koma rivojlanadi:
 345. Homiladorlikning 2,3 trimestrida qanday diabetik koma ko‘proq rivojlanadi:
 346. Eng kuchli kontrinsulyar gormon:
 347. Pregestatsion qandli diabet bor ayoldan tug‘ilgan chaqaloqlarda qaysi gormon miqdori kamayganda surfaktant tizimida to‘liq rivojlanmaslik kuzatiladi:
 348. Homilani olib tashlashga ko‘rsatma:
 349. Homiladorlikka qarshi ko‘rsatma:
 350. Gestatsion diabetda xomiladorlikni to‘xtatish davri:
 351. Giperparatireozni klinik ko‘rinishi:
 352. Homiladorlikning 1 trimestrida buyrak usti bezini daolashda kortizol dozasi:
 353. Homiladorlikning 1 trimestrida gidrokortizon dozasini aniqlashda nimalarga ahamiyat beriladi:
 354. Gipoparatieoz quyidagilardan so‘ng rivojlanadi:
 355. Akromegaliya diagnostikasida quyidagi sinama qo‘llanilmaydi:
 356. Tireoid gormonlarning sintezining birinchi bosqichi hisoblanadi:
 357. Homiladorlik vaqtida feoxromatsitomani aniqlashni qiyinligini sababi:
 358. Feoxromatsitomani rivojlanishida asosiy omil:
 359. Bolalarda feoxromotsitomani kechishining o‘ziga xosligi:
 360. Homiladorlik davrida insulinga bo‘lgan ehtiyoj o‘zgarishini hisobga olgan holda necha marta gospitalizatsiya qilinadi:
 361. Gestatsion diabet bilan homilador ayol xomiladorlikning birinchi yarmida necha marta akusher va endokrinolog ko‘rigida bo‘lishi kerak:
 362. Gestatsion diabet bilan homilador ayol xomiladorlikning birinchi yarmida necha marta akusher va endokrinolog ko‘rigida bo‘lishi kerak:
 363. Gestatsion diabeti bor ayoldan akusherlik anamnez va homila ahvoliga ko‘ra tug‘ilish muddati:
 364. Homiladorlikni davom ettirishga qarshi ko‘rsatma:
 365. Qandli diabeti bor homiladorlarni olib borishda shifokor taktikasi:
 366. Qandli diabeti bor ayoldan tug‘ilgan chaqaloqlarda kuzatiladigan o‘zgarishlar:
 367. Qandli diabeti bor ayolda kuzatiladigan asoratlar:
 368. Och qoringa glikemiya 6,5 mmol/ldan yuqori emas, ketoz yo‘q, giperglikemiya parhez bilan kompensatsiyaga erishiladi. Diabet shakli:
 369. Diabetning og‘ir shakli uchun xos:
 370. Homiladorlik davrida qaysi gormon TTG xos ta’sirga ega:
 371. Homiladorlik davrida qaysi gormon qalqonsimon bezning bog‘langan shakllarini ko‘paytiradi:
 372. Gestatsion tranzitor tireotoksikoz qanday klinika ko‘rinishida bo‘ladi:
 373. Qanday mezonlar asosida tireotoksik kriz diagnozi qo‘yiladi:
 374. Arterial gipertenziya xos simptom bo‘libxisoblanmaydi:
 375. Homilaning qalqonsimon bezning faoliyati nima bog‘liq:
 376. Xorionik gormon qalqonsimon bezga qanday ta’sir ko‘rsatadi:
 377. Homilador ayollarning normada yodga bo‘lgan kunlik ehtiyoji:
 378. Yodtanqisligi zonada homiladorlarga qanday preparat tavsiya etiladi:
 379. Yod yetishmasligi homilaga qanday ta’sir ko‘rsatadi:
 380. Diffuz toksik bo‘qoqda sun’iy bola olib tashlash mumkin:
 381. Diffuz toksik bo‘qoq bilan og‘rigan bemorlarda tireostatik qabul qilayotganda qanday muddatda leykotsitar formulani aniqlash lozim:
 382. Tizimli gormonlarga qaysi gormonlar kiradi?
 383. Qaysi gormonlar neyrotransmitterlarga kiradi?
 384. APUD-tizimidan qaysi gormonlar ajraladi:
 385. Qaysi gormonlar kimiyoviy tuzilishiga ko‘ra oqsillarga kiradi:
 386. Qaysi gormonlar kimiyoviy tuzilishiga ko‘ra steroidlarga kiradi:
 387. Qaysi gormonlar kimiyoviy tuzilishiga ko‘ra aralashga kiradi:
 388. Diffuz toksik bo‘qoqda qalqonsimon bezni eutireoid holatga olib kelish uchun tavsiya qilinadi:
 389. Somodji sindromini sababini toping:
 390. «Ertalabki tong» fenomeni rivojlanadi:
 391. Miksedemaga xos xarakterli simptom
 392. Gipotireoid komaga olib kelmaydi
 393. Autoimmun tireoiditni qaysi fazasida bradikardiya, shishlar, uyquchanlik xarakterli:
 394. Riddel bo‘qog‘ida davolash usuli
 395. Qandsiz diabetda yurakning shikastlanishiga xarakterli:
 396. Buyrak usti bezining ektopirlangan o‘smasi bu –
 397. Buyrak usti beziga qon quyilganda rivojlanadigan sindrom:
 398. Qalqonsimon bez biopsiyasida kam differensiyalashgan hujayralar aniklandi. Sizning tashhisingiz
 399. Qandli diabetda ortostatik gipotoniyani patogenetik asosi hisoblanadi
 400. Buyrak usti bezi pustlok kismi yetishmovchiligida qaysi dori preparatlarini bemorga yuborib bo‘lmaydi
 401. Giperparatiriozni qiyosiy tashxisi quyidagilar bilan o‘tkaziladi :
 402. Qaysi kasallikda gipoglikemiya kuzatiladi:
 403. Qaysi endokrin kasallikda jarrohli yo‘li bilan davolash o‘tkazilmaydi:
 404. Qalqonsimon bez rakida strumektomiya qilinadi:
 405. Glyukoza tolerantli testi nima bilan bajariladi:
 406. Qaysi gormon issiqlik almashinuvini boshqaradi :
 407. Kontroinsulyar ta’sir ko‘rsatmaydigan gormonni ko‘rsating:
 408. Qalqonsimon bez skanogrammasida issiq o‘choq aniklandi. Sizning tashxisingiz :
 409. Qalqonsimon bez skanogrammasida sovuq o‘choq aniqlandi. Sizning tashxisingiz:
 410. Semizlikni qaysi darajasida liposaksiya tavsiya etiladi:
 411. Gipofiz makroadenomasida davolash usuli:
 412. Qandsiz diabet ni quyidagilar kasalliklar bilan qiyosiy tashxis qilinmaydi :
 413. Simmonds-Shixan kasalligini quyidagi kasalliklar bilan qiyosiy tashxis qilinmaydi:
 414. Simmonds-Shixan kasalligini patogenetik davolash uchun qo‘llanilmaydi :
 415. Pikvik sindromi quyidagi sipmtomlar bilan xarakterlanadi:
 416. Endokrin bezning nipersekresiyasida qanday davo usuli qo‘llanilmaydi:
 417. Rilizing gormoni qaerda ishlab chiqariladi:
 418. Qaysi bir gormonda statin yuk :
 419. Nanizmni noproporsional tana tuzilishli xilini ko’rsating
 420. Ikkilamchi gipotireozga olib keluvchi sababni ko‘rsating:
 421. Buyrak usti bezida ishlab chiqariladi:
 422. Katta deksametazon sinamasi quyidagini differensial diagnostikasi uchun qo‘llaniladi:
 423. Avj oluvchi endokrin oftalmopatiyada tavsiya etilishi lozim:
 424. O‘sish gormonining stimulyatori sifatida qaysi gipotenziv preparat ishlatiladi.
 425. Gipofizar nanizmda jinsiy rivojlanishda orqada qolish bilan davolashga qaysi preparat qo‘
 426. Qaysi gormon kontroinsulyar ta’sirga ega emas.
 427. Kortizolni biologik ta’siriga kirmaydi.
 428. Prolaktinni effektiga kirmaydi.

 

 

Gastroenterologiya mutaxassisligi bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun savollar to‘plami

 

 1. Yutqun va qizilo‘ngachni kontrastsiz yonboshdan rentgenografiyasi qaysi holatda qo‘llanadi.
 2. Qizilo‘ngachni bariy kontrasti va qoplab oluvchilar bilan birga qo‘llash qaysi xollarda qo‘l keladi.
 3. Oshqozon ichak tizimi organlari devori kalinligini aniqlash uchun qulay tekshirish usuli
 4. Oshqozon ichak tizimi relaksatsiyasi uchun qo‘llaniladi
 5. Yondosh a’zolar kasalliklarida 12 barmoq ichakdagi o‘zgarishlarni aniqlaydigan rentgen tekshirish usuli
 6. Ingichka ichakni nonushta bilan rentgen tekshirish usuli afzalligi
 7. Yugon ichakni rentgen tekshirish usuli
 8. Bariykontrastini qo‘llab xazm traktini 24 soatdan so‘ng urganish maqsadi
 9. o‘t yo‘llarida operatsiyadan so‘ng xoledoxga kuyilgan drenajdan o‘t suyukligi kelishi bulganda ko‘rsatma
 10. O‘t tosh kasalligida biliar tizimni informativrok tekshirish usuli
 11. Tuxum pusti sifat oxaklangan mozaik noto‘g‘ri sharsimon o‘zgarishni korin bushligi biron qismida aniqlash, bu
 12. Qizilo‘ngach bushligi kengligiuni kuch bilan tuldirilganda
 13. Kontrastlangan qizilo‘ngach normal yunalishini o‘zgartirmaydi
 14. Kuyik ovqatlarni xarakatlantiruvchi qizilo‘ngach motorikasi turi bu
 15. Th12 umurtqa orkali kundalang kesim quyidagi anatomik strukturalarga mos keladi
 16. O‘rtacha shishirilganda oshqozon devorlari holati
 17. Normada bariyni ingichka ichakdan passaji muddati
 18. Shillik parda burmalari ko‘proq ifodalangan
 19. Ichak tutkichi bulmagan qism
 20. Umumiy o‘t yo‘li normal ko‘rsatkichi
 21. Qizilo‘ngach diskineziyasi gipokinetik shakli …
 22. Disfagiya quyidagilarning qaysi birida kuzatilmaydi
 23. Refluksezofagitni kardial shakli bilan stenokardiyani differensial diagnostikasida birinchi navbatda nima qo‘llaniladi
 24. Qizilo‘ngach o‘smasi tashxisi uchun tekshiruvlar …
 25. Qizilo‘ngach teshigi churrasining og‘rig‘idagi eng effektiv preparat
 26. Quyida keltirilgan kasalliklardan qaysi birida ezofagogastroduodenal qon ketish, qon kayd kilish eng kam xarakterli
 27. Qizilo‘ngach varikoz kengaygan venasidan qon ketganda shoshilinch yordam (kuyidagidan tashkari)
 28. Ezofagitlardavomiyligi bo‘yicha farqlanadi
 29. Kardiya axalaziyasida kuzatiladi
 30. Qizilo‘ngach axalaziyasipatogenezida axamiyatga ega
 31. Diafragma qizilo‘ngach teshigi churrasining xarakterli belgilarini keltirib chiqaruvchi mexanizmiga kiradi
 32. Qizilo‘ngach venalari konashida qo‘llaniladi
 33. Qizilo‘ngach varikoz kengaygan venasidan qon ketganda shoshilinch yordam
 34. Surunkali ezofagit rakka transformatsiyasining belgilari
 35. Oshqozon qizilo‘ngach refluksini pasaytiruvchilarga kirmaydi
 36. Qizilo‘ngach axalaziyasida qo‘llanilishiga karshi ko‘rsatma
 37. Rentgen tekshiruvida qizilo‘ngach proksimal qismida peristaltika saklangan xolda distal qismida peristaltika yukligi
 38. Qizilo‘ngach pastki sfinkteri epiteliysini oshqozonga xos metaplaziyasi
 39. Ximik kuyishda korin yuqori kisimda kuchli og‘riq sababi
 40. Qizilo‘ngach kuyishlariga ko‘proq sabab buladi
 41. Kupincha keng zararlanishlarga sabab buladi
 42. Qizilo‘ngach ximik zararlanishida eng kup zararlanish kuzatiladi
 43. Refluks ezofagit asosiy sababchisi
 44. Qizilo‘ngach xavfli usmalari ichida kup uchraydi
 45. Disfagiyaning asosiy sababchisi
 46. Kardiya axalaziyasida kup qo‘llanadigan davolash usuli
 47. Kardiya axalaziyasi 2 darajasiga xos
 48. Kardiya axalaziyasida triada simptomlari
 49. Kardiya shillik kavati yorig‘idan qon ketishi nimaga xos
 50. Qizilo‘ngach venalari konashida qo‘llaniladi
 51. Oshqozon yara kasalligida kamarsimon og‘riqlarni paydo bulishi nimadan dalolat beradi
 52. Qaysi kasallik uchun musbat Mendel simptomi xarakterli
 53. Yara kasalligi etiologik faktoriga kirmaydi
 54. YaKNV bilan indutsirlangan yarani endoskopik kurinishi
 55. Xlorid kislota sekresiyasining stimulyatori
 56. Yara kasalligini nomedikamentoz davolash usullari
 57. 12 barmoqli ichak yara kasalligi ko‘pincha quyidagi organga penetratsiya beradi
 58. Oshqozon yarasini rentgenologik belgisini ko‘rsating
 59. 12 barmoqli ichak va oshqozon yara kasalligida qon ketganda qo‘llaniladi …
 60. Qizilo‘ngach peptik yarasini farklash kerak
 61. Oshqozon va un ikki barmoq yara kasalligini farqlashdagi muhim tekshiruv usuli
 62. O‘n ikki barmokli ichak piezchasida joylashgan yarada og‘riq paydo bulish mexanizmi
 63. Yara kasalligida kabziyat quyidagilar ta’sirida buladi
 64. Teztez qaytalanuvchi yara kasalligida avj olish kuzatiladi
 65. Ovqat kabul kilish bilan boglik bulgan epigastral sohadagi og‘riqlar, oshqozon shirasi kislotaliligini ortishi, axlatda yashirin qon aniqlanishi qaysi kasallikka xos
 66. Oshqozon yarasining ko‘proq uchraydigan sohasini ko‘rsating
 67. 12 barmoqli ichak yarasiga xos
 68. Oshqozon yarasining uzoq vaqt davomida kechishida quyidagilar ko‘rsatilgan
 69. 12 barmoq ichak yara kasalligida oshqozon funksional sekresiyasini xarakterini ko‘rsating
 70. Yara kasalligida atropinni qo‘llashga qarshi ko‘rsatma
 71. Dorili yaralar nima bilan asoratlanadi
 72. O‘n ikki barmokli ichak piyozchasida joylashgan yarada og‘riq paydo bo‘lish mexanizmi
 73. Yara kasalligida qabziyat quyidagilar ta’sirida bo‘ladi …
 74. Tez-tez qaytalanuvchi yara kasalligida avj olish kuzatiladi
 75. Ovqat kabul kilish bilan boglik bulgan epigastral sohadagi og‘riqlar, oshqozon shirasi kislotaliligini ortishi, axlatda yashirin qon aniqlanishi qaysi kasallikka xos
 76. Oshqozon yarasining ko‘proq uchraydigan sohasini ko‘rsating
 77. 12 barmoqli ichak yarasiga xos
 78. Oshqozon yarasining uzoq vaqt davomida kechishida quyidagilar ko‘rsatilgan
 79. 12 barmoq ichak yara kasalligida oshqozon funksional sekresiyasini xarakterini ko‘rsating
 80. Yara kasalligida atropinni qo‘llashga qarshi ko‘rsatma
 81. Dorili yaralar nima bilan asoratlanadi
 82. Yarani xirurgik davolash uchun qaysi mezon birinchi navbatda hisobga olinadi
 83. Yara kasalligini qaysi teoriyasi davolash taktikasini belgilaydi
 84. 12 b. i yarasini konservativ davolash samarasizligi kancha muddat davom etganda organ saklovchi operatsiyaga kursatma buladi
 85. Yara kasalligida jarrohlik operatsiyasidan asosiy maqsad
 86. Surunkali yara kasalligida patogenetik asoslangan jarrohlik usuli
 87. Oshqozon rezeksiyasidan kein kup marotaba kaytalanuvchi peptik yaralar sababi
 88. Oshqozon yarasi qaerda joylashganda ko‘proq kislotalik kuzatiladi
 89. Endoskopik tekshirish tashxis kuyish imkonini bermaydi
 90. Oshqozon antral qism chegarasini aniqlash zarurati
 91. Gastroduodenal qon ketishi sababini aniqlash imkonini beradi …
 92. Meylengraft bo‘yicha parxez nimaga asoslangan
 93. Surunkali gastroduodenal yaralarga xos emas
 94. 12 barmoq ichak yara kasalligiga xos emas
 95. Yarani boshlanishi jarayoni nima bilan bog‘liq
 96. 33 yoshli astenik erkakda, 2 yil avval xolesistektomiya, operatsiyadan 6 oy o‘tib ovqatdan 1,5 soat o‘tib epigastriyda og‘riq orkaga berishi kuzatiladi. PXES sababi nima
 97. 50 yoshli bemor epigastriyda og‘riq kungil aynishi kayt kilishga shikoyat kiladi. FGDS penetratsiyalovchi yara konda gastrin mikdori ortishi, yuqori oshqozon shirasi kislotaligi. Kasallik sababi nima
 98. 12 b ichak yarasining aniq belgisi
 99. G-xujayralar kanday modda ishlab chikaradi
 100. Gormonlardan qaysi biri kislota ishlab chikarilishiga ta’sir kilmaydi
 101. Qaysi faktor yara kasalligining patogenezida agressiya faktori ….
 102. 48 yoshli bemorda oshqozonda gigant yara kaytalanib kechishi (11 yildan buyon yara kasalligi) bilan gistamin refrekter axlorgidriya aniqlangan. Davolash taktikasi
 103. Oshqozon sekresiyasini kuchaytiradi
 104. O‘zini sog‘ hisoblagan alkogol ko‘p iste’mol qilgan patsientda bir necha bor qonsiz qusishdan so‘ng OIT yuqori qismidan massiv qon ketishi kuzatildi, Tashxis…
 105. OIT yuqori qismidan massiv qon ketishi  ko‘proq sababi
 106. OIT qon ketish lokalizatsiyasini aniqlash uchun qulay tekshirish usuli
 107. Perforativ yara Mondor triadasiga nimalar kiradi
 108. Yosh erkak kishida kabulxonada kuchli korindagi og‘riq bilan murojaat kilgan K/B 90/60, puls100 ta anuriya, korin devori  Diagnozni aniqlash uchun ….
 109. 75 yoshli ayol shifoxonaga tarkalgan peritonit belgilari bilan kelgan. Uzok muddatli yara anamnezi, rentenologik korin bushligida erkin gaz. Taktika …
 110. Yarani oshqozon osti beziga penetratsiyasida konda nima mikdori ortadi
 111. Gepatogen yaralar paydo bulishi asosiy faktori
 112. Postgastrorezeksion distrofiya belgilari quyidagilardan tashkari
 113. Medikamentoz yaralarga sabab bulgan dorilar
 114. Stress yaralar kelib chikish asosiy sabablari
 115. Kushing yaralariga kiradi
 116. Oshqozon shaklini kum soat kurinishi belgisi
 117. Oshqozon yaralar joylashuvi ko‘proq
 118. Antral yaralarda og‘riq irradiatsiyasi ko‘proq
 119. Yarani kardial qismda joylashuvida og‘riqni irradiatsiyasi
 120. Davolash kursidan so‘ng yara chandiklavngan, yallig‘lanish yo‘qolgan, keyingi davolash taktikasi
 121. HCl produksiyasi pasayishiga ta’sir kiluvchi preparat
 122. Kerling yaralari bu
 123. Ateroskleroz yurak yetishmovchiligi yaralariga xos belgilar …
 124. 12 b ichak yaralari ko‘proq kelib chiqadi
 125. Simptomatik yaralar uziga xosligi
 126. Yara kasalligini kam kaytalanib kechishiga xos
 127. Yara kasalligini davolashda qo‘llaniladi quyidagidan tashqari
 128. Yara kasalligi kechishinii ishonchli prognozi asosi hisoblanadi
 129. Asoratlanmagan yara kasalligi antral yara bilan residivlanishiga xos
 130. Postbulbar yaraga xos
 131. Postrezeksion distrofiyada qo‘llaniladi, undan tashkari
 132. Sut maxsulotlari kislotalikni pasaytirish sababi
 133. Omeprozol qaysi guruhga kiradi
 134. Pilorik jom ishiga ta’sir etadi
 135. Yara kasalligi patogenezida gormonal faktorlar roli
 136. Oshqozon va 12 barmoq ichak yara kaslligi stadiyalari
 137. pylori serologik tekshirish usuli
 138. Yara kasalligini dif. diagnostikasi zarur buladi
 139. Oshqozon yarasini dif diagnostiksi zarur
 140. Surunkali enteritga xos belgini ko‘rsating
 141. Surunkali enteritga xos og‘riq lokalizasiyasi
 142. Enteral koprologik sindromi uchun xarakterli
 143. Surunkali enterit va kolit etiologik omillari
 144. Surunkali enteritga xos belgilar
 145. Surunkali enteritda umumiy ahlat tahliliga nima xos emas
 146. Surunkali enteritga xos ko‘rsatkichlar
 147. Surunkali enteritning rivojlanish sabablari
 148. Surunkali enteritda qaysi  preparat tavsiya qilinmaydi
 149. Surunkali enterit tashxisida tekshirish …
 150. Foliy kislota qaerda so‘riladi
 151. Spru seliakiyasida diareyani kuchaytiradi
 152. Nitrofuran va nalidiks kislota preparatlari qaysi guruh mikroblariga ta’sir kursatadi
 153. Ekssudativ enteropatiya namoyon buladi
 154. Galaktozemiyaga xos …
 155. Surunkali enteritda birinchi navbatda zararlanuvchi ichak strukturasi
 156. Stafilokokkli disbakteriozda qaysi guruh antibiotiklari qo‘l keladi
 157. Uippl kasalligi uchun xos emas
 158. Ichak ishemiyasiga xos
 159. Aynan ingichka ichak fermentlariga quyidagilardan kirmaydigani
 160. Ichak epiteliysi xayoti davomiyligi
 161. Ekssudativ enteropatiya uchun xal kiluvchi axamiyat kasb etadi
 162. Surunkali enteritni disbakterioz bilan asoratlanishiga xos …
 163. Regionar ileitni quyidagi kasallik bilan dif. diagnostikasi murakkab
 164. Ich qotishi quyidagilarga xos
 165. Suv va mineral moddalarni surilishi nimaga bog‘liq
 166. Galaktozemiyaga xos aloxida belgilar
 167. Surunkali enterokolitda dispepsik belgilarni kuchaytiruvchi maxsulot …
 168. Enterokolit remissiyasida disbakterioz yuzaga kelishida davolash choralari
 169. Regionar ileitga mos keladi
 170. Laktaz yetishmovchilikni nima bilan dif diagnostika kilishi kerak
 171. Tropik SPRU belgilari
 172. Proteyli disbakteriozda quyidagi dorilarni tavsiya qilish ratsional
 173. Eng yakkol antidiaretik ta’sirli dorivor moddalar
 174. Glyutenli enteropatiyadi ingichka ichak zararlanishi
 175. Glyuteinga gipersensibilizatiya birinchi navbatda o‘rin tutadi
 176. Klebsiella chakirgan disbakteriozda qaysi antibiotik qo‘llash yaxshi
 177. Surunkali enterokolit bulgan bemorda navbatdagi qo‘zg‘alish davrida dispepsik belgilar bilan ich ketishi yiring va shillikli (disbakterioz) bemorga nima tavsiya kilinmaydi
 178. Surunkali enterit remissiya paytida ingichka ichak shillik kavatida morfologik uzgarishlar
 179. 20 yilda ortik kechgan surunkali enteritga xos
 180. Glyuten enteropatiyasida kanday uzgarishlar aniqlanadi
 181. Yoglar sintezlanishi mumkin
 182. Malabsorbsiyani surunkali ich ketishida diagnostika …
 183. Ingichka ichak suruvchi yuzasi kancha bulishi mumkin
 184. Surunkali enterit kuzgalish davrida ichakda surilish buzilishi
 185. Funksional ich ketishida xos emas
 186. Yog‘lar surilishini stimullovchi ta’sirga ega
 187. Ekssudativ enteropatiya sindromida kuzatiladi
 188. Ingichka ichak shillik kavati funksional birligi
 189. Glyuten kasalligida davolash prinsipiga kiradi
 190. Malabsorbsiya sindromida isbotlovchi test hisoblanadi
 191. Surunkali enteritda gipokalsiemiya sababi
 192. Surunkali enterit remissiyasida qo‘llaniladi
 193. Ingichka ichak zararlanishi bilan kechadigan limfogranulematoz va tropik SPRU dif. diagnostikasida axamiyatli
 194. Regionar ileit ichakdan tashqi belgisi
 195. Enterit kelib chikish sabablariga kirmaydi
 196. Regionar ileit kup uchrovchi belgilari
 197. Regionar ileit patomorfgologik belgilari
 198. Malabsorbsiya sindromi davomli kechishiga xos emas
 199. Malabsorbsiya sindromida uchramaydigan modda almashinuvi buzilishi turi
 200. Nospesifik yarali kolitning asosiy shakllarini belgilang
 201. Normada qizilо‘ngach uzunligi qancha?
 202. Oshqozondagi xlorid kislotani vazifasiga kirmaydi …
 203. Oshqozon shilliq qavatini ximoya omiliga kirmaydi …
 204. Qorin bо‘shlig‘ida qaysi a’zolar intraperitoneal joylashgan
 205. Oshqozon devori necha qavatdan iborat
 206. Oshqozonni muskul qavatidagi mushaklar necha xil tartibda joylashgan
 207. Katta odam oshqozoninig uzunligi va xajmi qancha bо‘ladi
 208. Oshqozonni qaysi qavatida auerbax chigali joylashgan
 209. Qorin bо‘shlig‘ida qaysi organlar mezoperitoneal joylashgan?
 210. Qizilо‘ngach simpatik innervatsiyasi qayerdan boshlanadi?
 211. Oshqozonni qaysi qavatida meysnerovo chigali joylashgan
 212. Oshqozonda necha xil bez hujaylari mavjud
 213. Ingichka ichak funksional birligi bu
 214. Immun tizim faoliyati davomida ingichka ichak qaysi hujayralari roli katta axamiyatga ega?
 215. Xazm kilish traktida kuplab intestinal gormonlar va biologik faol moddalar ishlab chikaruvchi hujayralar nomi?
 216. Quyidagi moddaning qaysi biri ta’sirida о‘t pufagi kiskaradi
 217. Yо‘g‘on ichak nechta qismdan iborat?
 218. Normada oshqozon 1 sutkada qancha mikdorda shira ishlab chikaradi?
 219. О‘n ikki barmokli ichakni qaysi qismiga umumiy о‘t yuli va Virsungov yuli ochiladi?
 220. Qaysi organ oshqozon osti bezi boshchasini о‘rab turadi
 221. Mezomorf tipdagi insonlarda oshqozon shakli qanday bо‘ladi
 222. Peyer kulchalari qaysi tukimadan tashkil topgan
 223. Pastki jag osti sulak bezini naychasi ogiz bо‘shlig‘ini qaysi qismiga ochiladi
 224. Vorsinkalar OIT qaysi qismida mavjud
 225. Yо‘g‘on ichak tashki farklovchi belgisi qaysi biri
 226. Ogiz bо‘shlig‘i kirish qismini ogiz bо‘shlig‘idan ajratib turadi
 227. Burun bо‘shlig‘i burun xalkum bilan qaysi teshik orkali boglanadai
 228. Tilda qaysi turdagi sо‘rg‘ichlar kо‘proq bо‘ladi
 229. Oshqozon osti bezi yuli bilan 12 b ichakka qaysi naycha ochiladi
 230. Ingichka ichakka taalukli ichak qismini kо‘rsating
 231. О‘t pufagi nayi qayerga ochiladi
 232. Qaysi organ ekstraperitoneal joylashganligini kо‘rsating
 233. Oshqozon qorin parda bilan qanday о‘ralgan
 234. Iliotsekal klapan qayerda joylashgan
 235. Ingichka ichakning tutqichli qismi qaysi
 236. Qizilо‘ngach burmalari qanday yо‘nalishli bо‘ladi
 237. Oshqozon osti bezi qorin pardaga nisbatan joylashuvi
 238. Katta sо‘rg‘ich 12 barmoq ichak qaysi qismida joylashgan
 239. Oshqozon osti bezi boshchasi qaysi organga tegib turadi
 240. Oshqozon osti bezini oldingi yuzasiga qaysi organ tegib turadi
 241. Qizilо‘ngachda qanday torayishi mavjud
 242. Glissonov kapsula о‘rab turadi
 243. Yо‘g‘on ichak boshlang‘ich qismi
 244. Yо‘g‘on ichakning tutqichsiz qismi qaysi
 245. Sulakdagi antibakterial ta’sirga ega modda
 246. Qaysi organiq moddalar ogiz bо‘shlig‘ida xazm qilinishi boshlanadi
 247. Oshqozonda oqsillarni parchalovchi ferment
 248. Ichak vorsinkalarining vazifasi nimadan iborat
 249. О‘t suyuqligi vazifalariga kiradi
 250. Oshqozon qorin parda bilan qanday о‘ralgan
 251. Iliotsekal klapan qayerda joylashgan
 252. Ingichka ichakning tutqichli qismi qaysi
 253. Qizilо‘ngach burmalari qanday yо‘nalishli bо‘ladi
 254. Oshqozon osti bezi qorin pardaga nisbaan joylashuvi
 255. Katta sо‘rg‘ich 12 b ichak qaysi qismida joylashgan
 256. Oshqozon osti bezi boshchasi qaysi organga tegib turadi
 257. Oshqozon osti bezi boshchasi qaysi organga tegib turadi
 258. Oshqozon osti bezini oldingi yuzasiga qaysi organ tegib turadi
 259. Qizilо‘ngachda qanday torayishi mavjud
 260. Glissonov kapsula о‘rab turadi
 261. Yо‘g‘on ichak boshlang‘ich qismi
 262. Yо‘g‘on ichakning tutqichsiz qismi qaysi
 263. Sulakdagi antibakterial ta’sirga ega modda
 264. Qaysi organiq moddalar ogiz bо‘shlig‘ida xazm qilinishi boshlanadi
 265. Oshqozonda oqsillarni parchalovchi ferment
 266. Ichak vorsinkalarining vazifasi nimadan iborat
 267. О‘t suyuqligi vazifalariga kiradi
 268. Ovqat hazm reflekslari markazi miyaning qaysi qismida joylashgan
 269. Surilish jarayoni qayerda OIT ning qaysi qismida kechadi
 270. Yо‘g‘on ichak vazifasiga kiradi
 271. Aminokislota va monosaxaridlar surilishi
 272. 12 barmokli ichak shilliq qavatida qaysi gormon sintezlanadai
 273. Insulin qaysi hujayralar tomonidan ishlab chikariladi
 274. Glyukagon oshqozon osti bezi qaysi hujayralari tomonidan sintezlanadi
 275. Oshqozon osti bezining qancha qismi ekskretor vazifa bajaradi
 276. Jigar oqsillari qancha muddatda tо‘liq yangilanadi
 277. Enterogastrin va enterogastron qaysi organ shilliq qavatida sintezlanadi
 278. Ultratovush tekshiruvi usulini qо‘llash qaysi jarayonga asoslangan
 279. Ultratovush – bu chastotasi quyidagi kо‘rsatkichdan past bо‘lmagan tovush
 280. Patologik о‘zgarishsiz jigar tо‘qimasi exogenligi qanday
 281. Jigar yog‘li infiltratsiyasida jigar parenximasi va tomirlar kо‘rinishi qanday bо‘ladi …
 282. Tekshiruvlarda aniqlanadigan xajmiy jarayonlar bilan о‘choqli yog‘li infiltratsiyaning differensial diagnostik farqlarini kо‘rsating …
 283. Surunkali gepatitda о‘rtacha va sezilarli morfologik о‘zgarishlarda jigarning UTT tekshiruvida nima kо‘proq aniqlanadi …
 284. Sirroz kasalligining ilk bosqichlarida UTT tekshiruvida jigar hajmi kо‘pincha …
 285. Standart sharoitlarda о‘t toshi vizualizatsiyasi qanday kо‘rinishda bо‘ladi
 286. Oshqozon osti bezi yog‘li infiltratsiyasida parenxima exogenligi
 287. Noinvaziv UTT tekshiruvida jigarda nimani aniq xulosa qilish mumkin
 288. Ichak invaginatsiyasi qayerda kо‘proq shakllanadai
 289. Divertikul bu …
 290. Qorin bо‘shlig‘i abssessi uchun xos …
 291. Girdob UZI simptomi qaysi patologik xolat uchun xos …
 292. Shilliq osti usmalariga xos belgi …
 293. Oshqozon va ichaklar normal UZI antaomiyasiga xos …
 294. Oshqozon chikish qismi tutilishi uchun xos …
 295. Usma invaziyasi bu …
 296. Bо‘shliq organ zararlanishi UZI belgisi qо‘shimcha nomi …
 297. Qaysi datchik qorin bо‘shlig‘i UZI diagnostikasida qо‘llanmaydi
 298. Mezenterial trombozni rad etish uchun qaysi qо‘shimcha rejimni qо‘llash kerak
 299. Qorin bо‘shlig‘i a’zolarini UZI diagnostikasida asosiy qо‘llaniladigan rejim
 300. Kolit va usmada bо‘shliq a’zo zararalanishi UZI simptomatikasiga xos
 301. Nishon UZI simptomi qaysi patologiya uchun xos
 302. Oshqozonda bо‘shliq a’zo zararlanishi belgisida yana qо‘shimcha aniqlanadi
 303. Oshqozonda bо‘shliq a’zo zararlanishi belgisida yana qо‘shimcha aniqlanadi
 304. Churra kopida ichak tutamlari zararlanganda nimaga baho berish kerak
 305. Invaginatsiya qilingan ichak qismini yashovanligi qanday baholanadi
 306. О‘tkir divertikulni umumiy belgilari bulganligi sababli dif. diagnosika kilish lozim
 307. UZI mutaxassisi xulosasi bu …
 308. Me’da osti bezi diagnostikasida instrumental usullaridan
 309. qaysi biri tо‘liqrok ma’lumot beradi?
 310. Quyidagilardan qaysi biri surunkali pankreatitning rentgenografik xos belgisi hisoblanadi?
 311. Og‘ir vazn yо‘qotish va chuqur qorin og‘rig‘i bо‘lgan bemorda, lekin sariqliksiz pankreatik adenokarsinoma gumon qilinadi. Dastlabki tadqiqotlar uchun diagnostik informatsion usul …
 312. Kolonoskopiyaning asoratlari …
 313. Trandelenburg holatida majburiy tekshiruv bilan oshqozonning rentgenoskopiyasi tashxislashda qо‘llaniladi
 314. Dastlabki tashxis … yо‘g‘on ichak divertikulez. Optimal tekshiruv usulini tanlang …
 315. Dastlabki tashxis … penetratsiyalovchi oshqozon yarasi. Optimal tekshiruv usulini tanlang …
 316. «tо‘lish defekti» rentgenologik simptomi sababi …
 317. Bо‘shliq torayishi rentgenologik simptomi sababi …
 318. «tokcha» rentgenologik simptomi mos keladi Yutkun va qizilо‘ngachni kontrastsiz yonboshdan rentgenografiyasi qaysi xolatda qо‘llanadi –
 319. Yutkun va qizilо‘ngachni kontrastsiz yonboshdan rentgenografiyasi qaysi xolatda qо‘llanadi
 320. Qizilо‘ngachni bariy kontrasti va koplab oluvchilar (vyajushiye) bilan birga qо‘llash qaysi xollarda kul keladi
 321. Oshqozon ichak tizimi organlari devori qalinligini aniqlash uchun kulay tekshirish usuli
 322. Oshqozon ichak tizimi relaksatsiyasi uchun qо‘llaniladi
 323. Yondosh a’zolar kasalliklarida 12 b ichakdagi о‘zgarishlarni aniqlaydigan rentgen tekshirish usuli
 324. Ingichka ichakni nonushta bilan rentgen tekshirish usuli afzalligi
 325. Yо‘g‘on ichakni rentgen tekshirish usuli
 326. Bariy kontrastini qо‘llab xazm traktini 24 soatdan sung urganish maksadi
 327. О‘t yullarida operatsiyadan sung xoledoxga qо‘yilgan drenajdan о‘t suyuqligi kelishi bulganda kо‘rsatma
 328. О‘t tosh kasalligida biliar tizimni informativrok tekshirish usuli
 329. О‘t tosh kasalligida biliar tizimni informativrok tekshirish usuli
 330. Tuxum pusti sifat oxaklangan mozaik notо‘g‘ri sharsimon о‘zgarishni qorin bо‘shlig‘i biron qismida aniqlash, bu
 331. Qizilо‘ngach bо‘shlig‘i kengligi uni kuch bilan tо‘ldirilganda
 332. Qizilо‘ngach bо‘shlig‘i kengligi uni kuch bilan tо‘ldirilganda
 333. Th12 umurtqa orkali kundalang kesim quyidagi anatomik strukturalarga mos keladi
 334. Urtacha shishirilganda oshqozon devorlari xolati
 335. Normada bariyni ingichka ichakdan passaji muddati
 336. Shilliq parda burmalari kо‘proq ifodalangan
 337. Ichak tutqichi bо‘lmagan qism
 338. Umumiy о‘t yuli normal kо‘rsatkichi
 339. Qizilungach diskineziyasi gipokinetik shakli quyida keltirilganlarning qaysi biri kuzatilmaydi
 340. Disfagiya quyidagilarning qaysi birida kuzatilmaydi
 341. Reflyuksezofagitni kardial shakli bilan stenokardiyani differensial diagnostikasida birinchi navbatda nima qо‘llaniladi
 342. Reflyuksezofagitni kardial shakli bilan stenokardiyani differensial diagnostikasida birinchi navbatda nima qо‘llaniladi
 343. Malabsorbsiya sindromida uchramaydigan modda almashinuvi buzilishi turi
 344. Nospesifik yarali kolitning asosiy shakllarini belgilang
 345. Nospesifik yarali kolitda asosan quyidagi a’zolar zararlanadi
 346. Nospesifik yarali kolitning asosiy sabablarini keltiring
 347. Nospesifik yarali kolit uchun tо‘g‘ri keltirilgan javobni kо‘rsating
 348. Nospesifik yarali kolit uchun xos bо‘lgan klinik instrumental belgini kо‘rsating
 349. Nospesifik yarali kolitda bemorning asosiy shikoyatlari
 350. Nospesifik yarali kolit uchun xos bо‘lgan rentgenologik belgini kо‘rsating
 351. Nospesifik yarali kolit lokalizasiyasini kо‘rsating …
 352. Nospesifik yarali kolitda qо‘llaniladigan asosiy preparatni kо‘rsating
 353. Surunkali kolitga xos bо‘lgan belgilarni aniqlang
 354. Surunkali kolit diagnostikasida muhim ahamiyatga ega
 355. Surunkali kolit diagnostikasida muhim ahamiyatga ega
 356. Qabziyatda qо‘llaniluvchi preparatni kо‘rsating
 357. Yarali kolitda qо‘llanilmaydigan preparatni kо‘rsating
 358. Nospesefik yarali kolit asoratlariga nima kiradi
 359. Brodil dispepsiya sindromida umumiy najas analiza qanday belgilar kuzatiladi?
 360. Yiringli dispepsiya sindromida umumiy najas analiza qanday belgilar kuzatiladi?
 361. Agar najasda parchalanmagan kraxmal bо‘lsa — bu …
 362. Kron kasalligi uchun qaysi belgi xos emas
 363. Diareya bilan kechuvchi xronik kolitda quyidagi preparatlardan qaysi biri qilinmaydi
 364. Kron kasalligini quyidagi kasalliklardan qaysilari bilan birinchi navbatda qiyosiy tashxis о‘tkazish zarur …
 365. Kron kasalligi uchun quyidagilardan qaysi biri xos emas
 366. Kron kasalligida patologik prsessni eng kо‘p joylashgai joyi qayerda bо‘ladi
 367. Kron kasalligida antibakterial davolash qachon amalga oshiriladi
 368. Kron kasalligida quyidagi asrratlardan qaysi biri kuzatilmaydi
 369. Kron kasalligini davolashda quyidagi preparatlardan qaysi biri qо‘llanilmaydi
 370. Kron kasalligi qaysi yoshdagi aholida kо‘p uchraydi …
 371. Kron kasalligini nopetsifik yarali kolitdan qaysi sindromlar farqlaydi
 372. Nospesifik yarali kolitda yо‘g‘on ichak perforatsiyasiga qaysi belgilar xos
 373. Yо‘g‘on ichak divertiqо‘llariga xos simptom
 374. Ta’sirlangan ichak sindromi terapiyasiga qо‘shimcha tavsiya
 375. Disbakterioz rivojlanishida axamiyatga ega
 376. Tugma megakolon asosidagi anatomik о‘zgarish
 377. NYAK nofaol davri uchun rektoskpik tekshiruvda xos belgilar
 378. Girshprung kasalligini quyidagi stadiyalari mavjud
 379. NYAK ni davolash prinsiplariga kiradi
 380. Ta’sirlangan ichak sindromida qо‘llash noratsional xisoblanadi
 381. Yо‘g‘on ichak polipozini davolash
 382. Yо‘g‘on ichak toksik dilatatsiyasi qaysi kasalikka xos
 383. Ishemik kolitda kо‘proq informativ tekshirish usuli
 384. Aganglioz asosan ichak qaysi qismini zararlaydi
 385. Gistologik tekshirish asosiy axamiyatga ega ?
 386. NYAD a davolashni nimadan boshlash kerak
 387. NYAK kuzgalgan paytda parxezda tavsiya qilinadi
 388. NYAKda bemorga sulfasalazin berishga qarshi kо‘rsatma
 389. SRK ni davolashda keng qо‘llaniladi
 390. NYAK da steroid gormonlarni qо‘llash maksadi
 391. Ichak ta’sirlanish sindromida (ITS) ogrik nima bilan boglik
 392. ITS ga xos klinik belgilarni kо‘rsating
 393. ITS da ogrik sindromining uziga xosligi
 394. ITS da diareyaga xos
 395. ITSCH da ogrikni koldirish uchun kul keladi
 396. ITS da ich ketishiga qarshi ishlatiladi
 397. ITS da ich kotishiga qо‘llaniladi
 398. ITS diareya bilan kechishiga xos belgilar
 399. SRK da neyroleptiklardan qо‘llaniladi
 400. ITS diagnostik mezonlari qanday atalgan
 401. ITS ni davolashda qaysi mutaxassis jalb etiladi
 402. ITS sindromida qanday ogrik sezilarli emas
 403. Kron kasalligi uchun qaysi belgi xos emas …
 404. Yо‘g‘on ichak distal qismidan kon ketishi kuzatilmaydigan kasallik …
 405. Yо‘g‘on ichak distal qismidan kon ketishi kuzatilmaydigan kasallik …
 406. Yug‘on ichak diskineziyasida qaysi dorilar tavsiya etiladi
 407. Xronik kolitga tegishli bо‘lgan xulosani kо‘rsating
 408. Kron kasalligida antibakterial davolash qachon amalga oshiriladi …
 409. Xronik kolit uchun og‘riq sindromini xarakterini kо‘rsating … Xronik kolit uchun og‘riq sindromini xarakterini kо‘rsating …
 410. Xronik kolitni davolashda quyidagi preparatlardan qaysi bnri qо‘llanilmaydi …
 411. Diareya bilan kechuvchi xronik kolitda quyidagi preparatlardan qaysi biri qilinmaydi …
 412. Xronik kolit uchun xos bо‘lmagan belgini kо‘rsating …t
 413. Xronik kolitni davolashda qо‘llaniladi …
 414. Nospetsifik yarali kolitda kolonoskopiyada nima aniqlanadi …
 415. Nospetsifik yarali kolitni uzoq kechishida qaysi asorat rivojlanadi
 416. Nospetsifik yarali kolitda yug‘on ichakni toksnk dilyatatsiyasi yokya yara perforatsiyasiga gumon qilinganda kansi tekshirish usuli о‘tkazish lozim
 417. Nospetsifik yarali kolitda quyidagi ichakdan tashqari asoratlardan qaysi biri kuzatilmaydi …
 418. Nospetsifik yarali kolitda quyidagi ichakdan tashqari kо‘rinishlardan qaysi biri kuzatilmaydi
 419. Nospetsifik yarali kolitdagi anemiya patogenezi qanday …
 420. Nospetsifik yarali kolitdagi yug‘on ichakni toksik dilyatatsiyasini …
 421. konservativ davolashda quyidagilardan qaysi biri qо‘llanilmaydi
 422. Kron kasalligini quyidagi kasalliklardan qaysilari bilan birinchi navbatda qiyosiy tashxis о‘tkazish zarur
 423. Kron kasalligi uchun quyidagilardan qaysi biri xos emas
 424. Kron kasalligida patologik prsessni eng kо‘p joylashgai joyi qayerda bо‘ladi
 425. Kolitni qaysi turi kо‘proq uchraydi
 426. Kasallikni qо‘zishini profilaktikasi uchun
 427. Kron kasalligida quyidagi asrratlardan qaysi biri kuzatilmaydi
 428. Kron kasalligini davolashda quyidagi preparatlardan qaysi biri qо‘llanilmaydi
 429. Kolitni qaysi turi kо‘proq uchraydi
 430. Ikkilamchi chap tomonlama kolitni kelib chiqishida qaysi omil asosiy xisoblanadi …
 431. Kolit og‘rig‘i qachon yо‘qoladi
 432. Kolitda qorin dim bо‘lishi qachon paydo bо‘ladi
 433. Kolitni intestopan bilan davolaganda qanday asorat kuzatilishi mumkin
 434. Kron kasalligi qaysi yoshdagi aholida kо‘p uchraydi
 435. Surunkali pankreatitda proteaz ingibitorlarining buyurishga kо‘rsatmalar
 436. Surunkali pankreatit qо‘zish davridagi xos kо‘rsatkich
 437. Surunkali qaytalanuvchi pankreatit kо‘proq quyidagi hollarda uchraydi
 438. Surunkali pankreatitni qо‘zish davrida qо‘llaniladi, quyidagilardan tashqari
 439. Pankreatik shira stimulyatorlari hisoblanadi, quyidagidan tashqari
 440. Surunkali pankreatit kuzgalgan davrida og‘riq sindromini davolash uchun qо‘llanilmaydi
 441. Oshqozon osti bezi fermentlarining
 442. faolligini kamaytirish maqsadida qо‘llaniladi …
 443. Proteolitik fermentlar ingibitorlariga kiradi
 444. Surunkali pankreatitda о‘rinbosuvchi terapiya maqsadida qо‘llaniladi
 445. Surunkali pankreatitni kо‘p uchraydigan sabablari
 446. Parenximatoz sariqlik sababi,bundan tashqari
 447. Xolatoxolesterin indeksi xolestazda kо‘pincha quyidagi bilan о‘zgaradi
 448. Quyidagi alomatlar mezenximal yallig‘lanish sindromi qismi emas
 449. Mexanik sariqlik uchun qaysi qon biokimyoviy tahlilida quyidagi о‘zgarishlar xarakterli
 450. Eng optimal kombinatsiyani belgilang, autoimmun gepatit kasalligiga asosiy davolash tashkil eting …

 

Nevrologiya mutaxassisligi bo‘yicha

klinik ordinaturaga kirish uchun savollar to‘plami

 

 1. Harakat sfera nechta neyrondan iborat
 2. Markaziy harakat neyroni qaerdan boshlanadi
 3. Pastki harakat proeksiyasi qaerda joylashgan
 4. Tepa harakat proeksiyasi qaerda joylashgan
 5. Peshana orqa qismining yuqori pushtasida nima joylashgan?
 6. Harakatning qisman yo‘qolishi nima deb nomlanadi?
 7. Bir oyoqdagi paralich nima deyiladi…
 8. Tananing bir taraflama zararlanishi nima deyiladi
 9. Oyoqlarning simmetrik zararlanishi …
 10. Ikkita qo‘l va ikkita oyoqlarda harakatning yo‘qolishi ..
 11. Refleks qanday guruhga bo‘linadi
 12. Shartli emas refleksga xos variantni ko‘rsating
 13. Shartli refleks bu
 14. Reflektor yoyi nechta neyronlardan iborat
 15. Refektor yoyi qanday qismlardan iborat
 16. Ligamentum patellega bolg‘acha bilan urilganda javob reaksiyasi…
 17. yuzaki reflekslar qanday chaqiriladi …
 18. chuqur reflekslar qanday qilib chaqiriladi …
 19. Qosh refleksiga xos variantni ko‘rsating …
 20. shox pardaga qog‘oz yoki paxta bilan asta tekkizilganda javob refleksi …
 21. Qog‘ozni tomoqning orqa devoriga tekkizish orqali … refleks
 22. Qaysi refleks yumshoq tanglay tilchasi (uvula)ni ko‘tarilishiga javob beradi
 23. Karpo-radiyal refleks qaysi refleks turiga kiradi.
 24. Yuzaki qorin refleksining nechta turi bor?
 25. Bolg‘acha bilan uch boshli mushak payiga bolg‘acha bilan urilganda tirsak bo‘g‘imidan yozilishi qaysi refleks turiga kiradi.
 26. Qaysi refleksda ichki son yuzasida shtrix bilan tirnaladi?
 27. refleksning pasayishi nima deyiladi?
 28. Refleksning bo‘lmasligi nima deyiladi
 29. Asosiy harakat turlari
 30. Harakat sferasi nechta neyrondan iborat
 31. Markaziy harakat neyroni qaerdan boshlanadi
 32. Avtomatik reflektor harakatlar nima deb ataladi.
 33. Shartli reflekslar qanday nomlanadi ?
 34. Bosh miya katta yarimsharlaridagi ixtiyoriy impulslar qaerga yo‘naltiriladi
 35. Muskullar innervatsiyasi qanday bo‘ladi.
 36. Ichki kapsula nimadan iborat
 37. Oq modda ichida nima joylashgan
 38. Bo‘yin muskullari tana va oyoq qo‘llarni harakatlantiruvchi periferik neyronlar qaerda joylashadi.
 39. Oldingi harakatlantiruvchi shoxlardan nima chiqadi ?
 40. Atonik palpatsiyada mushaklarning holati ?
 41. Atonik mushaklar palpatsiyada yumshoq va sust bo‘lsa, bo‘g‘inlar esa.
 42. Normada har xil mushaklar xronatsiyasi qancha davom etadi.
 43. Miya ustunidagi piramida tugunini zararlanishi natijasida nima bo‘ladi.
 44. Refleks bu.
 45. Tasnifi bo‘yicha sezuvchanlik nechaga bo‘linadi?
 46. Sezuvchanlikning turlari.
 47. Ichki organlar bezovta bo‘lganda paydo bo‘ladigan sezuvchanlik qanday nomlanadi?
 48. Taktil sezuvchanlik qanday aniqlanadi?
 49. Og‘riq sezuvchanlik qanday aniqlanadi?
 50. Temperatura sezuvchanlik qanday aniqlanadi?
 51. Statik ataksiya qanday aniqlanadi?
 52. Dinamik ataksiya qanday aniqlanadi.
 53. Bosim hissi qanday aniqlanadi.
 54. Vibratsion sezuvchanlik qanday aniqlanadi
 55. Stereognostik hissa haqida tushuncha
 56. Qaysi murakkab sezuvchanlikka kiradi
 57. Mediyal halqa qaerda jolashgan
 58. Anesteziya bu
 59. Gipesteziya bu
 60. Giperesteziya bu?
 61. Sezuvchanlikning segmentar-dissotsialangan buzilishida zararlanish o‘chog‘ini toping
 62. Ekstroreceptorlar qanday turlarga bo‘linadi?
 63. Sezuvchanlik turlari nimaga bog‘liq.
 64. Taktil sezgigi bu.
 65. Sezuvchanlikning barcha turlari o‘tadigan joyni ko‘rsating
 66. Chuqur sezgirlikdagi birinchi neyron qaerda.
 67. Chuqur sezgining ikkinchi neyroni qaerda joylashgan
 68. Uchinchi neyron qaerda joylashgan.
 69. Sezuvchanlikning turlari
 70. Epikritik tushunchasi
 71. Sensitiv ataksiyani aniqlashtirish uchun bemorga quyidagilarni so‘rash kerak:
 72. Kauzalgiyaning xarakterli belgilari:
 73. Fantom og‘riqlar bu:
 74. Orqa miyaning orqa tugunlarining zaralanishi natijasida kelib chiqadigan og‘riqning turi:
 75. Ichki organlarning shikastlanishidan kelib chiqadigan og‘riq turi: Kamerton yordamida qanday sezuvchalikni tekshiriladi:
 76. Mushak-bo‘g‘im sezuvshanligining buzilishini belgilovchi terminni ko‘rsating:
 77. Sezuvchanlikni tekshirishning ketma-ketligini ko‘rsating:
 78. Bemorda o‘ng qo‘lida sezuvchanlik yo‘q bo‘lsa nima deb ataladi: Uch shoxli nervni sezuvchanligini tekshirish uchun tekshiruv tananing qaysi qismida o‘tkaziladi.
 79. Temperatura sezuvchanligi qaysi metod yordamida tekshiriladi
 80. Diskriminatsion sezuvchanligining buzilganligini qanday aniqlanadi:
 81. Yuzaki sezuvchanlikning 3 turini ayting
 82. Quyidagilarning qaysi biri zararlanganda sezgining dissotsiyalangan buzilishi kelip chiqadi.
 83. Orqa tugunlarning zararlanishiga xarakterli bo‘lg‘an simptomlarni ko‘rsating
 84. Spinal gangliyalar zararlanishiga xarakterli asosiy 3 belgini ko‘rsating
 85. Mushaklar, tendonlar, ligamentlar, bo‘g‘imlarda joylashgan retseptorlar qanday nomlanadi.
 86. Chuqur sezgirlik sezgirlikning qaysi turlariga kiradi.
 87. Sensor yo‘llarining ikkinchi neyroni qaerda joylashgan.
 88. Nozik yo‘llarning uchinchi neyroni qaerda joylashgan.
 89. Orqa shoxlar, oldingi kulrang bitishmalar zararlanganda qanday buzilishlar kuzatiladi
 90. Bemorni tanasini biror bir qismini o‘tkir narsa bilan tirnalsa, tananing qarama-qarshi tomonida og‘riq sezishi qanday nomlanadi?
 91. Giperpatiya nima?
 92. Og‘riq qanday kelib chiqishiga qarab qanday farqlanadi.
 93. Mushak-skelet tizimining yoki ichki organlarning shikastlanishi natijasida qanday og‘riq paydo bo‘ladi?
 94. Psixalgiya nima?
 95. Orqa miya ganglioni, orqa ildizi va orqa shoxi ta’sirlanganda sezuvchanlikning qaysi turi buziladi
 96. Polinevrit sindromida qanday buzilishlar kuzatiladi.
 97. Nevralgik sindromga nima xosdir
 98. Radikulitda qanday alomat kuzatilmaydi
 99. Radikulyar sindromda og‘riq qanday xarakterga ega.
 100. Ataksiyaning qaysi turida “shtamplash yurishi” mavjud
 101. Qaysi sindromda fokusga qarama-qarshi tomondan vegetativ-trofik kasalliklar mavjud
 102. Avtotopagnoziya nima
 103. Kasallikdagi o‘z nuqsonini “tan olmaslik” qanday nomlanadi
 104. Tirik organizmning atrofdan yoki o‘z to‘qimalaridan kelib chiqadigan stimullarni qabul qilish qobiliyati va ularga reaktsiyalarning differensial shakllarida javob berish ..?
 105. Retseptorlarning necha guruhi ajratiladi?
 106. Qanday 2 turdagi reflekslar retseptorlari joylashishi bilan ajralib turadi?
 107. xid bilish nerv qanday nomlanadi.- n. nroxlearis
 108. xid bilish nervning ingichga iplari qaerdan chiqadi.
 109. Bulbus olfaktorius qaerda joylashgan.
 110. Tractus olfactorius I juft nerv qaerda tugalanadi
 111. Hid bilishning pasayishi nima deyiladi
 112. xid bilish nervining chakka qismi zararlanishida nima kuzatiladi.
 113. ko‘ruv nervi qanday nomlanadi
 114. ikkinchi juft nerv ko‘rish tolalari qaerdan chiqadi.
 115. Xiyazmadan keyingi ko‘rish yo‘llari qanday nomlanadi
 116. Ko‘rishning to‘liq yo‘qolishi nima deyiladi
 117. Ko‘rishning pasayishi qanday nomlanadi
 118. Ikkala ichki ko‘rish maydonlarning yo‘qolishi nima deyiladi
 119. Ko‘zni harakatlantiruvchi nerv qaerda joylashgan
 120. uchinchi juft nerv nechta mushak innervatsiya qiladi
 121. Levator palpebre superioris qaysi mushakni innervatsiya qiladi
 122. Edinger – Vestfalni yadrosi nimani innervatsiya qiladi
 123. Ptoz qaysi juft nervning zararlanishida kuzatiladi
 124. Ptoz bu
 125. ciliaris zararlanishida qanday belgilar xarakterli
 126. G‘ilaylik qaysi juft nervning zararlanishida kuzatiladi?
 127. to‘rtinchi juft nerv qanday nomlanadi
 128. to‘rtinchi juft nerv qaerda joylashgan
 129. to‘rtinchi juft nerv zararlanishda qanday o‘zgarishlar kuzatiladi
 130. beshinchi juft nerv qanday nomlanadi
 131. beshinchi juft nervda qanday yadrolari bor)
 132. Uch shoxli nerv qanday tarmoqlardan turadi
 133. Oftalmikus qaerdan chiqadi.
 134. beshinchi juft nervning birinchi shoxi N. Oftalmikus qaerda paypaslanadi
 135. beshinchi juft nervning ikkinchi shoxi N. maxillaris qaerdan chiqadi
 136. beshinchi juft nervning ikkinchi shoxi N. maxillaris qaerdan paypaslanadi
 137. oltinchi juft nerv qanday nomlanadi
 138. oltinchi juft nerv qaerda joylashgan
 139. oltinchi juft nerv qaysi mushakni innervatsiya qiladi.
 140. rectus externi falajida nima kuzatiladi
 141. Diplopiya qaysi juft nervda kuzatiladi.
 142. nervus olfaktoriusni 1- neyroni qaerda joylashgan
 143. Bolalarda hidning buzilishi
 144. Hidning bilishning pasayishi qanday ataladi
 145. Bir tomondan hid bilish piyozshasi va traktining zararlanishi
 146. Hidning kuchayishi
 147. Hidning buzilishi
 148. Gipokampus hududida miya yarim korteksining temporal qismdagi ta’sirlanish xususiyati nima
 149. Kortikal hidlash markazining zararlanishi
 150. nervus optikusning 1- neyroni qaerda joylashgan
 151. ikkinchi juft nervning kesishgan qismidan keyin nima hosil bo‘ladi
 152. Ko‘rish keskinligining pasayishi
 153. Ayrim ranglarni idrok etish buzilishining nomi
 154. Yashil va qizil ranglarni ajrata olmaslik
 155. Ksantopsiya bu
 156. Har tomondan ko‘rish maydonining torayishi qanday nomlanadi
 157. Omonimous gemianopsiya
 158. Binazal bu
 159. Binazal gemianopsiya zararlanganda sodir bo‘ladi
 160. Ptoz bo‘lsa, chap qorachiq kengaysa va o‘ng tarafda gemiparez bo‘lsa zararlangan joy qaerda bo‘ladi
 161. Eshitish galyutinatsiyasi qaysi markaz zararlanganda kuzatiladi
 162. Qaysi markaz zararlanganda bitemporal gemianopsiya kuzatiladi
 163. Ko‘rish maydonlarining yuqori kvadrantlarida ko‘rishning yo‘qolishida qaysi markaz zararlanadi.
 164. qaysi nerv tasirlansa bemorda tarqoq strabismus, diplopiya yuzaga keladi.
 165. Ko‘ruv analizatorni o‘rganish usulini ko‘rsating
 166. Meningitda bosh miyaning qaysi qavati zararlanad
 167. Qaysi yili va kim tomanidan ensa muskullarining rigidligi ta’riflangan.
 168. meningit bilan qaysi davrda og‘rig‘an bolalarda meningeal qichqirish kuzatiladi
 169. Meningitda hal qilyvchi diagnostik usuli qaysi
 170. Ayirim bakteriali va virusli meningitlarin anilashda qanday metod qollaniladi?
 171. Yiringli meningitda ko‘proq aziyat chekadigan nerv qaysi.
 172. Meningikokli meningitda mikroskopik tekshirishda leykocitlarda nimalar oson topiladi?
 173. Meningikokli infeksiyaning inkubacion davri necha kunni o‘z ichiga oladi?
 174. Meningikokli meningining o‘tkir davrida es xush qanday busiladi?
 175. meningokokli infeksiyaga xarakterli bo‘lgan klinik ahamiyatli belgilar?
 176. O‘tkir yiringli meningitning hozirgi vaqtda ko‘proq tarqolg‘an shakli?
 177. O‘tkir yiringli meningitning nevrologik oqibatlari nechtaga bo‘linadi
 178. kuyidagilardan qaysi biri o‘tkir yiringli meningitning erta oqibatlari hisoblanadi?
 179. Parotit meningit davolash yuqorida aytib o‘tilganlarning barchasini o‘z ichiga oladi bittasidan tashqari.
 180. Voterxaus-Frideriksen sindromining rivojlanishi (buyrak usti bezining o‘tkir etishmovchiligi) og‘ir kechishga xosdir. – stafilokokk meningit
 181. Meningit diagnostikasinda yakuniy ahamiyatga ega.
 182. Seroz meningitga quyidagi bakteriyalar shaqirishi mumkin.
 183. Pseudomonas aeruginosa keltirib chiqaradigan yiringli meningitni davolashda eng samarali antibiotik hisoblanadi.
 184. Koksaki va eChO viruslari keltirib chiqaradigan meningit uchun odatiy emas.
 185. Orqa miya suyuqligidagi shakar darajasining sezilarli darajada pasayishi (0,1g / l gacha) qaysi meningitga xosdir.+ sil kasalligi *
 186. Meningokokk menengitni davolash uchun tanlang.
 187. Subaraxnoid qon ketish asosiy kasallikning asoratlari sifatida meningitdani yuzaga keladi.
 188. Yiringli meningitni nima chaqirmaydi
 189. OITSda asab tizimining shikastlanishini erta tashxislashda orqa miya suyuqligida nimani aniqlash yordam beradi? A.S. Petruxin 2832-jild
 190. OIV infeksiyasida asab tizimining zararlanishi.
 191. OITS da asab tizimining zararlanishida nerv to‘qimalaridagi antitelolar qanday formada yuzaga keladi.
 192. Yallig‘lanish jarayonining kechishi bo‘yicha meningitning tasnifi
 193. Bemor boshini passiv turde oldinga egilganda ensa muskullarining rigidligi kuzatiladi – bul qanday simptom
 194. Meningitda qaysi markazning tasirlanishi natijasida qayt qilish refleksi kelib chiqadi.
 195. Umumiy giperesteziya, Kernig simptomi, ensa mushaklarining rigidligi, qaysı kasallik belgilari.
 196. Meningitning mumkin bo‘lgan patogenlari.
 197. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda yiringli meningitning to‘g‘ri yozilgan versiyasini ko‘rsating.
 198. Qo‘ziqorin keltirib chiqaradigan meningit to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni ko‘rsating?
 199. Sil kasalligi meningitining sabablari?
 200. Sil kasalligi keltirib chiqaradigan meningitga xos bo‘lgan dermografik o‘zgarishlar?
 201. Qaysi biri yiringli meningitning qo‘zg‘atuvchisi bo‘lishi mumkin ?
 202. Quyidagilardan qaysi biri yiringli menengitga tashxisi qo‘yadi Meningitning qaysi shakli tez, o‘tkir rivojlanib, 1 kunda o‘limga olib kelishi mumkin
 203. Meningokokk menengitning erta belgilari?
 204. Gerpetik yulduz toshmalari qanday kasallik bilan kuzatiladi? Meningit qanday kasallik
 205. Miyaning qattiq pardasining yallig‘lanishi.
 206. Tor pardaning yallig‘lanishi?
 207. Ikkilamchi yiringli meningitning sababchi agenti?
 208. Ikkilamchi yiringli meningitda inkubatsiya davri.
 209. Yiringli meningitning etiologiyasini aniqlashdan oldin qanday antibiotiklar ishlatiladi
 210. Meningokokk menengitga olib keladigan infeksiya tu’rini ko‘rsating
 211. Meningokokk infeksiyasining xarakterli xususiyatlari.
 212. Meningit manbai
 213. O‘rtacha meningit bilan yashirin davr necha kun davom etadi.
 214. Meningokokklar qanday tarqaladi.
 215. Meningokokklar asab tizimiga qanday tarqaladi?
 216. Meningokokk meningitning erta asoratlar.
 217. Meningokokk infeksiyasida ishlatiladigan preparatlar?
 218. Meningokokk infeksiyasi qaysi mavsumda uchraydi?
 219. Meningokokk meningitida Markaziy asab tizimining zararlanishining dastlabki davridagi klinika?
 220. Ikkilamchi yiringli meningitta harorat?
 221. Meningit uchun davolashning asosiy turi?
 222. Ikkilamchi meningitda asosiy xavf omili?
 223. Meningit uchun bosh miya shishi gipertenziyasini kamaytirish uchun terapiya?
 224. Pnevmokokk meningitda likvorda qanday o‘zgarishlar kuzatiladi?
 225. Virusli meningitning yashirin davri
 226. Viruslar keltirib chiqaradigan o‘tkir nekrotik ensefalit.
 227. Ensefalitni davolash uchun foydalanilmaydigan quyidagi antivirus preparatlar.
 228. Optikoxiyazmal araxnoidit xarakterlanadi?
 229. Kana ensefalitning patogeneziga xos?
 230. Kana ensefaliti virusi?
 231. Kana ensefaliti virusini kim kashf etgan?
 232. Kana ensefalitini virusologik diagnostikasi uchun material?
 233. Kana ensefalitning o‘ziga xos maxsus terapiyasi?
 234. Kana ensefaliti infeksiyasining manbai?
 235. Kana ensefalit infektsiyasi manbai?
 236. Kana ensefalitini qaysi kasallik bilan difdiagnostika qilish mu’mkin?
 237. Kana ensefalitni etiotropik davolashda asosiy preparat?
 238. Kana ensefalitining meningeal formasi qaerda davolanishi kerak?
 239. Kana ensefalitning asoratlari qanday?
 240. Kana ensefalitning klinik ko‘rinishlari?
 241. Kana ansefalitni tashxislashning o‘ziga xos usuli?
 242. Kana ensefalitni bahor-yoz formasini davolashda ishlatiladi, bundan tashqari:?
 243. Mielitning qaysi bosqichida Babinskiy simptomi kuzatiladi.
 244. Mielitning kechishi nimaga bog‘liqi
 245. Mielit kartinasini beradi…
 246. Bosh og‘rig‘i sindromi klassifikatsiyasi nechanchi yili qabul qilingan ?
 247. Migren okibatlarini kursating?
 248. Klaster sefalgiyaning patogenez teoriyasi?
 249. Klaster sefalgiyaning pristupi kancha vakt davom etadi?
 250. Migren nechaga bulinadi?
 251. Aurali migrenning kanday turlari bor?
 252. Migrenning uchinchi fazasini kursating?
 253. Kursatilganlarning kaysi biri migren xurujiga mos keladi?
 254. Bosh og‘rig‘ining eng kup uchiraydigan turi?
 255. Bosh og‘rig‘ining tekshirish usuli kanday olib boriladi?
 256. Migren kuprok kaysi yoshta uchraydi?
 257. Migrenning birinchi fazasining klinik kurinishlari?
 258. Migren pristupining urtacha davomiyligi?
 259. Klassik migren turlarin kursating?
 260. Bosh og‘rig‘ini tekshirish usuli?
 261. Kursatilgan belgilar kaysi kasallikka xarakterli : depressiya, achchiqlanish, bezovtalanish, ishtaxaning yukolishi?
 262. Migrening asosiy faktorlari ?
 263. Ayollarda migren erkaklarga nisbatan necha foizga ko‘p uchraydi?
 264. Migrend qaysi nenarkotik analgetiklar kullaniladi? (249)
 265. Migrenda qaysi antidepressanlar kullaniladi?
 266. migrenning katastrofik turi?
 267. Migrenning ayollar bilan erkaklarda uchrash darajasi nisbatini kursating ?
 268. Migren xuruji boshlanishida qanday patogenetik o‘zgarishlar kuzatiladi?
 269. Migren xuruji vaqtinda tomirlar faoliyatining buzilishi qanday bo‘ladi?
 270. Klassik migren oddiy migrendan qanday farqlanadi?
 271. Assotsirlengen migren oddiy migrendan qanday farqlanadi?
 272. qaysi dori vositasi migrenda patogenetik terapiya xisoblanadi?
 273. Migrenning qaysi formasi ko‘proq erkaklarda uchraydi?
 274. Barcha bosh og‘riqlar orasida eng ko‘p uchraydigan bosh og‘rig‘i qaysi?
 275. zo‘riqish bosh og‘rig‘i qanday aniqlanadi?

276.                   Qaysi yosh guruhlarida kuchlanishning bosh og‘rig‘i bor?277.              Kuchlanish bosh og‘rig‘ida ruhiy stress bilan nimani birlashtirish mumkin?278.              Xalqaro bosh og‘rig‘i assotsiatsiyasi HDN (kuchlanish bosh og‘rig‘i) uchun qanday diagnostik mezonlarni taklif qiladi?279.              Xalqaro bosh og‘rig‘i assotsiatsiyasi HDN (kuchlanish bosh og‘rig‘i) uchun qanday diagnostik mezonlarni taklif qiladi?280.              Xalqaro bosh og‘rig‘i assotsiatsiyasi HDN (kuchlanishning bosh og‘rig‘i) uchun qanday diagnostika mezonlarini taklif qiladi?281.              HDN (kuchlanish bosh og‘rig‘i) nima sabab bo‘lishi mumkin?282.              Klasterli sefalgiya patogenezining necha xil nazariyasi mavjud?283.              Klasterli sefalgiya patogenezining periferik nazariyasi … ga asoslangan.284.              Klasterli sefalgiya patogenezining markaziy mexanizmi nimaga bog‘liq?285.              Klasterli sefalgiyada sefalgik xuruj qanday xususiyatga ega?286.              Klaster sefalgiyaning sefalgik xurujida og‘riq qaerda joylashgan?287.              Klaster sefalgiyaning sefalgik xuruji kuniga hurujlar chastotasi?288.              Klaster sefalgiyaning sefalgik huruji paytidapaytida qanday belgilar topiladi?289.              Yilning qaysi vaqtida sefalgik hurujda klasterli sefalgiya kuchayishi sodir bo‘ladi?290.              Klasterli sefalgiya qaysi yosh guruhida ko‘proq uchraydi?291.              Klaster sefalgiyani qo‘zg‘atadigan tashqi omillar qaysi?292.              Klaster sefalgiyani qo‘zg‘atadigan tashqi omillar qaysi?293.              Klasterli sefalgiya bilan og‘rigan bemorlarni davolashda tanlanadigan asosiy dori vositasi qaysi?294.              Lityum karbonatning sutkalik dozasi?

 1. Trigeminal nervning harakatlantiruvchi yadrosi shikastlanishi bilan qanday xolatlar yuzaga keladi
 2. Gasser tuguninig zararlanishida qanday klinik belgilari kuzatiladi?
 3. Optik nerv shikastlanishi qaysi sindromga kiradi
 4. Kavernoz sinus sindromi taraqqiyotiniing sababi
 5. Jefferson sindromining klinik belgilari qanday?
 6. Slader sindromi bilan og‘riqli xurujlar qachon vujudga keladi.
 7. Gornerga sindromida klinik belgilari
 8. yettinchi juft nervning yadrosi qaerda joylashgan
 9. yettinchi juft nervda tam sezuvchi tolalari qaerdan boshlanadi
 10. yettinchi juft nervi tam sezuvchi tolalari qaerda joylashgan
 11. yettinchi juft nerv zararlanishida nima kuzatiladi
 12. yettinchi juft nervda ko‘z olmasining tepaga kotarilishi
 13. Lagoftalmda yettinchi juft nervda nima kuzatiladi
 14. Miya ustuni ichidagi tola yoki yadro zararlanishida nima kuzatiladi
 15. Yuz nervining funksiyasini aniqlang
 16. Yuz mushaklarini innervatsiya qiluvchi nervni belgilang.
 17. Lagoftalm – …..
 18. Bellning belgilari
 19. Trigeminal nervlarning nozik qismini o‘rganishda og‘riq sezuvchanligi qaerda tekshiriladi
 20. Eshitish nervining birinchi neyroni qaerda tugaydi.
 21. Eshitish nervining uchinchi neyroni qaerda tugaydi.
 22. sakkizinchi juft nervining patologik o‘zgarishini kim tekshiradi.
 23. sakkizinchi juft nerv n. vestibularis birinchi neyroni qaerda tamomlanadi
 24. sakkizinchi juft nerv n vestibularis birinchi neyron qaerda joylashgan
 25. Gipakuziya-bu … .
 26. Karlik nima
 27. eshitish agnoziyasi nima
 28. …..
 29. sakkizinchi juft kranial nerv nima deb nomlanadi.
 30. Bemorda atrofdagi narsalarning aylanishi, ko‘ngil aynishi, qusish bilan bosh aylanishi mavju Qaysi patologiyani ko‘rsating
 31. nervus glosso-faringeus qanday nerv
 32. nervus glosso-faringeus harakat tolalari qaysi mushaklarni innervatsiya qiladi
 33. Qo‘shimcha nerv qaysi usulda tekshiriladi?
 34. Psevdobulbar paralich simptomin ko‘rsating?
 35. Yutishinish va fonatsiya, dizartriya, yumshoq tanglay parezi, yutinish refleksining bo‘lmasligi va tetraparez bu nimani zararlanishi?
 36. Til xalhum nerv zararlanishida nima kuzatiladi?
 37. Bosh miya nervlarining kaudal gruppasini ko‘rsating
 38. X juft nerv qanday nomlanadi
 39. X juft nerv qanday tolalardan iborat.
 40. X juft nerv sezuvchi tolalari qaerdan boshlanadi
 41. X juft nerv sezuvchi neyron qaerda tamomlanadi
 42. X juft nerv harakat talolarining qaysi mushaklarini innervatsiya qiladi (91)
 43. Adashgan nervning bir taraflama zararlanishida nima kuzatiladi
 44. X juft nervning ikki taraflama zararlanishida nima kuzatiladi
 45. Yutishnig buzilishi nima deb ataladi
 46. Adashgan nervning ikki taraflama zararlanishida nima kuzatiladi(93)
 47. Adashgan nervga talluqli emas?
 48. o‘n birinchi juft nerv qanday nomlanadi
 49. o‘n birichi juft nerv qaysi mushakni innervatsiya qiladi
 50. 12 juft nerv qanday nomlanadi
 51. giypoglossus yadrosi qaerda joylashgan
 52. giypoglossus zararlanishida nima kuzatiladi
 53. Glossofaringeal nerv necha yadrodan iborat?
 54. Glossofaringeal nervning ikkinchi yadrosi qaysi mushakni innervatsiya qiladi?
 55. Glossofaringeal nervlarning juft yadrosi afferent impulslarni qaerda oladi?
 56. O‘tkir serebrovaskulyar kasallik turlari qanday turlari bor
 57. Miya qon aylanishining ishemik buzilishining asosiy xavf omillari
 58. Aterosklerozning asosiy xavf omillariga quyidagilar kiradi
 59. Periventrikulyar soxada lakunalar insultning necha % topilgan
 60. Miyaning kichik arteriyalariga shikastlanishning asosiy sababi nima
 61. Miya qon oqimining optimal hajmi bu ….
 62. Hujayra ichidagi kalsiy tarkibining ko‘payishi, erkin kislorod radikallarining paydo bo‘lishiga olib keladi
 63. Vaqtinchalik serebrovaskulyar falokat nimaga kiradi?
 64. Asosiy qon tomir terapiyasi nimani o‘z ichiga oladi?
 65. Miya ichi qon ketishi bilan qon tomir o‘limining sabablari?
 66. Insultlarning o‘tkir davrda qon tomir tabiatining ishonchli diagnostikasi?
 67. ishemik insult pnevmoniyasining oldini olish uchun
 68. Ishemik insultda qon tomirida tekshirishning eng informatsion diagnostik usullari
 69. Miya shishini yengillashtirish uchun qo‘llaniladigan preparatlar.
 70. Orqa miya arteriyasining tiqilib qolishi bilan nima kuzatiladi
 71. Miya qon ketishi bilan og‘rigan bemorning terisi ko‘proq uchraydi:
 72. O‘ng o‘rta miya arteriyasi tromboziga xos fokal simptomlar
 73. Orqa miya arteriyasi tromboziga xos bo‘lgan fokal simptomlar
 74. Vertebral arteriya tromboziga xos bo‘lgan fokal simptomlar
 75. Bazilar arteriya tromboziga xos bo‘lgan fokal simptomlar
 76. Gemorragik qon ketish turlariga quyidagilar kiradi
 77. Miyadan qon ketishi quyidagilar natijasida rivojlanadi:
 78. Miya qon aylanishining ishemik buzilishining asosiy xavf omili
 79. Aterosklerozning asosiy xavf omillariga quyidagilar kiradi
 80. Gemorragik qon ketishni turlari
 81. Gipertenziv miya yarim inqiroziga necha tur kiradi
 82. Gipertonik miya inqirozining klinik belgilarini ajratib ko‘rsatish.
 83. Insultni tashxislash usullari?
 84. Ishemik insultning birinchi oyida o‘lim necha foizni tashkil qiladi
 85. Insutning oldini olish?
 86. Insultning umumiy miya simptomlariga qaysilari kirmaydi?.
 87. Insultdan keyin harakatni tiklanishi
 88. Insultning asosiy terapiyasi nimani o‘z ichiga oladi
 89. Insultda birinchi tibbiy yordamga kirmaydi
 90. Miya ichi qon ketishida o‘lim sababi
 91. Insultda gospitilizatsiya qilishga nisbiy qarshi ko‘rsatmani ko‘rsating
 92. O‘tkir insultning ishonchli diagnostikasi
 93. Subaraknoid qon ketishiga xos qanday variantlar mavjud? (86-chi)
 94. Insultning o‘choqli klinik belgilariga qaysilari kirmaydi
 95. Ko‘zlarda og‘riq, quloq bitishi, boshda shovqin, bosh aylanishi ….. ?
 96. Servikal mushaklarning qattiqligi, fotofobiya, Kernig simptomi …?
 97. Ishemik orqa miya insultida nechta stadiya mavjud?
 98. Gemorragik orqa miya insulti etiologiyasi?
 99. Ishemik insultda tekshirishning eng informatsion diagnostik usullari
 100. Miya shishini yengillashtiruvchi preparatlar?
 101. Ramzaya-Xanta sindrominga xarakterli….
 102. Yuz nervining zararlanishiga xarakteli bo‘lmagan belgini ko‘rsating:
 103. Periferik nerv tizimi zararlanishining qanday shakllari mavjud?
 104. Uch shoxli nervning nevralgiyasida trigger zonalari?
 105. Uch shoxli nervning nevralgiyasi shakllarini toping? (385)
 106. Uch shoxli nervning nevralgiyasining klinik ko‘rinishi qanday?
 107. Uch shoxli nervning nevralgiyasi huruji paytida bemorning ahvoli qanday?
 108. Yuz nevriti uchun qanday yallig‘lanishga qarshi dorilar qo‘llaniladi?
 109. Yuz nervi nevriti bilan og‘rigan bemorlarga qanday davolash kursi tayinlanadi?
 110. Glossofaringeal nevralgiya qanday shakllarga ega
 111. Glossofaringeal asab tolasi nevralgiyasi kelib chiqish sababi
 112. Glossofaringeal asab tolasi nevralgiyasi kelib chiqish sababi
 113. Glossofaringeal nevralgiya xurujlari necha daqiqa davom etadi
 114. Glossofaringeal nevralgiyaning klinik ko‘rinishi
 115. Glossofaringeal nevralgiyada davolash…
 116. Trigeminal nevralgiya prognozi?
 117. Glossofaringeal nevralgiya davolash kursi necha yil davom etadi?